Mezinárodněprávní úprava mírového využívání jaderné energie (vybrané problémy)

Pavel Šturma

Abstrakt

Nehledě na určitou nedůvěru a rezistenci části veřejnosti k mírovému využívání jaderné energie, význam mezinárodněprávní úpravy této důležité oblasti lidské činnosti se tím nesnižuje, ba naopak stoupá. Vždyť jde právě o to, aby mimo jiné nejdokonalejšími právními závazky ve sféře mezinárodního práva byla zajištěna jak mezinárodní spolupráce států, tak převedení záruk bezpečného využíváni jaderné energie do vnitrostátního práva a zejména pak do praxe.

Hlavní směry možného rozvoje mezinárodního jaderného práva jsou v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení a také v problematice odpovědnosti za jaderné ško­dy. V prvém případě, kde se zatím uplatňují standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (doporučující povahy), by mohla být brzy přijata mezinárodní úmluva o jaderné bezpečnosti.

U druhého směru rozvoje mezinárodního jaderného práva, kterému zde nelze věnovat adekvátní pozornost, se jedná jak o revizi Vídeňské úmluvy o civilní odpovědnosti za jaderné škody (1963), tak o vypracování nového protokolu o účasti státu na náhradě jaderné škody prostřednictvím mezinárodního fondu.

Bibliografická citace

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodněprávní úprava mírového využívání jaderné energie (vybrané problémy). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 92-107. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10180

Plný Text: