Některé aspekty pojetí smluvní svobody v našem právním řádu

Daniel Ševčík, Radislav Janeček

Abstrakt

Pojem smluvní svobody je velice často spojován a označován jako jeden z před­pokladů funkčního právního státu. Nejprve je třeba si ujasnit, co se pod těmito slovy skrývá. Nebude jistě od věci pouvažovat nad možnostmi, které smluvní svo­boda nabízí. Pokud tedy budeme chápat smluvní svobodu jako jakýsi volný prostor pro občany, jenž je limitován určitými hranicemi, stanovenými právním řádem.

Bibliografická citace

ŠEVČÍK, Daniel a Radislav JANEČEK. Některé aspekty pojetí smluvní svobody v našem právním řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 150-162. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10095

Plný Text: