Několik poznámek k novele zákoníku práce

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Novela zákoníku práce je jen malým krůčkem na cestě k přizpůsobení pracovního práva ekonomickým podmínkám tržního hospodářství. Řeší vlastně jen dílčí a z hlediska systémového nepříliš podstatné otázky. Pracovní právo, které reflektuje ekonomickou situaci citlivěji, než některá jiná právní odvětví, potřebuje daleko radikálnější zásah. Ani v podobě po novele nebude pro rozvoj tržní ekonomiky velkým přínosem.

Čekání na nové pracovní právo tedy pokračuje.


Stránky:
18–36
Metriky

298

Views

103

PDF views