Několik poznámek k novele zákoníku práce

Milan Galvas

Abstrakt

Novela zákoníku práce je jen malým krůčkem na cestě k přizpůsobení pracovního práva ekonomickým podmínkám tržního hospodářství. Řeší vlastně jen dílčí a z hlediska systémového nepříliš podstatné otázky. Pracovní právo, které reflektuje ekonomickou situaci citlivěji, než některá jiná právní odvětví, potřebuje daleko radikálnější zásah. Ani v podobě po novele nebude pro rozvoj tržní ekonomiky velkým přínosem.

Čekání na nové pracovní právo tedy pokračuje.

Bibliografická citace

GALVAS, Milan. Několik poznámek k novele zákoníku práce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 18-36. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10175

Plný Text: