„Díky, Ameriko!“: dramaturgická analýza Slavností svobody v „nejameričtějším“ městě Evropy

Petr Krčál, Vladimír Naxera

Abstrakt

The following article aims to provide an interpretation of the annual public occasion called the “Liberation Festival” in Pilsen. The Liberation Festival serves as a celebration of the liberation of Pilsen by the U.S. army. Our paper presents a dramaturgical analysis of this occasion. More specifically, our effort is focused on two main interpretative threads. With respect to the first one (called “the production of discourse”) we analyse the processes of the (re)production of political discourse related to this public occasion. We also identify the main discourse that is typically produced or reinforced during the Liberation Festival. The second interpretative thread is called “the organizational line of the Liberation Festival”. Here, we try to provide examples and identify characteristics of the strategies and practices that can be employed by state apparatuses to present themselves as guarantors of the security of festival goers. Our findings confirm that public ceremonies (like the Liberation Festival) can fulfil the role of a medium that serves to spread actual political discourse, the veneration of actual societal normative order, and a positive portrait of state apparatuses. Our article can thus be viewed as a contribution to the debate on the reproduction of political discourse through public spectacles.

Bibliografická citace

Krčál, P., & Naxera, V. (2015). „Díky, Ameriko!“: dramaturgická analýza Slavností svobody v „nejameričtějším“ městě Evropy. Středoevropské politické studie, 17(3-4), 313-338. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.34.313

Klíčová slova

Dramaturgical Analysis; Liberation Festival; Pilsen; Politicians; Reproduction of Discourse; Security; Symbolic Communication

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, Benedict (2008): Představy společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum.

Badiou, Alain (2012): The Rebirth of Histoy. Times of Riots and Uprisings. London: Verso.

Beetham, David (1991): The Legitimitation of Power. Houndmills: Palgrave.

Blumer, Herbert (1969): Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Berkley: University of California Press.

Blumer, Herbert (1972): „Action vs. Interaction: Relations in Public – Microstudies of the Public Order by Erving Goffman.“ Society 9: 50–53.

Branaman, Ann a Charles Lemmert (eds.) (1997): The Goffman Reader. Oxford: Blackwell Publishers.

Brown, Robert E. (2005): „Acting Presidential. The Dramaturgy of Bush Versus Kerry.“ American Behavioral Scientist 49 (1): 78–91. https://doi.org/10.1177/0002764205279397

Burzová, Petra, Dvořáková, Ilona, Hejnal, Ondřej, Růžička, Michal a Laco Toušek (2013): „Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě.“ Sociální studia/Social Studies 10 (4): 107–126.

Burzová, Petra (2014): Politika poloveřejnosti. Narativní analýza sporů o demolici Domu hrůzy u Radbuzy. Brno: Doplněk.

Česká televize (2015): „Tanky a šeříky: Slavnosti svobody v Plzni vyvrcholily přehlídkou.“ Převzato z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1525312-tanky-a-seriky-slavnosti-svobody-v-plzni-vyvrcholily-prehlidkou [ověřeno ke dni 10. 1. 2016].

Eagelton, Terry (2007): Ideology. An Introduction. London: Verso.

Fairclough, Norman (2004): Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Goffman, Erving (1966): Behavior in Public Places. New York: The Free Press.

Goffman, Erving (1986): Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press.

Goffman, Erving (1999): Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Ypsilon.

Gouldner, Alvin W. (1970): The Coming Crisis of Western Sociology. New York: Basic Books.

Hobsbawm, Erik a Terence O. Ranger (eds.) (1992): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Keller, Jan (2003): Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk.

Krčál, Petr a Vladimír Naxera (2011): „Veřejné akce jako divadelní představení.“ Středoevropské politické studie 13 (1): 1–23.

Krčál, Petr (2015): Problematika legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci (nepublikovaná disertační práce). Plzeň: ZČU.

Lakoff, George a Mark Johnson (2002): Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Linz, Juan (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Lupták, Ľubomír a Petr Krčál (2016): „Možnosti využití dramaturgické analýzy v politologii.“ (manuskript).

Naxera, Vladimír a Petr Krčál (2016): „Obrazy ne-bezpečnosti v projevech slovenských politiků.“ Politics in Central Europe 12 (1S) (v tisku).

Program Slavností svobody. Převzato z http://www.slavnostisvobody.cz/slavnosti-svobody/program/ [ověřeno ke dni 12. 12. 2015].

Rosental, Claude (2013): „Toward a Sociology of Public Demonstrations.“ Sociological Theory 31 (4): 343–365. https://doi.org/10.1177/0735275113513454

Ryan, Louise (2011): „Moslim Women Negotiating Collective Stigmatization.“ Sociology 45 (6): 1045–1060. https://doi.org/10.1177/0038038511416170

Slavnosti svobody. Převzato z http://www.slavnostisvobody.cz/slavnosti-svobody/slavnosti-svobody-2012.aspx [ověřeno ke dni 12. 12. 2015].

Sohrabi, Hadi a Karen Farquharson (2015): „Social Integration of Australian Muslims: A Dramaturgical Perspective.“ Journal of Sociology 2015: 1–16. https://doi.org/10.1177/1440783314562415

Šubrt, Jiří (2001): „Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana. K českému vydání Goffmanovy knihy Všichni hrajeme divadlo.“ Sociologický časopis 37 (2): 241–249.

Z Normandie až do Plzně. Převzato z http://www.slavnostisvobody.cz/ [ověřeno ke dni 12. 12. 2015].

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.34.313


Copyright (c) 2015 Petr Krčál, Vladimír Naxera

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.