Obecné problémy právní ochrany menšin

Jiří Malenovský

Abstrakt

Otázka existence menšin a jejich ochrany má řadu rovin. Pohyb v těchto dílčích rovinách většinou neprobíhá souhlasně. Důsledkem jsou rozdilné úhly pohledu na menšiny i jejich ochranu a různost závěrů, k nimž dospívá posouzení pouze jednoho z více dílčich aspektů, a potažmó též značné obtíže při sjednávání rozumného kon­sensu během mezinárodních jednání. Mezi rozhodující aspekty problematiky patří psychologický, resp. sociálně psychologický, sociologický, historický, vnitrostátně politický, mezinárodně politický, vnitrostátně právní a mezinárodně právní.

Bibliografická citace

MALENOVSKÝ, Jiří. Obecné problémy právní ochrany menšin. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 5-17. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10390

Plný Text: