Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Marek Vlha: Český antiklerikalismus

Jiří Baroš

Abstrakt

Knižní recenze / book review.

Bibliografická citace

Baroš, J. (2016). Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Marek Vlha: Český antiklerikalismus. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 285-290. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.23.285

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cavanaugh, William T. (2002): Theopolitical Imagination. London: T & T Clark.

Cavanaugh, William T. (2011): Migrations of the Holy. God, State, and the Political Meaning of the Church. Grand Rapids: Eedrmans.

Fasora, Lukáš, Jiří Hanuš a Jiří Malíř (eds.) (2007): Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914. Brno: CDK.

Fawcett, Edmund (2015): Liberalism: The Life of an Idea. Princeton: Princeton University Press.

Fiala, Petr (2007): Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské době. Brno: CDK.

Hanuš, Jiří a Marek Čejka (2008): Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 1. Brno: CDK.

Hanuš, Jiří a Marek Čejka (2009): Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989 / Díl 2. Brno: CDK.

Hunter, James Davison (1992). Culture Wars. The Struggle To Control The Family, Art, Education, Law, and Politics in America. New York: Basic Books.

Kantorowicz, Ernst (2014): Dvě těla krále. Praha: Argo.

Lubac, Henri de (2006): Corpus Mysticum: The Eucharist and the Church in the Middle Ages. London: SCM.

Milbank, John a Adrien Pabst (2016): The Politics of Virtue: Post-Liberalism and the Human Future. London: Rowman and Littlefield.

Pecknold, C. C. (2010): Christianity and Politics. A Brief Guide to the History. Eugene: Cascade.

Petráček, Tomáš (2013): Sekularizace a katolicismus v českých zemích. Specifické rysy české cesty od lidové církve k neateističtější zemi světa. Ostrava: Moravapress.

Rémond, René (2003): Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN.

Ryan, Alan (2014): The Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton Universtity Press.

Schindler, David L. a Nicholas J. Hanby, Jr. (2015): Freedom, Truth, and Human Dignity. The Second Vatican Council´s Declaration on Religious Freedom. Grand Rapids: Eerdmans.

Václavík, David (2010): Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada.

Wolin, Sheldon S. (2004): Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton: Princeton University Press.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.23.285


Copyright (c) 2016 Jiří Baroš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.