Geografická reprezentativa poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny českého parlamentu za první republiky (1918-1938) a po roce 1989

Renáta Mikešová, Tomáš Kostelecký

Abstrakt

Election laws regulate the number of deputies who are elected in individual electoral districts, and set them in relation to the population, respectively to the number of voters participating in elections in individual regions. Elected deputies could thus be regarded as political representatives of citizens living in electoral districts. However, under systems of proportional representation, current deputies represent the ideology of the party to which they belong rather than the region. Nevertheless, it makes sense to study the spatial distribution of the places of origin and residence of members of parliament and their changes over time, because it suggests much about the political system and the system of representative democracy in the country. The spatial distribution of places of residence of candidates and elected members indicates not only the territorial proportionality and geographic representativeness, but also the shifting centers of political power. The analysis clearly confirms the gradual decentralization and regionalization of political power in the country, which stands in contrast to the centralization of power in the economy, this latter trend apparent from the concentration of economic management and decision-making in the largest cities, especially in Prague.

Bibliografická citace

Mikešová, R., & Kostelecký, T. (2016). Geografická reprezentativa poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny českého parlamentu za první republiky (1918-1938) a po roce 1989. Středoevropské politické studie, 18(4), 354-380. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.4.354

Klíčová slova

Elections; Geographic Representativeness; Centralization and Decentralization

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Agnew, John A. (1987): Place and politics: The geographical mediation of state and society. Boston: Allen and Unwin.
Bernard, Josef a Tomáš Kostelecký (2014): „Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50(1): 3–28. https://doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.30
Blažek, Jiří a Pavlína Netrdová (2012): „Aktuální tendence lokální diferenciace socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání?“ Geografie 117: 266–288.
Brim, Luboš a Pavel Dufek (2012): „Politická reprezentace individuální a kolektivní: K otázce teoretických základů demokracie na transnacionální úrovni.“ Politologický časopis 19(2): 128–154.
Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová a Aleš Kroupa (1998): Poslanci prvního českého parlamentu (1992–96). Working Papers 98:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová a Adéla Seidlová (2001): „Vztah poslanců českého parlamentu k voličům jako problém vertikální odpovědnosti.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 37(3): 297–311.
Broklová, Eva (1992): Československá demokracie: politický systém ČSR 1918–1938 (Vol. 2). Praha: Sociologické nakladatelství.
Čermák, Daniel a Jana Stachová (2010): „Zdroje institucionální důvěry v České republice.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 46(5): 683–717.
Dahl, Robert A. (1989): Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University.
Downs, Anthony (1957): „An Economic Theory of Political Action in a Democracy.“ The Journal of Political Economy 65(2): 135–150. https://doi.org/10.1086/257897

Eulau, Heinz, John Wahlke, Wiliam Buchanan a Leroy Ferguson (1959): „The Role of Representative: Some Empirical Observation on the Theory of Edmund Burke.“ Americal Political Science Review 53(3): 742–756. https://doi.org/10.2307/1951941
Eulau, Heinz a Paul D. Karps (1977): „The Puzzle of representation: Specifying Components of responsiveness.“ Legislative Studies Quaterly 2(3): 233–254.
Gimpel, James G (2008): „Distance-decay in the political geography of friends-and-neighbors voting.“ Political Geography 27: 231–252. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.10.005
Gimpel, James G., Frances E. Lee a Rebecca U. Thorpe (2011): „The wellsprings of candidate emergence: Geographic origns of statewide candidacies in the United States.“ Political Geography 30: 25–37. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2010.12.005
Gregory, Derek, Ron Johnston, Geraldine Pratt, Michael Watts a Sarah Whatmore, S. (eds.). (2011): The Dictionary of Human Geography. 5th Edition. Malden, Oxford, Chichester: Wiley–Blackwell.
Hampl, Martin (2007): „Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice.“ Sociologický časopis 43(5): 889–910.
Hána, David (2013): „Porcování ministerského medvěda: Souvislost mezi poslaneckými a ministerskými dotacemi v Česku v období 2004–2012.“ Politologická revue 19(2): 76–92.
Hána, David (2014): „Local development implications of pork–barrel: a case study of a Czech district.“ AUC Geographica 49(2): 73–86. https://doi.org/10.14712/23361980.2014.17
Chytilek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda a Dalibor Čaloud (2009): Volební systémy. Praha: Portál.
Johnston, Ron (1991): A question of place: Exploring the practice of human geography. Oxford: Blackwel
Johnston, Ron, Carol Propper, Rebecca Sarker, Kelvyn Jones, Anne Bolster a Simon Burgess (2005): „Neighbourhood social capital and neighbourhood effects.“ Environment and Planning 37(8): 1443–1459. https://doi.org/10.1068/a37222
Johnston, Ron, Kelvyn Jones, Carol Propper and Simon Burgess (2007): „Region, Local Context, and Voting at the 1997 General Election in England.“ American Journal of Political Science 51(3): 640–654. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00272.x
Kárník, Zdeněk (2000): České země v éře první republiky (1918–1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha: Nakladatelství Libri.
Key, Valdimer O. (1949): Southern politics in state and nation. Knoxville: Alfred A. Knopf.
Kostelecký, Tomáš (1993): „Volby očima geografa.“ in Sýkora, Luděk (ed.). Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha: Přírodovědecká fakulta UK.
Kostelecký, Tomáš a Dan Čermák (2004): „Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 40(4): 469–488
Kostelecký, Tomáš, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard a Martin Šimon (2014): Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.
Kyloušek, Jakub (2007): „České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin.“ Politologický časopis 1: 79–92.
Latner, Michael a Anthony McGann (2005): „Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands.“ Electoral studies 24: 709–734. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.02.007
Geografická reprezentativita poslanců za první republiky a po roce 1989
377
Lee, Frances E. (2007): „Geographic Representation and the U.S. Congress.“ Maryland Law Review 67(1): 51–61.
Linek, Lukáš a Pat Lyons (2008): „Does Party Organization Still Matter in the Czech Republic? An Examination of the Czech Christian Democratic Party.“ Transitions 48(1): 103–131.
Linek, Lukáš (2009): „Socio-demografická struktura poslanců a její vliv na politické postoje.“ In: Mansfeldová, Zdenka a Lukáš Linek: Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR,v.v.i.
Linek, Lukáš (2013): Kam se ztratili voliči? Vysvětlení volební účasti v České republice v letech 1990–2010. Brno: CDK.
Machonin, Petr (2011): „Politická elita 1989–2007.“ In: Frič, Pavol, Petr Machonin, M. Nekola a Milan Tuček: Elity v české postsocialistické transformaci (1989–2007). Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 8/2011.
Malcová, Karolína (2012): „Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48(2): 283–313.
Manin, Bernard (1997): The principles of representative government. Cambridge University Press, online (http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/PDF/Manin_Edital.pdf)
Mansbridge, Jane (2003): „Rethinking Representation.“ The American Political Science Review 97(4): 515–528. https://doi.org/10.1017/S0003055403000856
Mansfeldová, Zdenka (2015): „The Czech parliament on the road to professionalization and stabilization.“ In: Elena Semenova, Michael Edinger a Heinrich Best (eds) (2015): Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe. Recruitment and representation. London and New York: Routledge.
Morkes, Jan (2008): „Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PSP ČR.“ European Electoral Studies 3(1): 1–33
Novák, Miroslav (1997): „Is There One Best Model of Democracy? Efficiency and Representativeness: Theoretical Revolution or Democratic Dilemma?.“ Czech Sociological Review 5(2): 131–157.
Ondráčka, David et al. (2006): Transparentní procesy v politickém rozhodování. Sborník textů k problému korupce politických představitelů. Transparency International Online (http://www.transparency.cz/transparentni-procesy-politickem-rozhodovani-sbornik-textu-k/)
Outlý, Jan a Jan Prouza a kol. (2013): Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Civipolis.
Pitkin, Hanna Fenichel (1967): The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.
Pollak, Johannes, Jozef Bátora, Monika Mokre, Emanuel Sigalas a Peter Slominski (2009): „On Political Representation: Myths and Challenges.“ RECON Online Working Paper Series http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_0903.pdf?fileitem=50511967.
Poláková, Markéta a Tomáš Kostelecký (2016): „Povolání zvolených poslanců za první republiky a dnes.“ Středoevropské politické studie XVIII(1): 1–30. https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.1.1
Rakušanová Guasti, Petra (2009a): „Role poslance a její percepce.“ In: Mansfeldová, Zdenka a Lukáš Linek. Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR,v.v.i.

Rakušanová Guasti, Petra (2009b): „Konceptuální zarámování reprezentace.“ Socioweb 2009 Online (http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=414&lst=107)
Spáč, Peter (2014): „Kandidátní listiny.“ In: Havlík, Vlastimil a kol.: Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: MUNI Press
Squires, Judith (1999): Gender in political theory. 1st ed. Cambridge: Polity Press.
Stolz, Klaus (2003): „Moving up, moving down: Political careers across territorial levels.“ European Journal of Political Research 42: 223–248. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00081
Tuček, Milan a kol. (2006): České elity po patnácti letech transformace. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Urbinati, Nadia a Mark E. Warren (2008): „The Concept od Representation in Contemporary Democratic Theory.“ The Annual Review of Political Science 11(1): 387–412. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.190533
Voda, Petr (2009): Efekt kandidáta ve volbách v českém prostředí. Diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno. Fakulta sociálních studií.
Voda, Petr a Michal Pink (2009): „Kandidáti v poslaneckých volbách. Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2006.“ Středoevropské politické studie XI(2–3): 163–180.
Voda. Petr (2010): „Efekt kandidáta.“ In: Balík, Stanislav (ed): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK.
Voda, Petr (2013): „Analýza preferenčního hlasování.“ In: Balík, Stanislav a kol. (ed). Krajské volby 2012. Brno: CDK.
Voda, Petr (2014): „Efekt kandidáta ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013.“ In: Havlík, Vlastimil a kol. (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU.
Weissberg, Robert (1978): „Collective vs. Dyadic Representation in Congress.“ The American Political Science Review 72(2): 535–547. https://doi.org/10.2307/1954109

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.4.354


Copyright (c) 2016 Renáta Mikešová, Tomáš Kostelecký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.