Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Roč.17,č.3-4(2015)

Abstrakt
This text focuses on the integrity of elections to the lower chamber of the Parliament of the Czech Republic between 1998 and 2013. Its descriptive nature allows the following two main questions to be answered: What are the problems associated with Czech parliamentary elections? Can we identify any trend in the quality of these elections? The analysis employs a framework based on a “policy accountability” model of democracy previously used by Sarah Birch (2011). The analysis is based on various kinds of sources, mainly international observers’reports, laws, secondary analyses, and local news. The overall assessment of the quality of the analyzed elections is quite positive: Between 1998 and 2006 the quality of elections improved, and while it slightly deteriorated in 2010, it quickly returned back to the 2006 levels. The ability to provide equal information and the effective adjudication of disputes are identified as the most problematic aspects. Other parts of the electoral process are well-managed, with only negligible problems on the levels of electoral rules and electoral practice. The overall results differ little from the outcomes of available quantitative studies; however, they offer a deeper insight into the actual realization of demoratic electoral standards.

Klíčová slova:
Electoral Integrity; Quality of Elections; Czech Republic; Chamber of Deputies; Democratic Elections
Biografie autora

Ivan Jarabinský

Interní doktorand, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 60200, Brno, Česká republika; Kontact: 389860@mail.muni.cz.
Reference

ABC ČR (2016): „Periodický tisk.“ ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku, on-line (http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterMonth=9&filterYear=2013&filterNamePublisher=&filterType=&filterNameTitle=&filterGenre=), [ověřeno k 22. 3. 2016].

ACE ElectoralKnowledge Network (2016): „Comparative Data.“ AceElectoralKnowledge Network, on-line (http://aceproject.org/epic-en), [ověřeno k 16. 3. 2016].

Antoš, Marek (2008): Principy voleb v České republice. Praha: Linde.

Bazalová, Angelika (2013): „Názor: Kvapilová jen připomněla, že ČT špinavé prádlo schovávat nemá.“ iDnes.cz, 6. 9. 2013, on-line (http://zpravy.idnes.cz/nazor-kvapilova-jen-pripomnela-ze-ct-spinave-pradlo-schovavat-nema-1fn-/domaci.aspx?c=A130906_125811_domaci_jpl), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Bielasiak, Jack (2002): „TheinstitutionalizationofElectoral and Party Systems in PostcommunistStates.“ ComparativePolitics 34(2): 189-210.

Birch, Sarah (2011): ElectoralMalpractice. Oxford: Oxford University Press.

Blažek, Ivan, Jan Rovenský, Lukáš Bek a Pavel Ohorzl (2010): „Žhář podpálil předvolební stánek ČSSD.“ Novinky.cz, 6. 5. 2010, on-line (http://www.novinky.cz/domaci/199525-zhar-podpalil-predvolebni-stanek-cssd.html), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Britské listy (2013): „Lidé, kteří mají voličský průkaz, mohou hlasovat několikrát?.“ Britské listy, 25. 1. 2013, on-line (http://www.blisty.cz/art/67167.html), [ověřeno k 18. 11. 2015].

Černý, Ondřej a Jan Veselý (2002): „Manipulaci s volbami potvrdí test DNA.“ iDnes.cz, 24. 6. 2006, on-line (http://zpravy.idnes.cz/manipulaci-s-volbami-potvrdi-test-dna-d8m-/domaci.aspx?c=A020613_222328_zpr_volby_nad), [ověřeno k 12. 11. 2015].

Česká televize (2002): „Příspěvky na volební náklady.“ ČT 2, 21, 20. 5. 2002.

ČTK (2006): „Soud v Mělníku nepotrestal ženu za manipulaci s volebními lístky.“ Bezkorupce, 27. 7. 2006, on-line (http://www.bezkorupce.cz/blog/2006/07/27/soud-v-melniku-nepotrestal-zenu-za-manipulaci-s-volebnimi-listky/), [ověřeno k 12. 11. 2015].

Dahl, Robert A. (1995): Demokracie a její kritici. (1. vyd.) Praha: Victoria Publishing.

Davis-Roberts, Avery a David J. Carroll (2010): „Using International Law to AssessElections.“ Democratization 17(3), 416-441.

Diamond, Larry (2002): „ThinkingAbout Hybrid Regimes.“ JournalofDemocracy 13(1): 21-35. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0025

Ekiert, Grzegorz, Jan Kubik a Milada Anna Vachudova (2007): „Democracy in the Post-CommunistWorld: AnUnendingQuest?.“ East EuropeanPolitics and Societies 21(7): 7-30.

Gandhi, Jennifer a Ellen Lust-Okar (2009): „ElectionsUnderAuthoritarianism.“ AnnualReviewofPolitical Science 12: 403-422.

Geddes, Barbara (1999): „What do weknowaboutdemocratizationaftertwentyyears?.“ AnnualReviewofPolitical Science 2: 115-144.https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.115

GRECO (2011): „Evaluation Report on the Czech Republic on Transparencyof party funding (Theme II).“ Group ofStatesagainstcorruption, 1. 4. 2011. on-line (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2010)10_CzechRep_Two_EN.pdf), [ověřeno k 12. 11. 2015].

Gregor, Miloš a Alena Macková (2014): „Předvolební kampaně 2013: Prohloubení trendů, nebo nástup nových?.“ In: Vlastimil Havlík (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 55-71.

Huntington, Samuel P. (1991): Thethirdwave: Democratization in thelatetwentiethcentury. Norman: University of Oklahoma Press.

Charvát, Jakub (2013): Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.

Jarabinský, Ivan (2015): „Appearances are deceptive: credibilityoftheRussianElectionCommission.“ East EuropeanPolitics 31(1): 88-103.https://doi.org/10.1080/21599165.2014.990960

Jiřička, Jan (2013): „Exšéfka Nových médií Kvapilová v ČT definitivně končí, dostala výpověď.“ iDnes.cz, 11. 9. 2013, on-line (http://zpravy.idnes.cz/ct-vyhodila-kvapilovou-0v3-/domaci.aspx?c=A130911_105532_domaci_jj), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Kelley, Judith (2012): TheGood, theBad, and theUgly: RethinkingElection Monitoring. Stockholm: International IDEA.

Lidovky.cz (2013a): „Nevědí, s kým mají tu čest, stěžoval si Babiš na LN. Pak se omluvil.“, Lidovky.cz, 28. 6. 2013, on-line (http://www.lidovky.cz/nevedi-s-kym-maji-tu-cest-stezoval-si-babis-na-ln-pak-se-omluvil-pbx-/zpravy-domov.aspx?c=A130628_173145_ln_domov_rak), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Lidovky.cz (2013b): „Drtinovou stáhlo vedení z Událostí po politickém nátlaku, tvrdí odbory.“ Lidovky.cz, 9. 8. 2013, on-line (http://byznys.lidovky.cz/stazeni-drtinove-z-udalosti-vyhovuje-politickemu-natlaku-tvrdi-odbory-1a7-/media.aspx?c=A130809_114455_ln-media_mct), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Lust-Okar, Ellen (2006): „Electionsunderauthoritarianism: Preliminarylessonsfrom Jordan.“ Democratization 13(3): 456-471.https://doi.org/10.1080/13510340600579359

Macková, Alena a Lenka Hrbková (2014): „Média a volby.“ In: V. Havlík (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 73-91.

Magaloni, Beatriz (2008): „CrediblePower-Sharing and theLongevityofAuthoritarian Rule.“ ComparativePoliticalStudies 41(4/5): 715-741.https://doi.org/10.1177/0010414007313124

Magaloni, Beatriz. (2010): „The Game ofElectoralFraud and theOustingofAuthoritarian Rule.“ AmericanJournalofPolitical Science 54(3): 751-765.https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00458.x

Matušková, Anna (2006): „Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky.“ In: Dalibor Čaloud, Tomáš Foltýn, Vlastimil Havlík a Anna Matušková (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 62-88.

Matušková, Anna (2010): „Volební kampaně.“ In: Stanislav Balík (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 97-115.

Ministerstvo vnitra ČR (2014): Zpráva o extremismu na území České republiky 2013. Praha: Ministerstvo vnitra ČR. on-line (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Ministerstvo vnitra ČR (s.d.):Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 v nemocnici nebo v obdobném zařízení. on-line (http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2013-v-nemocnici-nebo-v-obdobnem-zarizeni.aspx), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Mlejnek, Josef (2010): „Paroubek se porazil sám.“ Revue Politika (6). on-line (http://www.revuepolitika.cz/clanky/1313/paroubek-se-porazil-sam), [ověřeno k 24. 2. 2015].

Molek, Pavel (2014): Politická práva. Praha: WoltersKluwer.

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 30/98, vyhlášený pod č. 243/1999.

Norris, Pippa (2014): Whyelectoral integrity matters. New York: Cambridge University Press.

Novinky.cz (2006): „US-DEU má jasno, do voleb půjde sama.“ Novinky.cz, 17. 2. 2006, on-line (http://www.novinky.cz/domaci/77857-us-deu-ma-jasno-do-voleb-pujde-sama.html), [ověřeno k 16. 11. 2015].

OSCE (1998): „Czech Republic ParliamentaryElections 19 and 20 June 1998: Final Report.“ OSCE, 20. 7. 1998, on-line (http://www.osce.org/odihr/elections/czech-republic/16147?download=true), [ověřeno k 11. 11. 2015].

OSCE (2002): „Czech Republic ParliamentaryElections 14-15 June 2002: Final Report.“ OSCE, 16. 7. 2002, on-line (http://www.osce.org/odihr/elections/czech-republic/16109?download=true), [ověřeno k 11. 11. 2015].

OSCE (2010): „Czech Republic ParliamentaryElections 28-29 May 2010: OSCE/ODIHR NeedsAssessmentMission Report 22-25 March 2010.“ OSCE, 16. 4. 2010, on-line (http://www.osce.org/odihr/elections/67702?download=true), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Outlý, Jan (s.d.): „Analýza financování politických stran v České republice.“ Sblíženi politikou, on-line (http://www.sblizenipolitikou.cz/odborne-analyzy), [ověřeno k 11. 3. 2016].

Ovčáček, Jiří a Jan Rovenský (2013): „Zemanovci se obrátili na policii, prý se kopírují voličské průkazy.“ Novinky.cz, 25. 1. 2013, on-line (http://www.novinky.cz/domaci/291353-zemanovci-se-obratili-na-policii-pry-se-kopiruji-volicske-prukazy.html), [ověřeno k 18. 11. 2015].

Petrová, Barbora (2006): „Volební kampaň v médiích.“ In Dalibor Čaloud, Tomáš Foltýn, Vlastimil Havlík a Anna Matušková (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 42-61.

Petrová, Barbora (2010): „Média a volební kampaň.“ In Stanislav Balík a kol., Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 117-133.

Předpis č. 231/2001 Sb., Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání(2013): Analýza obchodního sdělení „Vodňanské kuře“, on-line (http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/2013_analyza_obchodnich_sdeleni_vodnanske_kure.pdf), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (2014): Stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 19. 11. 2014, on-line (http://www.rrtv.cz/cz/static/metodiky/stanovisko_politicka_reklama.pdf), [ověřeno k 12. 11. 2015].

Radiožurnál (1998): „ČT a veřejnoprávnost.“ Radiožurnál, 27. 5. 1998.

Romové v České republice (2000): „Romové v České republice – cizinci ve vlastní zemi.“ Romové v České republice, 26.2.2000, on-line (http://romove.radio.cz/cz/clanek/18823#zakon), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Rozsudek jménem republiky ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009, on-line (http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Rozsudek jménem republiky ze dne 27. 9. 2002, sp. zn. 11 Zp 31/2001, on-line(http://kraken.slv.cz/11Zp31/2001), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Schedler, Andreas (2002a): „TheNested Game ofDemocratization by Elections.“ International Political Science Review 23(1): 103-122. https://doi.org/10.1177/0192512102023001006

Schedler, Andreas. (2002b): „The Menu ofManipulation.“ JournalofDemocracy 13(2): 36-50.https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031

Schedler, Andreas. (2006): ElectoralAuthoritarianism: The Dynamics ofUnfreeCompetition. Boulder, CO: LynneRiener.

Schumpeter, Joseph A. (2004): Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury.

Sedláček, Štěpán a Pavel Herot (2011): „Srovnání mediální agendy politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2006 a 2010.“ Naše společnost 9(2): 3-14.

Šedo, Jakub (2007): Volební systémy postkomunistických zemí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Škraňková, Petra a Josef Kopecký (2006): „Evropští demokraté demonstrovali před vládou.“ iDnes.cz, 12. 4. 2006, on-line (http://zpravy.idnes.cz/evropsti-demokrate-demonstrovali-pred-vladou-f4w-/domaci.aspx?c=A060412_094115_domaci_skr), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Šrajbrová, Markéta (2012): „Lidé protestovali neplatnými lístky, pomohla i fáma.“ Aktuálně.cz, 15. 10. 2012, on-line (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-protestovali-neplatnymi-listky-pomohla-i-fama/r~i:article:760379/), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Transparentní volby (2013): Strany a politická hnutí,on-line (http://www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/), [ověřeno k 31. 3. 2016].

Tavits, Margit a TaaviAnnus (2006):„Learning to make votescount: The role ofdemocraticexperience.“ ElectoralStudies 25(1): 72-90.https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.02.003

Třeček, Čeněk, Barbora Lukšová a Václav Prak (2010): „Bohuslav Sobotka dostal na mítinku ČSSD pěstí, útočník měl 1,88 promile.“ iDnes.cz, 5. 5. 2010, on-line (http://zpravy.idnes.cz/bohuslav-sobotka-dostal-na-mitinku-cssd-pesti-utocnik-mel-1-88-promile-1jc-/domaci.aspx?c=A100505_183648_brno-zpravy_cen), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Třeček, Čeněk, Dan Prokop a Lucie Jelínková (2006): „Poslance ČSSD Váňu napadl neznámý útočník.“ iDnes.cz, 30. 5. 2006, on-line (http://zpravy.idnes.cz/poslance-cssd-vanu-napadl-neznamy-utocnik-fim-/krimi.aspx?c=A060530_121913_krimi_cen), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Týden.cz (2010): „Útok na Paroubkovu ženu? Policie nabídla ochranku.“ Týden.cz, 13. 5. 2010, on-line (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/utok-na-paroubkovu-zenu-policie-nabidla-ochranku_168849.html), [ověřeno k 11. 11. 2015].

U.S. Department ofState (1999): „Czech Republic Country Report on HumanRightsPracticesfor 1998.“ U.S. Department ofState, 26. 2. 1999, on-line (http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report/czechrep.html), [16. 11. 2015].

U.S. Department ofState (2003): „Czech Republic: Country Reports on HumanRightsPractices.“ U.S. Department ofState, 31. 3. 2003, on-line (http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18361.htm), [ověřeno k 12. 11. 2015].

U.S. Department ofState (2007): „Czech Republic.“ U.S. Department ofState, 6. 3. 2007, on-line (http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78808.htm), [ověřeno k 16. 11. 2015].

U.S. Department ofState (2011): „2010 HumanRightsReports: Czech Republic.“ U.S. Department ofState, 8. 4. 2011, on-line (http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154420.htm), [ověřeno k 16. 11. 2015].

U.S. Department ofState (s.d.): „Czech Republic 2013 HumanRights Report.“ U.S. Department ofState, on-line (http://www.state.gov/documents/organization/220481.pdf), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2006, č.j. Vol 5/2006.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2010, č.j. Vol 13/2010.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2006, č.j. Vol 27/2006.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2006, č.j. Vol 15/2006.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2006, č.j. Vol 8/2006.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2013, č.j. Vol 143/2013-27.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2003, č.j. II. ÚS 601/02.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Volby.cz (2015): Výsledky voleb a referend, on-line (www.volby.cz), [ověřeno k 18. 11. 2015].

Válková, Hana a Pavel Eichler (2010): „Lahev na mítinku ČSSD neletěla od diváků. Incident vyšetřuje policie.“ iDnes.cz, 5. 5. 2010, on-line (http://zpravy.idnes.cz/lahev-na-mitinku-cssd-neletela-od-divaku-incident-vysetruje-policie-11a-/krimi.aspx?c=A100505_141158_krimi_hv), [ověřeno k 11. 11. 2015].

Vyhláška č. 452/2013 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, ve znění účinném k 1. 1. 2014.

Werner, Lukáš a Michal Verner (2010b): „Rekordní účet za kampaň: až jeden a půl miliardy.“ Týden.cz, 2. 6. 2010, on-line (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/rekordni-ucet-za-kampan-az-jeden-a-pul-miliardy_171131.html), [ověřeno k 16. 11. 2015].

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění účinném k 27. 7. 1995.

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném k 21. 6. 1998.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném k 1. 12. 2011.

Zákon č. 62/1996 Sb., Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění), ve znění účinném k 20. 3. 1996.

Zákon č. 65/1994 Sb., Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění), v citovaných zněních.

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění účinném k 1. 7. 1990.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v citovaných zněních.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žantovský, Petr (2015): Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000. Praha: Institut Václava Klause.

Metriky

0


1499

Views

560

PDF views

1653

HTML views