Klíma, Michal – Outlý, Jan a kol. Volby do Evropského parlamentu 2009. Vybrané otázky přípravy, průběhu výsledků voleb. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, 128 s., ISBN: 978-80-7380-317-9.

Roč.14,č.2–3(2012)

Abstrakt
Knižní recenze / Book review.
Biografie autora

Kamil Švec

PhDr. Kamil Švec působí na katedře politologie, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Kontakt: sveck@fsv.cuni.cz.
Metriky

411

Views

149

PDF views

286

HTML views