The Sky Is Blue

Vladimír Týč

Abstrakt

Účel tohoto příspěvku je dvojí. Za prvé má poskytnout zájemcům o angličtinu některé výrazy a obraty, nejčastěji používané při vedení mezinárodních jednání o textu určitého dokumentu. Proto je vedle anglického znění otištěna na protější straně jeho česká verze. Za druhé má být tento text ukázkou takového jednání. I když obsahově jde o n.dsázku, po stránce formální naprosto odpovídá realitě.

Anglickou verzi laskavě přehlédla paní Marjorie Simpsonová, která je briskou příslušnicí. Z tohoto důvodu, jakož i s ohledem na jazykovou kvalifikaci autora, je použitá angličtina britská, tj. neobsahující amerikanismy.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír. The Sky Is Blue. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 229-235. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10100

Plný Text: