Poznámky k postavení účastníků soudního řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Pod č. 24/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek bylo publikováno usne­sení bývalého Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 9. 1922 Sp. zn. 6A 56/92 které se týká problematiky účastníků řízení podle hlavy třetí páté částí o. s. ř. Toto rozhodnutí však vyžaduje komentář, neboť řeší otázku, která má nejen praktický, ale i teoretický význam a také proto, že některé souvislosti jsou tu naznačeny velmi jemně a je třeba je blíže osvětlit.

Stránky:
194–196
Metriky

362

Views

174

PDF views