K obecní policii

Ctibor Moravčík

Abstrakt

Dne 6. prosince roku 1991 Česká národní rada schválila zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z právněhistorického hlediska není jistě bez zajímavosti, že původní návrh na oficiální název nově vznikající instituce a její pracovníky zněl na "Zákon České národní rady o obecni stráži", který sice neprošel, ale byl schválen termín "strážník" jako formálni znak odlišnosti od "policisty" policie České republiky.

Bibliografická citace

MORAVČÍK, Ctibor. K obecní policii. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 137-142. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10671

Plný Text: