Mezinárodněprávní úprava mírového využívání jaderné energie (vybrané problémy)

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Nehledě na určitou nedůvěru a rezistenci části veřejnosti k mírovému využívání jaderné energie, význam mezinárodněprávní úpravy této důležité oblasti lidské činnosti se tím nesnižuje, ba naopak stoupá. Vždyť jde právě o to, aby mimo jiné nejdokonalejšími právními závazky ve sféře mezinárodního práva byla zajištěna jak mezinárodní spolupráce států, tak převedení záruk bezpečného využíváni jaderné energie do vnitrostátního práva a zejména pak do praxe.

Hlavní směry možného rozvoje mezinárodního jaderného práva jsou v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení a také v problematice odpovědnosti za jaderné ško­dy. V prvém případě, kde se zatím uplatňují standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (doporučující povahy), by mohla být brzy přijata mezinárodní úmluva o jaderné bezpečnosti.

U druhého směru rozvoje mezinárodního jaderného práva, kterému zde nelze věnovat adekvátní pozornost, se jedná jak o revizi Vídeňské úmluvy o civilní odpovědnosti za jaderné škody (1963), tak o vypracování nového protokolu o účasti státu na náhradě jaderné škody prostřednictvím mezinárodního fondu.


Stránky:
92–107
Metriky

438

Views

103

PDF views