Povolání zvolených poslanců za první republiky a dnes

Markéta Poláková, Tomáš Kostelecký

Abstrakt

The article focuses on an analysis of the professions of Czech deputies in the interwar period and in the period after 1989. Based on the theoretical framework of representation we assume that voting decisions are influenced not only by party electoral programs, but also by the individual characteristics of candidates. Candidate professions may indicate whether they are considered to be sufficiently qualified and whether they are considered to represent the interests of voters. The aim of the article is to analyse the differences between two historical periods and the differences among parliamentary parties. The analysis proved that the structure of professions of parliamentary representatives changed dramatically over time. The professions of representatives in the interwar period tended to resemble the professions of their core voters, and hence were rather different across political parties. In contrast, the professions of parliamentary representatives elected on the party list of different parties became rather similar after 1989. A clear tendency towards the emergence of professional politicians can be observed. A descriptive type of representation is on the decline.

Bibliografická citace

Poláková, M., & Kostelecký, T. (2016). Povolání zvolených poslanců za první republiky a dnes. Středoevropské politické studie, 18(1), 1-30. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.1.1

Klíčová slova

ssions; Political Representation; Voting Behaviour; Parliamentary Parties

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bernard, Josef (2012): „Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky.“ Sociologický časopis 48(4): 613–640.

Best, Heinrich a Maurizio Cotta (eds.) (2000): Parliamentary Representatives in Europe 1848–2000: Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries. Oxford: Oxford University Press.

Best, Heinrich a Michael Edinger (eds.) (2003): Representative Elites in Post-Communist Settings. Jena: Jena University Press.

Blondel, Jean (1973): Comparative Legislatures. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Borchert, Jens (2009): Ambition and Opportunity in Federal Systems: The Political Sociology of Political Career Patterns in Brazil, Germany, and the United States, online (http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/Paper_Borchert.pdf), [ověřeno k 4. 4. 2016].

Brito Vieirea a Mónica, David Runciman (2008): Representation. Cambridge, Malden: Polity Press.

Broklová, Eva (1992): Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938. Praha: Sociologické nakladatelství.

Cabada, Ladislav a David Šanc (2005): Český stranický systém ve 20. století. Praha: Aleš Čeněk, s.r.o.

Cotta, Maurizio a Heinrich Best (eds.) (2007): Democratic Representation in Europe. Diversity, Change and Convergence. Oxford: Oxford University Press.

Cunnigham, Robert M. Jr. (1951): „Can Political Means Gain Professional Ends?“ The Modern Hospital 77(6): 51-56.

Červenka, Jan (2014): Občané o volbách do Evropského parlamentu. Tisková zpráva CVVM ze dne 28. 4. 2014, online (http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/obcane-o-volbach-do-evropskeho-parlamentu-duben-2014), [ověřeno k 7. 4. 2016].

Dahl, Robert A. (1989): Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University.

Errington, Wayne a Narelle Miragliotta (2009): „From the Gallery to the Parliament: Journalists in the House of Representatives and Senate, 1901-2007.“ Australian Journal of Politics and History 55(4): 530-543. https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.2009.01531.x

Gelnarová, Jitka (2010): „Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb ,Co všechno znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?'“ Acta Politologica 2(2): 120-135.

Glaser, Willam A. (1960): „Doctors and Politics.“ American Journal of Sociology 66(3): 230-245. https://doi.org/10.1086/222875

Goodin, Robert F. (2004): „Representing Diversity.“ British Journal of Political Science 34(3): 453-468. https://doi.org/10.1017/S0007123404000134

Ilonszki, Gabriella a Michael Edinger (2007): „Mps in Pos-Communist and Post-Soviet Nations: A Parliamentary Elite in the Making.“ Journal of Legislative Studies 13(1): 142-163. https://doi.org/10.1080/13572330601165436

Horáková, Naděžda (2005): Důvěra ústavním institucím. Tisková zpráva CVVM ze dne 23.12 2015, online (http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-k-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-10), [ověřeno k 7. 4. 2016].

Jahr, Stefan (2003): „The Occupational Background of Newcomers in the German Federal State Parliaments from 1990 until 2003.“ Representative Elites in Post-Communist Settings, Reihe: Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch 2003(8): 11-17.

Kepplinger, Hans Mathias a Renate Kocher (1990): „ Professionalism in the Media World?“ European Journal of Communication 5(2-3): 285-311. https://doi.org/10.1177/0267323190005002008

Kostelecký, Tomáš, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard a Martin Šimon (2014): Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: SLON.

Krejčí, Oskar (2006): Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing.

Kunštát, Daniel (2014): Důvěra ústavním institucím v říjnu 2014. Tisková zpráva CVVM ze dne 24. 10. 2014, online (http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-rijnu-2014), [ověřeno k 7. 4. 2016].

Lasswell, Harold D. a Myres S. McDougal (1948): The Analyses of Political Behaviour: An Empirical Approach. New York: Oxford University Press.

Lebeda, Tomáš (2003): „Vybrané dopady volební reformy.“ In: Lukáš Linek, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová a Petr Sokol (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 141-151.

Lebeda, Tomáš (2004): „Konečná podoba volebního systému pro Poslaneckou sněmovnu. Otazníky nad vynucenou úpravou z roku 2002.“ In: Miroslav Novák, Tomáš Lebeda et al., Volební a stranické systémy ČR v mezinárodním porovnání. Pelhřimov: Aleš Čeněk, 231-239.

Linek, Lukáš a Alžběta Bernardyová (2009): „Kdo jsou čeští poslanci? Socio-demografická struktura poslanců Parlamentu ČR.“ Socioweb 2009(10), online. (http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/171_sw%252010.pdf), [ověřeno k 7. 4. 2016].

Linek, Lukáš (2009): „Socio-demografická struktura poslanců a její vliv na politické postoje.“ In: Zdenka, Mansfeldová a Lukáš Linek (eds.), Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 95-111.

Lipset, Martin a Stein Rokkan (1967): Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives. Toronto: The Free Press.

Kučera, Milan (1994): Populace České republiky 1918 – 1991. Praha: Česká demografická společnost. Sociologický ústav AV ČR.

Jenerálová, Ivana (2011): Vývoj české ekonomiky, online (http://www.czech.cz/cz/ Podnikani/Ekonomicka-fakta/Vyvoj-ceske-ekonomiky), [ověřeno k 28. 6. 2016].

Mair, Peter (1997): Party System Change: Approaches and Interpretations. Oxford: Clarendon Press.

Mansbridge, Jane (1999): „Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent ,Yes‘“. The Journal of Politics 61(3): 627 – 657. https://doi.org/10.2307/2647821

Mansbridge, Jane (2003). „Rethinking Representation.“ American Political Science Review 97(4): 515–528. https://doi.org/10.1017/S0003055403000856

Manza, Jeff a Clem Brooks (2008): „Class and Politics.“ In: Annette Lareau a Dalton Conley (eds.), Social Class: How Does it Work? New York: Russell Sage Foundation, 201–231.

Mareček, Jan Lukáš (2015): Personální stabilita obsazování funkcí v Parlamentu České republiky. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů.

Matthews, Donald (1985): „Legislative Recrutment and Legislative Careers.“ In: Gerhard, Loewenberg, Samuel Patterson a Malcolm Jewell (eds.), Handbook of Legislative Research. Cambridge: Harvard University Press, 17-55.

Maříková, Hana (1997): „Ženy ve vrcholových politických pozicích.“ Sociologický časopis 33(4): 435–444.

McDermott, Monika L. (2005): „Candidate Occupations and Voter Information Shortcuts.“ The Journal of Politics 67(1): 201–219. https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2005.00314.x

Meinhold, Stephen S. a Charles D. Hadley (1995): „Lawyers as political party activists“ Social Science Quarterly 76 (2), 364-380.

Norris, Pippa a Joni Lovenduski (1995): Political Recruitment. Gender, Race and Class in the British Parliament. New York: Cambridge University Press.

O’Neil (2001): “Representing People, Representing Nature, Representing the World.” Government and Policy 19, 483-500. https://doi.org/10.1068/c12s

Vlada.cz (nedat.): „Období první republiky 1918 – 1938.“ online (http://www.vlada.cz/ assets/Obdobi-prvni-republiky-1918.pdf), [ověřeno k 9. 8. 2016].

Outlý, Jan, Jan Prouza, Lukáš Linek, Filip Rigel a Petr Rezek (2009): Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Periplum.

Phillips, Anne (1998): „Democracy and Representation: Or, Why Should It Matter Who Our Representatives Are?” In: Anne Philips (ed.), Feminism and Politics. Oxford: Oxford University, 224–240.

Pitkin, Hanna (1967): The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press

Pollak, Johannes (2007): „Contested Meanings of Representation.” Comparative European Politics 5(1), 87-103. https://doi.org/10.1057/palgrave.cep.6110104

Pollak, Johannes, Jozef Bátora, Monika Mokre, Emmanuel Sigalas a Peter Slominski (2009): „On Political Representation: Myths and Challenges.” RECON Online Working Paper Series 2009/03 online (http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_0903.pdf?fileitem=16662583), [ověřeno k 30. 8. 2016].

Rehfeld, Andrew (2006): „Towards a General Theory of Political Representation.“ The Journal of Politics 68(1): 1–21. https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2006.00365.x

Sapiro, Virginia (1981): „When are Interests Interesting?“.American Political Science Review 75(3): 701–721.

Shabad, Goldie a Kazimierz M. Slomczynski (2002): „ The Emergence of Career Politicians in Post-Communist Democracies: Poland and the Czech Republic.“ Legislative Studies Quarterly 27(3): 333-359. https://doi.org/10.2307/3598567

Smith, Michael L. a Petr Matějů (2011). „Rastrifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992-2010.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47(1): 33-59.

Spáč, Peter (2012): Nominácie v českých politických stranách: Prípad volieb do Poslaneckej snemovne v roku 2010. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

Urbinati, Nadia a Mark E. Warren (2008): „The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory.” The Annual Review of Political Science 11(1), 387-412. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.190533

Volby do národního shromáždění: Historický přehled výsledků voleb za období 1920-1935 (1990): Praha: Federální statistický úřad.

Tuček, Milan (2013): Prestiž povolání – červen 2013. Tisková zpráva CVVM ze dne 3. 9. 2013, online (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7054/f3/eu130903.pdf), [ověřeno k 2. 4. 2016].

Weber, Max (1990): Politika ako povolanie. Brno: SPEKTRUM.

Williams, Melissa (1998): Voice, Trust, and Memory: Marginalized Groups and the Failings of Liberal Representation. Princeton, NJ: Princeton University.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2016.1.1


Copyright (c) 2016 Markéta Poláková, Tomáš Kostelecký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.