Poznámka k úloze práva v procesu ekonomické transformace

Petr Havlan

Abstrakt

Reálný vývoj mnoha zemí potvrdil neexistenci obecného důvodu, pro který by skutečnost, že svobodná občanská společnost existuje na spontánním, člověkem in nuce nevytvořeném řádu, v jehož základech se mimo jiné setkáváme se soukromým vlastnictvím, principy ekvivalence, konkurence, oprávněného očekávání, apod., měla bránit možnosti spontánní řád uvědoměle doplňovat, korigovat, ba dokonce, byť velmi obezřetně (tedy ne v rozporu s jeho vlastním autoregulačním mechanismem), regulovat či přesněji kultivovat.

Bibliografická citace

HAVLAN, Petr. Poznámka k úloze práva v procesu ekonomické transformace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 106-112. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10400

Plný Text: