Sociální kontrola a právo - některá východiska a problémy

Martina Urbanová

Abstrakt

Základní snahou tohoto článku je uvést do širšího povědomí jeden z problémů sociologie práva, centrální otázku vědy o společnosti, problematiku kontroly. Celou sociologgi lze v jistém smyslu považovat za sérii úvah na téma ztracené kontroly. Sociologie práva má přispívat k chápání právního systému jako systému sociálního. S takovým vymezením právního systému velmi úzce souvisí funkcionální závislost mezi právem jako určitým komplexem vzorců sociálního chování a mimoprávními sociálními realitami.

Postupným vymezováním a vyčleňováním funkcí práva se objevuje a stále více zdůrazňuje téma práva a právního systému jako jedné z rozhodujících podmínek integrity sociálního jednání a sociálního systému moderní spočnosti vůbec. Moderní společnost charakterizuje mimo jiné rozpad jednotného kulturně normativního systému a zvyšující se četnost parciálmch normativních řádů. Právo nakonec zůstává jediným normativním systémem, na jehož ůrovni je tuto společnost možno plně integrovat [Přibáň 1992]. Tato integrace je možná díky tomu, že právo se stává hlavním racionálním a pragmatickým nástrojem sociálni kontroly a jedním z hlavních prostředků interakce kontroly mezi společností a jejími členy. Právě právo umožňuje zajistit relativně spolehlivé mechanismy kontroly společnosti a to nejenom členů společnosti, ale i kontroly společnosti ze strany jejich členů.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina. Sociální kontrola a právo - některá východiska a problémy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 36-47. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10392

Plný Text: