Rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti v prípadoch dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži

Michaela Garajová

Abstrakt

Rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti v medzinárodnej obchodnej arbitráži sa stáva pomerne častým javom. Striktnosť národných pravidiel neumožňuje stranám flexibilitu v sporoch, ktorú vzhľadom na dlhotrvajúce obchodné vzťahy potrebujú. To, že sa v rozhodcovskom konaní neaplikujú národné právne predpisy neznamená, že by rozhodcovia nemali v rukách nástroje, ktoré môžu použiť v prípadoch, keď odhalia korupčné konanie strán priamo súvisiace s predmetným sporom. Rozhodcovia síce nemôžu prekročiť svoje právomoci, ale stále majú povinnosť skúmať a aplikovať verejný poriadok. Týmto sa musia riadiť aj v prípadoch, keď rozhodujú podľa zásad spravodlivosti.

Bibliografická citace

GARAJOVÁ, Michaela. Rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti v prípadoch dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 227–242. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11612

Klíčová slova

Korupcia; zásady spravodlivosti; rozhodcovské konanie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADEREMI, Adeyinka. Ex Aequo Et Bono Arbitration: To Be or Not To Be. Streamsowers & Köhn, 2016. Dostupné z: http://www.sskohn.com/wp-content/uploads/2016/02/Ex-Aequo-Et-Bono-Arbitration.pdf

ALBANESI, Ch. a E. JOLIVER. Dealing with Corruption in Arbitration: A Review of ICC Experience. Special Supplement 2013: Tackling Corruption in Arbitration, 2013. Dostupné z: https://library.iccwbo.org/

CREMADES, Bernardo a David CAIRNS. Transnational Public Policy in International Arbitral Decision-making: The case of bribery, money laundering and fraud. In: KARSTEN, Kristine a Andrew BERKELEY (kol.). Arbitration – Money Laundering, Corruption and Fraud. Paríž: ICC Publishing s.a., 2003, s. 65-91.

FORTIER, L. Y. Arbitrators, corruption, and the poetic experience: ‘When power corrupts, poetry cleanses’. Arbitration International, 2015, roč. 31, č. 3, s. 367-380. DOI https://doi.org/10.1093/arbint/aiv029. Dostupné z: https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/31/3/367/283289?redirectedFrom=fulltext

IUDICA, Giovanni. Ex Aequo et Bono. Three Cases of Arbitration, and Some Remarks About Equity. National Italian American Bar Association Law Journal, 2013, roč. 21, č. 37, s. 37-46. Dostupné z: http://www.heinonline.org

MANIRUZZAMAN, A. F. M. The Arbitrator’s Prudence in Lex Mercatoria: Amiable Composition And Ex Aequo Et Bono In Decision Making. Mealey's International Arbitration Report, 2003, roč. 18, s. 1-8. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1342336

MAYER, P. Effect of International Public Policy in International Arbitration. In: MISTELIS, L. A. a J. M. LEW. Pervasive problems in international arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006, s. 61-69.

MAYER, P. a A. SHEPPARD. Final ILA Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards. Arbitration International, 2003, roč. 19, č. 2, s. 249-263. DOI https://doi.org/10.1093/arbitration/19.2.249. Dostupné z: https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/19/2/249/210560?redirectedFrom=PDF

MOURRE, A. Arbitration and Criminal Law: Reflections on the Duties of the Arbitrator. Arbitration International, 2006, roč. 22, č. 1, s. 95-118. DOI https://doi.org/10.1093/arbitration/22.1.95. Dostupné z: https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/22/1/95/193298?redirectedFrom=PDF

PAVIĆ, V. Bribery and International Commercial Arbitration - The Role of Mandatory Rules and Public Policy. Victoria University of Wellington Law Review, 2012, roč. 43, s. 661-686. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2252499. https://doi.org/10.26686/vuwlr.v43i4.5016

ROZEHNALOVA, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchdoním styku. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 400 s. ISBN 978-80-7478-004-2.

SAYED, Abdulhay. Corruption in international trade and commercial arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 482 s. ISBN 90-411-2236-2.

SRINIVASAN, D., H. PATHAK, P. PANJWANI a P. VARMA. Effect of bribery in international commercial arbitration. International Journal of Public Law and Policy, 2014, roč. 4, č. 2, s. 131-146. DOI https://doi.org/10.1504/IJPLAP.2014.060080. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/264821911_Effect_of_bribery_in_international_commercial_arbitration

TRAKMAN, Leon. Ex Aequo et Bono: Demystifying an Ancient Concept. Chicago Journal of International Law, 2008, roč. 8, s. 621-642. Dostupné z: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1669&context=cjil

WILSKE, S. Sanctions for Unethical and Illegal Behavior in International Arbitration: A Double-Edged Sword. Contemporary Asia Arbitration Journal, 2010, roč. 3, č. 2, s. 211-235. Dostupné z: http://www.heinonline.org

Ostatní

Dohovor o uznaní a výkonu cudzích rozhodcovských nálezov. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) [online]. Dostupné z: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html

Final Award in Case 7407. ICC International Court of Arbitration Bulletin, 1997, roč. 18, č. 1, s. 61. Dostupné z: https://library.iccwbo.org/

Final Award in Case 10728. ICC International Court of Arbitration Bulletin, 2007, roč. 18, č. 1, s. 101. Dostupné z: https://library.iccwbo.org/

Final Award in Case 12070. ICC International Court of Arbitration Bulletin, 2007, roč. 18, č. 1, s. 108. Dostupné z: https://library.iccwbo.org/

Final Award in Case 12772. ICC International Court of Arbitration Bulletin, 2007, roč. 18, č. 1, s. 112. Dostupné z: https://library.iccwbo.org/

Final Award in Case 12990. Special Supplement 2013: Tackling Corruption in Arbitration, 2013. Dostupné z: https://library.iccwbo.org/

Poriadok rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Rozhodcovský súd pre Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky [online]. Dostupné z: https://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-2012-uz-01-10-2015

Rozhodcovských pravidiel medzinárodného arbitrážneho súdu v Paríži, účinné od 1. marca 2017. International Chamber of Commerce (ICC) [online]. Dostupné z: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration/

Vzorový zákon Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo UNCITRAL (1985), účinný od 2006. Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) [online]. Dostupné z: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html

Uznesenia Ústavného súdu Českej republiky z dňa 28. 1. 2009 vo veci Pl. ÚS 37/08.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-2-4