Československý akademický spolek Právník

Renata Veselá

Abstrakt

Padesátileté úsilí o obnovu univerzity na Moravě bylo úspěšně zakončeno teprve po vzniku Československé republiky. Po třech měsících její existence byla zákonem č. 50 z 28. ledna 1919 zřízena Masarykova univerzita s lékařskou, právnickou, příro­dovědeckou a filosofickou fakultou. Nová univerzita měla začít působit na principech akademické svobody, autonomie vysoké školy a svobody vědeckého bádání. Spole­čenská realita však tyto principy do značné míry modifikovala a navíc ovlivňovala také například sociální složení studentů a způsob jejich života včetně mimoškolních aktivit.

Bibliografická citace

VESELÁ, Renata. Československý akademický spolek Právník. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 184-196. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10411

Plný Text: