Návrat na podrobnosti článku Poznámky k postavení účastníků soudního řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů
Stáhnout