Návštěva Univ. Prof. Dr. Friedricha Koji na PrF MU v Brně

Petr Průcha

Abstrakt

Ve dnech 21. - 25. ll. 1993 navštívil Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně jeden z nejvýznamnějších současných představitelů rakouského ve­řejného práva Univ. Prof. DDr. Fri­edrich Koja, vedoucí institutu ústavního a správního práva Univerzity v Sal­zburgu. Při této příležitosti přednesl dvě přednášky, a to první na téma Rakousko jako spolkový stát, druhou pak na téma Postavení současné územní samosprávy.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Návštěva Univ. Prof. Dr. Friedricha Koji na PrF MU v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 234-235. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10422

Plný Text: