Dohoda k energetické chartě jako klíčový nástroj mezinárodního energetického práva: 20. výročí jejího vstupu v platnost

Martin Švec

Abstrakt

Dohoda k energetické chartě („ECT“ či „Dohoda“) je klíčovým nástrojem mezinárodního energetického práva. 20. výročí jejího vstupu v platnost je vítanou příležitostí k připomenutí okolností jejího vzniku, stejně jako principů, na nichž je postavena. Autor na Dohodu nahlíží prizmatem dynamicky se vyvíjejícího energetického sektoru a zamýšlí se nad tím, do jaké míry je ECT schopna čelit výzvám současnosti. Příspěvek též reflektuje měnící se význam Dohody pro Evropskou unii. Pozornost je věnována zejména roli ECT v energetické politice EU a důsledkům rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie ve věci Slovensko proti Achmea BV.

Bibliografická citace

ŠVEC, Martin. Dohoda k energetické chartě jako klíčový nástroj mezinárodního energetického práva: 20. výročí jejího vstupu v platnost. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 4, s. 519-538. [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12525

Klíčová slova

Dohoda k energetické chartě; energetická bezpečnost; EU; Energetická unie; ochrana zahraničních investic.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AZARIA, Danae. Energy Transit under the Energy Charter Treaty and the General Agreement on Tariffs and Trade. Journal of Energy & Natural Resources Law, Taylor & Francis, 2009, roč. 27, č. 4. s. 559–596. DOI https://doi.org/10.1080/02646811.2009.11435230

BALAŠ, Vladimír. Možnosti přezkoumání rozhodnutí při řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (WTO, NAFTA, ICSID). Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, č. 2, s. 101. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7766

BARTON, Barry, Catherine REDGWELL, Anita RØNNE a Donald N. ZILLMAN. Energy Security: Managing Risk in a Dynamic Legal and Regulatory Environment. Oxford University Press, 2004, s. 17–45. ISBN 9780199271610. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199271610.001.0001

BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-345-5.

Bezpečnostní strategie České republiky. Vláda České republiky [online]. 2015. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf

BONAFE, Ernesto a Andris PIELBALGS. The New International Energy Charter: Sustainable Energy Transition, Investment Dispute Resolution and Market Regulation. European University Institute [online]. 2017 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: http://fsr.eui.eu/wp-content/uploads/QM-AX-17-033-EN-N.pdf

CAMERON, Peter D. The Energy Charter Treaty and East-West Transit v COOP Graham. Energy Dispute Resolution: Investment Protection, Transit and the Energy Charter Treaty, Juris Net, LLC, 2011, s. 297–311. ISBN 978-1-933833-79-8.

CARVER, Jeremy. The Energy Charter and Transit v Wälde, Thomas W. and Katherine Christie. Energy Charter Treaty: Selected Topics. Dundee: Centre for Petroleum and Mineral Law and Policy, 1995.

COOP, Graham. Energy Dispute Resolution: Investment Protection, Transit and the Energy Charter Treaty, Juris Net, LLC, 2011. ISBN 978-1-933833-79-8.

EAL-ARCAS, Rafael a Jan WOUTERS. Research Handbook on EU Energy Law and Policy. Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 978 1 78643 104 2. https://doi.org/10.4337/9781786431059

HAGHIGHI, Sanam Salem. Energy Security: The External Legal Relations of the European Union with Major Oil-and Gas-Supplying Countries. Oxford; Portland, Hart, 2007, s. 9–15, Modern Studies in European Law, no. 16. ISBN 9781841137285.

International Energy Security: Common Concept for Energy Producing, Consuming and Transit Countries. Energy Charter Secretariat [online]. March 2015, s. 8. ISBN 978-905948-054-4.

ISHIKAWA, Tomoko, The Protection of Energy Investments under the ECT: An Extra-EU Country’s Perspective. European Investment Law and Arbitration Review Online [online]. [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: https://brill.com/view/journals/eilo/2/1/article-p277_13.xml. https://doi.org/10.1163/24689017-00201013

KONOPLYANIK, Andrei a Thomas WALDE. Energy Charter Treaty and Its Role in International Energy. Journal of Energy & Natural Resources Law, Taylor & Francis, 2006, roč. 24, č. 4, s. 529–532.

MOLDAN, Bedřich, Tomáš HÁK a Hana HOLÁŘOVÁ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, Svazek 2 Teoretická východiska, souvislosti, instituce. Praha: Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. ISBN 80-238-8378-X.

RUSNÁK Urban. What role for the Energy Charter in the future of clean energy governance? BIORES [online]. International Centre for Trade and Sustainable Development, 2015, roč. 9, č. 4 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/what-role-for-the-energy-charter-in-the-future-of-clean-energy-governance

SCHERER, Maxi. International Arbitration in the Energy Sector. Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-880578-6.

The Energy Charter Treaty: A reader’s guide. Energy Charter Secretariat [online]. Belgium: Brussels, 2002, s. 13 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: http://encharter.org

The Energy Charter Treaty: A reader’s guide. Energy Charter Secretariat [online]. Belgium: Brussels, 2002, s. 29–30 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: http://encharter.org

The controversy behind the Energy Charter Treaty reforms. EU observer [online]. 2019 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: https://euobserver.com/energy/145839

TIENHAARA, Kyla. Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement. Transnational Environmental Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, roč. 7, č. 1. s. 233–239. https://doi.org/10.1017/S2047102517000309

WEISS. Brown. The Evolution of International Environmental Law. Georgetown University Law Center [online]. 2011 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2684&context=facpub

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-4-5