Definice, příčiny a důsledky kumulace mandátů zákonodárci

Roč.18,č.2-3(2016)

Abstrakt
The article deals with various aspects of multiple-office holding. Although the phenomenon is especially influential in connection with legislators, the text offers a critical synthesis of recent findings on multiple-office holding on any level of political decision-making, thus providing a general framework for scholarly discussion and further research. The paper first provides a definition of the concept of multiple-office holding, which has been heretofore lacking in the Czech context. Causes of multiple-office holding are then delineated and divided into the three categories of historical reverberations, systemic elements and individual incentives. Both the positive and negative impacts on a political system are discussed as well. Next, three approaches (direct, indirect, and autoregulatory) of dealing with the practice of multiple-office holding, which are employed by particular political systems, are distinguished. Then, the role of a multiple-office holding in the Czech political system is depicted. The final part of the paper discusses a specific controversy linked to the phenomenon and criticises the lack of proper debates and scientific analyses on the practice.

Klíčová slova:
Cumul des Mandats; Multiple-Office Holding; Deputy; Member of Parliament; Legislature
Biografie autora

Lukáš Hájek

Interní doktorand, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00 Praha 5.
Reference

Ali, Sabina, Filip Machart a Martin K. Vimmr (2012): „Negativní aspekty slučování municipalit: analýza akademické diskuze.“ Acta Politologica 4(3): 263–83.

Ankersmit, Franklin R (2002): Political Representation. Stanford: Stanford University Press.

Bach, Laurent (2012): Faut-il abolir le cumul des mandats? Centre pour la Recherche Économique et ses Applications.: (http://www.cepremap.fr/depot/opus/OPUS27.pdf).

Bach, Laurent (2011): Should Multiple Office-Holding be Forbidden to Politicians? Evidence from France. Working paper.: (http://www.jourdan.ens.fr/~lbach/documents/OfficeHolding_Bach.pdf).

Barelli, Paulo a Samuel D. A. Pessoa (2012): „Rent-Seeking and Capital Accumulation.“ Economic Inquiry 50(2): 399–417. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2010.00318.x

Bradley, Curtis a Trevor Morrison (2012): „Historical Gloss and the Separation of Powers.“ Harvard Law Review 126(2): 412–85.

Brennan, Geoffrey a Alan Hamlin (1999): „On Political Representation.“ British Journal of Political Science 29(1): 109–27. https://doi.org/10.1017/S0007123499000058

Brim, Luboš a Pavel Dufek (2012): „Politická reprezentace individuální a kolektivní: K otázce teoretických základů demokracie na transnacionální úrovni.“ Politologický časopis 19(2): 128–54.

Brožová, Karolína (2014): „Plán omezit kumulaci funkcí rozděluje sociální demokraty.“ novinky.cz. 12. srpen 2014 (http://www.novinky.cz/domaci/344696-plan-omezit-kumulaci-funkci-rozdeluje-socialni-demokraty.html).

Calabresi, Steven G., Mark E. Berghausen a Skylar Albertson (2012): „The Rise And Fall of the Separation of Powers.“ Northwestern University Law Review 106(2): 527–49.

Calabresi, Steven G. a Joan L. Larsen (1993): „One Person One Office: Separation of Powers or Separation of Personnel.“ Cornell Law Review 79(5): 1045–157.

Česká televize (2014a): „Hašek zůstane hejtmanem, poslanecký mandát složí.“ ceskatelevize.cz. 23. duben 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/270602-hasek-zustane-hejtmanem-poslanecky-mandat-slozi/).

Česká televize (2014b): „Hejtmani si musejí vybrat, vzkazuje Sobotka. Podle Haška není spěch.“ ceskatelevize.cz. 5. leden 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/257051-hejtmani-si-museji-vybrat-vzkazuje-sobotka-podle-haska-neni-spech/).

Česká televize (2014c): „Hejtmani-poslanci ČSSD navrhují klouzavý mandát poslance.“ ceskatelevize.cz. 28. březen 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/267837-hejtmani-poslanci-cssd-navrhuji-klouzavy-mandat-poslance/).

Česká televize (2014d): „Konec souběhu placených funkcí? Nový zákon chystá vláda i Hašek.“ ceskatelevize.cz. 2. březen 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/264891-konec-soubehu-placenych-funkci-novy-zakon-chysta-vlada-i-hasek/).

Česká televize (2014e): „Většina poslanců souhlasí s tím, aby se počet jejich funkcí reguloval.“ ceskatelevize.cz. 15. srpen 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/283212-vetsina-poslancu-souhlasi-s-tim-aby-se-pocet-jejich-funkci-reguloval/).

Česká televize (2014f): „Za dvě politické funkce jeden plat, souhlasí Sobotka.“ ceskatelevize.cz. 3. únor 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/260821-za-dve-politicke-funkce-jeden-plat-souhlasi-sobotka/).

Česká televize (2015): „Koalice pošle do sněmovny návrh na osekání pravomocí prezidenta.“ ceskatelevize.cz. 3. červen 2015 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/313559-koalice-posle-do-snemovny-navrh-na-osekani-pravomoci-prezidenta/).

Chytilek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda a Dalibor Čaloud (2009): Volební systémy. Praha: Portál.

Council of European Municipalities and Regions (2013): Decentralization at a Crossroads. Territorial Reforms in Europe in Times of Crisis. Brussels: Council of European Municipalitiesand Regions (http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CCRE_broch_EN_complete_low.pdf).

Council of European Municipalities and Regions and Dexia Crédit Local (2012): EU Subnational Governments. 2010 Key Figures (http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/FINAL_CEMR_factsheets_2012_EN.pdf).

CVVM (2006): Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3359/f3/100632s_pi61220.pdf).

CVVM (2007): Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2007. Praha:Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3444/f3/100717s_pi71022.pdf).

CVVM (2008): Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2008. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3575/f3/100851s_pi81222.pdf).

CVVM (2009): Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2009. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http:// cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3694/f3/100970s_pi91123.pdf).

CVVM (2010): Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2010. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3800/f3/101078s_pi101220.pdf).

CVVM (2011): Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2011. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6640/f3/pi111128.pdf).

CVVM (2012): Důvěra k ústavním institucím v listopadu 2012. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6922/f3/pi121207.pdf).

CVVM (2013): Důvěra k ústavním institucím v prosinci 2013. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7151/f3/pi131220.pdf).

CVVM (2014): Důvěra k ústavním institucím v prosinci 2014. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7315/f3/pi141219.pdf).

CVVM (2015): Důvěra k ústavním institucím v květnu 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7387/f3/pi150601.pdf).

Dewoghélaëre, Julien, Raul Magni Berton a Julien Navarro (2006): „The Cumul des Mandats in Contemporary French Politics: An Empirical Study of the XIIeLégislature of the Assemblée Nationale.“ French Politics 4(3): 312–32.https://doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200104

Downs, Anthony (1957): An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row.

Eibl, Otto et al. (2009): Krajské volby 2008. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Foucault, Martial (2006): „How Useful Is the Cumul des Mandats for Being Re-elected? Empirical Evidence from the 1997 French Legislative Elections.“ French Politics 4(3): 292–311. https://doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200106

François, Abel (2013): „Do French People Like the ‘Cumul des Mandats’?“ French Politics 11(2): 204–15.https://doi.org/10.1057/fp.2013.5

François, Abel (2006): „Testing the ‘Baobab Tree’Hypothesis: The Cumul des Mandats as a Way of Obtaining More Political Resources and Limiting Electoral Competition.“ French Politics 4(3): 269–91. https://doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200107

François, Abel a Raul Magni-Berton (2014): „The Effects of the 2001 French Law on Multi-Holding of Electoral Mandates.“ French Politics 12(1): 69–76. https://doi.org/10.1057/fp.2014.4

Friedman, Daniel a Donald Wittman (1995): „Why Voters Vote for Incumbents but against Incumbency: A Rational Choice Explanation.“ Journal of Public Economics 57(1): 67–83.

Gregor, Kamil (2014): „Data ukazují, jak kumulace funkcí škodí". blog.aktualne.cz. 12. srpen 2014 (http://blog.aktualne.cz/blogy/kamil-gregor.php?itemid=23478).

Hájek, Lukáš (2015): Kumulace mandátů poslanci Parlamentu České republiky. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno.

Hamilton, Charles D (1969): „The Tresviri Monetales and the Republican Cursus Honorum.“ Transactions and Proceedings of the American Philological Association 100(1): 181–99. https://doi.org/10.2307/2935909

Heinelt, Hubert a Nikolaos-K. Hlepas (2006): „Typologies of Local Government Systems." In: Henry Bäck, Hubert Heinelt a Annick Magnier (eds.), The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 21–42

John, Peter (2001): Local Governance in Western Europe. London: Sage.

Jurková, Marcela (2013): „Jedním z nejlínějších poslanců byl exministr Drobil. Podívejte se, jak byli aktivní ostatní.“ ihned.cz. 26. srpen 2013 (http://domaci.ihned.cz/c1-60478930-snemovna-drobil-poslanci-statistika).

Karakocali, Ahmet (2013): „Magistrate: The Most Important Political Body of Roman Republic.“ Ankara Bar Review 6(2): 65–82.

KohoVolit.eu (2010): Přehled aktivity poslanců 2010 (online) c-, stav k 29. dubnu 2014 (http://cs.kohovolit.eu/cz/psp/analysis/prehled_aktivity_poslancu_2010).

KohoVolit.eu (2011): Interaktivní analýza hlasování 2010-2011, Poslanecká sněmovna (online) c‑, stav k 29. dubnu 2014 (http://cs.kohovolit.eu/cz/psp/analysis/analyza-hlasovani-2010-2011).

Kruntorádová, Ilona (2013): „Regionální patron jako fenomén reprezentace zájmů.“ Acta Politologica 5(2): 161–77.

Kubát, Michal (2015): „Giovanni Sartori: empirický a angažovaný politolog v přespříliš empirické a pramálo angažované politické vědě.“ Acta Politologica 7(1): 12–27.

Lauritsen, Holger R (2010): „Democracy and the Separation of Powers: a Rancièrean Approach.“ Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 11(1): 5–21. https://doi.org/10.1080/1600910X.2010.9672752

Lazardeux, Sébastien (2005): „‘Une Question écrite, Pour Quoi Faire?’ The Causes of the Production of Written Questions in the French Assemblée Nationale.“ French Politics 3(3): 258–81. https://doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200079

Le Monde.fr avec AFP et AP (2014): „Cumul des mandats : la loi définitivement adoptée, y compris pour les sénateurs.“ lemonde.fr. 22. leden 2014 (http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/22/les-deputes-vont-voter-la-loi-sur-le-non-cumul-des-mandats_4352147_823448.html).

Levinson, Daryl J. a Richard H. Pildes (2006): „Separation of Parties, not Powers.“ Harvard Law Review 119(8): 2311–86.

Locke, John (1999): Two Treatises of Government. Edited by Mark Goldie. London: Everyman.

Mansbridge, Jane (2003): „Rethinking Representation.“ American Political Science Review 97(4): 515–28. https://doi.org/10.1017/S0003055403000856

McCaffrey, Ray (2010): Multiple Mandates. Northern Ireland Assembly. Research and Library Service Briefing Note (http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/Documents/RaISe/Publications/2010/Executive-Review/10010.pdf).

Mény, Yves (2008): „France. The Institutionalisation of Leadership.“ In: Josep Colomer (ed.), Comparative European Politics. USA and Canada: Routledge, 94–134.

Mény, Yves (1993): Le cumul des mandats ou l'impossible séparation des pouvoirs? Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°64, 64 - Le Parlement, 129–136 (http://www.revue-pouvoirs.fr/Le-cumul-des-mandats-ou-l.html).

Michaels, Jon D (2015): „An Enduring, Evolving Separation of Powers.“ Columbia Law Review 115 (3): 14–11.

Montesquieu, Charles Louis de Secondat (2003): O duchu zákonů. Dobrá Voda: Alex Čeněk.

NašiPolitici.cz (2013): JUDr. Ivana Weberová (online) c2008–2015, stav k 5.září.2015 (http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/954-ivana-weberova).

NašiPolitici.cz (2014): Mgr. Jiří Zemánek (online) c2008–2015, stav k 5.září.2015 (http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/833-jiri-zemanek).

Navarro, Julien (2009): „Multiple Office Holders in France and in Germany: An Elite Within the Elite?“ Sonderforschungsbereich 580, 33:6–56.

Novinky.cz (2014): „Kumulace mandátů? Neexistuje, rozhodl francouzský parlament.“ novinky.cz. 22. leden 2014 (http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/325366-kumulace-mandatu-neexistuje-rozhodl-francouzsky-parlament.html).

Olivier, Laurent (1998): „La perception du cumul des mandats. Restrictions contextuelles et politiques à un apparent consensus.“Revue française de science politique 48(6): 756–71.

Ovčáček, Jiří (2013): „Skončíme s hromaděním funkcí, plánuje ČSSD.“ novinky.cz. 21. červen 2013 (http://www.novinky.cz/domaci/305554-skoncime-s-hromadenim-funkci-planuje-cssd.html).

Page, Edward a Michael Goldsmith (eds.) (1987): Central and Local Government Relations: A Comparative Analysis of West European Unitary States. London: Sage.

Pálková, Šárka (2012): „Rath už není hejtmanem, rezignoval na funkci a vystoupil z ČSSD.“ lidovky.cz. 16. květen 2012 (http://www.lidovky.cz/rath-uz-neni-hejtmanem-rezignoval-na-svoji-funkci-fvp-/zpravy-domov.aspx?c=A120516_151917_ln_domov_ogo).

Parlament České republiky (2016): Sněmovní tisk 506. Novela ústav. zák. - Ústava ČR (online) c1995–2016, stav k 5. říjnu 2016 (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=506).

Parlement français (1985). „Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires“. Légifrance, on-line (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000521294)

Parlement français (2014). „Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur“.Légifrance,
on-line (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028600521

Pilet, Jean-Benoit (2013): „Le cumul des mandats dans un système politique multi-niveaux: le cas de la Belgique.“ In: Julien Navarro a Abel François (eds.), Le cumul des mandats en France. La Rochelle: Université de Bruxelles, 81–98.

Pokorná, Jana (2013): Kumulace mandátů ve Francii. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Putna, Michal (2014): Co ovlivňuje (ne)účast poslanců na hlasování v Poslanecké sněmovně PČR? Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno.

Radová, Markéta (2013): „Víkend od středy? Sdružení vypočítalo délku pracovního týdne poslanců.“ idnes.cz. 17. srpen 2013 (http://zpravy.idnes.cz/sdruzeni-vypocetlo-delku-pracovniho-tydne-poslancu-f9y-/domaci.aspx?c=A130816_1965262_ostrava-zpravy_ama).

Řápková, Ivana (2011): „Řápková (ODS): Odstupuji z funkce zastupitelky Chomutova.“ parlamentnilisty.cz. 30. květen 2011 (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/Rapkova-ODS-Odstupuji-z-funkce-zastupitelky-Chomutova-198539).

Rouban, Luc (2013): Les électorats politiques. Le cumul des mandats et le travail parlementaire. Cahiers du CEVIPOF, n° 9, Paris, CEVIPOF, Août 2012 (http://www.cevipof.com/rtefiles/File/AtlasEl3/NoteROUBANbis.pdf).

Rouban, Luc (2011): „Sociologie politique des députés de la Ve République, 1958–2007.“ Les Cahiers du CEVIPOFNo. 55, Septembre 2011 (http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/829/publication_pdf_cahier_55.3_jp.pdf

Runciman, David (2009): „Hobbes's Theory of Representation: Anti-democratic or Proto-democratic?" In: Ian Shapiro, Susan C. Stokes, Elisabeth J. Wood a Alexander S. Kirshner (eds.), Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 15–34.

Ryšavý, Dan (2007): „Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43(5): 993–1016.

Sandberg, Siv (2013): „Cumul des mandats the Finnish Way. The Anatomy of Multiple-Office Holding among Members of the Finnish Eduskunta 2000–2012.“XXII Norkom conference, November 21–22, 2013. Åbo, Finland.

Seidlová, Adéla (2000): „V čem jsou poslankyně jiné, než poslanci?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 1(4): 5–7.

Shapiro, Ian et al. (2009a): „Editor's Introduction.“ In: Ian Shapiro et al. (eds.), Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 1–12.

Shapiro, Ian et al. (eds.) (2009b): Political Representation. Cambridge: Cambridge UP.

Spurný, Jaroslav (2015): „Díval se smrti do očí.“ Respekt, 13.–19.4.2015, s. 28–31.

Strøm, Kaare a Wolfgang C. Müller (1999): „Political Parties and Hard Choices.“ In: Kaare Strøm a Wolfgang C. Müller (eds.), Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions. Cambridge: Cambridge University Press, 1–35.

Tabery, Erik (2015): „Vláda národní prázdnoty.“ Respekt, 1.–7.6.2015, s. 17–20.

Uhde, Zuzana (2006): „Proč jsou kvóty strašákem?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7(1): 6–10.

Waldron, Jeremy (2013): „Separation of Powers in Thought and Practice.“ Boston College Law Review54(2): 433–68.

Wohlgemuth, Michael (1999): „Entry Barriers in Politics, or: Why Politics, Like Natural Monopoly, Is Not Organised as an Ongoing Market-Process.“ The Review of Austrian Economics 12(2): 175–200. https://doi.org/10.1023/A:1007816209593

Zagorc, Saša (2009): „Dual-mandate of Persons Who Serve as MPs and Mayors at the Same Time.“ Lex localis – Journal of Local Self-Government 6(4): 429–43. https://doi.org/10.4335/61

Metriky

0


1395

Views

400

PDF views

809

HTML views