Utilitarismus a lidská práva

Martin Hapla

Abstrakt

Článek se zabývá tím, zda je koncept lidských práv slučitelný s utilitaristickou etikou. Nejprve stručně charakterizuje utilitarismus a upozorňuje na některá zkreslení a dezinterpretace tohoto směru. Následně se věnuje i rozlišení různých způsobů, jak můžeme chápat lidská práva (zejména jejich pojetí coby legálních a morálních práv). V souvislosti s jejich utilitaristickým ospravedlněním si pak klade dvě stěžejní otázky: 1) Podle některých autorů je s tímto etickým směrem slučitelná pouze idea legálních práv. Dává v jeho kontextu vůbec smysl hovořit o lidských právech coby určitém specifickém druhu morálních práv? 2) Jak máme postupovat, když k maximalizaci užitku přispívá porušení nějakého lidského práva? Nenutí nás taková situace zvolit si mezi utilitarismem a lidskými právy? Tento text ukazuje, že pokud chápeme utilitarismus správným, a nikoliv zkresleným způsobem, poskytuje nám na obě otázky uspokojivé odpovědi. Lidská práva coby určitá morální práva lze v jeho kontextu chápat jako součást pozitivní morálky, která by nejvíce přispívala k maximalizaci užitku. Pokud do našich úvah zahrneme všechny relevantní faktory, nemusíme se nakonec ani obávat toho, že by nás utilitaristická etika ve skutečném světě nutila k přijetí problematických závěrů stran dodržování uvedených práv.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Utilitarismus a lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 321–336. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13459

Klíčová slova

Utilitarismus; Jeremy Bentham; legální a morální práva; lidská práva; justifikace.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Amanda. Bentham, Rights and Humanity: A Fight in Three Rounds. Journal of Bentham Studies, 2003, roč. 6, č. 1.

BEDAU, Hugo Adam. „Anarchical Fallacies“: Bentham’s Attack on Human Rights. Human Rights Quarterly, 2000, roč. 22, č. 1.

BENTHAM, Jeremy. Anarchical Fallacies. In: WALDRON, Jeremy (ed.). ‚Nonsense Upon Stilts‘. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man. London and New York: Methuen, 1987.

BRANDT, Richard B. Utilitarianism and Moral Rights. Canadian Journal of Philosophy, 1984, roč. 14, č. 1.

BRANDT, Richard B. Morality, Utilitarianism, and Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

CAMPBELL, Tom. Human Rights: Moral or Legal? In: KINLEY, David, Wojciech SADURSKI a Kevin WALTON (eds.). Human Rights: Old Problems, New Possibilities. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.

DRIVER, Julia. Ethics: The Fundamentals. Malden: Blackwell Publishing, 2007.

FEINBERG, Joel. The Nature and Value of Rights. The Journal of Value Inquiry, 1970, roč. 4, č. 4.

FEINBERG, Joel. In Defence of Moral Rights. Oxford Journal of Legal Studies, 1992, roč. 12, č. 2.

GIBBARD, Allan. Utilitarianism and Human Rights. Social Philosophy & Policy, 1984, roč. 1, č. 2.

GILBERT, Margaret. Rights and Demands. A Foundational Inquiry. Oxford: Oxford University Press, 2018.

HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

HART, H. L. A. Law, Liberty, and Morality. Oxford, New York: Oxford University Press, 1982.

HART, H. L. A. Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 2001.

HOFFMANN, Lord. Bentham and Human Rights. Current Legal Problems, 2001, roč. 54, č. 1.

HUSAK, Douglas N. Why There Are No Human Rights. Social Theory and Practice, 1984, vol. 10, č. 2.

LYONS, David. Human Rights and the General Welfare. Philosophy & Public Affairs, 1977, roč. 6, č. 2.

LYONS, David. Utility as a Possible Ground of Rights. Noûs, 1980, roč. 14, č. 1.

LYONS, David. Utility and Rights. Nomos, 1982, roč. 24.

MILL, John Stuart. Utilitarianism. Auckland: The Floating Press, 2009.

MULGAN, Tim. The Demands of Consequentialism. Oxford: Clarendon Press, 2001.

MULGAN, Tim. Understanding Utilitarianism. Stocksfield: Acumen, 2007.

NICKEL, James W. Making Sense of Human Rights. 2. vyd. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007.

ONDŘEJEK, Pavel. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012.

PORTMORE, Douglas W. Commonsense Consequentialism. Wherein Morality Meets Rationality. Oxford, New York: Oxford University Press, 2011.

RACHELS, James a Stuart RACHELS. The Elements of Moral Philosophy. New York: McGraw-Hill, 2012.

ROSEN, Frederick. Utilitarianism and the Punishment of the Innocent: The Origins of a False Doctrine. Utilitas, 1997, roč. 9, č. 1.

SCANLON, T. M. Rights, Goals, and Fairness. Erkenntnis, 1976, roč. 11, č. 1.

SHAFER-LANDAU, Russ. The Fundamentals of Ethics. 2. vyd. New York, Oxford: Oxford University Press, 2012.

SCHAUER, Frederick. Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life. Oxford: Clarendon Press, 2002.

SMART, J. J. C. Extreme and Restricted Utilitarianism. The Philosophical Quarterly, 1956, roč. 6, č. 25.

SMART, J. J. C. a Bernard WILLIAMS. Utilitarianism for and against. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

SMILANSKY, Saul. Utilitarianism and the ‚Punishment‘ of the Innocent: General Problem. Analysis, 1990, roč. 50, č. 4.

SOBEK, Tomáš. Právní rozum a morální cit: hodnotové základy právního myšlení. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016.

ŠEJVL, Michal. Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2017.

TALBOTT, William J. Human Rights and Human Well-Being. New York: Oxford University Press, 2010.

TASIOULAS, John. Towards a Philosophy of Human Rights. Current Legal Problems; 2012, roč. 65, č. 1.

TIMMONS, Mark. Moral Theory. An Introduction. 2. vyd. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013.

WALDRON, Jeremy (ed.). ‚Nonsense Upon Stilts‘. Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man. London and New York: Methuen, 1987.

WHEATLEY, Steven. The Idea of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press, 2019.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-1


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv?
Marek Káčer
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 28,  číslo: 4,  první strana: 547,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-1