Ftorek, Jozef Bohumil. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 184 s. ISBN 978-80-247-3376-0

Petr Bouška

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Bouška, P. (2012). Ftorek, Jozef Bohumil. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 184 s. ISBN 978-80-247-3376-0. Středoevropské politické studie, 14(2–3), 417-420. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4589

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2012 Petr Bouška

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.