Poznámky k postavení účastníků soudního řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů

Jiří Spáčil

Abstrakt

Pod č. 24/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek bylo publikováno usne­sení bývalého Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 9. 1922 Sp. zn. 6A 56/92 které se týká problematiky účastníků řízení podle hlavy třetí páté částí o. s. ř. Toto rozhodnutí však vyžaduje komentář, neboť řeší otázku, která má nejen praktický, ale i teoretický význam a také proto, že některé souvislosti jsou tu naznačeny velmi jemně a je třeba je blíže osvětlit.

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jiří. Poznámky k postavení účastníků soudního řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 194-196. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10194

Plný Text: