Klíma, Michal – Outlý, Jan a kol. Volby do Evropského parlamentu 2009. Vybrané otázky přípravy, průběhu výsledků voleb. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, 128 s., ISBN: 978-80-7380-317-9.

Kamil Švec

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Švec, K. (2012). Klíma, Michal – Outlý, Jan a kol. Volby do Evropského parlamentu 2009. Vybrané otázky přípravy, průběhu výsledků voleb. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, 128 s., ISBN: 978-80-7380-317-9.. Středoevropské politické studie, 14(2–3), 421-422. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4590

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2012 Kamil Švec

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.