Regulácia lobingu na Slovensku: analýza súčasných trendov

Roč.14,č.2–3(2012)

Abstrakt
One of the fundamental features of liberal democratic systems is the existence of diverse interests that seek to influence government decisions. It is therefore no surprise that the activities of organized interests present a natural and legitimate part of the democratic process. Nevertheless, we regard lobbyists with considerable skepticism, and the concept of lobbying often has negative connotations. This situation is mainly the result of a growth in the diversification and number of organized interests that often act in informal or unfair ways. Trying to distinguish lobbying from corruption or other illegal ways of influencing people in public office has led many countries to make efforts to level the playing field and the processes that take place in it. The result of these efforts is the introduction of the regulation of lobbying, which may be achieved by means of various tools. The aim of this paper is to briefly map the attempts by the Slovak government to establish rules governing the behavior of organized interests in the Slovak Republic and to identify the preferences of the particular actors in the Slovak political system with respect to the issue of regulating lobbying in Slovakia.

Klíčová slova:
Lobbying; Regulation; Register; Self-Regulation; Slovakia; CPI; Public Access to the Legislative Process;
Reference

(Internetové zdroje overené k 10. 3. 2012)
Primárne zdroje
Dotazníkové šetrenie „Aký model regulácie lobingu je pre Slovensko vhodný, resp. akceptovateľný?“ realizované na vzorke 32 respondentov zastupujúcich nasledovné sektory slovenského politického systému: vládne úrady, politické strany, mimovládne organizácie, profesionálne konzultačné agentúry, obchodné, poľnohospodárske, zamestnávateľské, odborové, profesné a iné združenia. Január – apríl 2011, http://www.kwiksurveys.com/. Príloha č. 4 – neverejná.
OECD. 2008. Lobbyists, governments and public trust: Building a legislative framework for enhancing transparency and accountability in lobbying. On-line text (http://www.oecd.org/dataoecd/5/41/41074615.pdf).
OECD. 2009. Lobbyists, government and public trust: Promoting integrity by self-regulation, GOV/PGC (2009) 9. On-line text (http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=gov/pgc(2009)9&doclanguage=en).
Správa o 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 6. júla 2005 o 9.01 hodine, on-line text (http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=schodze/rozprava).

Sekundárne zdroje
Borčin, Ján; Tettinger, Marek. „Správa pre lobistov: Pravidlá hry sú na svete“. Hospodárske noviny, 15.03.2003. On-line text (http://hnonline.sk/c1-22406785-sprava-pre-lobistov-pravidla-hry-su-na-svete).
Borčin, Ján. „Pravidlá pre lobing: Lipšic narazil na poslancov“. Hospodárske noviny, 07.09.2005. On-line text (http://hnonline.sk/c1-22668135-pravidla-pre-lobing-lipsic-narazil-na-poslancov).
“Control of Lobbying”, Harvard Law Review, Vol. 45, No. 7 (May 1932), pp. 1241-1248, on-line text (http://www.jstor.org/stable/1331704).
Hired Guns: methodology, on-line text (http://projects.publicintegrity.org/hiredguns/default.aspx?act=methodology).
Chari, Raj. PO3680 - Comparative Perspective of Lobbying Regulation in the EU, on-line prezentácia (http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/raj_chari/charicourses.php)
Chari, Raj; Murphy, Gary; Hogan, John. 2007. “Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the United States, Canada, Germany and the European Union”, The Political Quarterly, vol. 78, no. 3, July-September, pp. 422-438.
Chari, Raj; Murphy, Gary; Hogan, John. 2010. Regulating lobbying: a global comparison. Manchester: Manchester University Press.
Kalniņš, Valts. 2005. Parliamentary Lobbying between Civil Right and Corruption: An insight into lobbying practices in Latvia and recommendations for the Saeima. Latvian Institute of International Affairs, Centre for Public Policy PROVIDIUS. On-line text (www.politika.lv/index.php?f=249).
Lloyd, Robert; Casas, Lucy de las. NGO self-regulation: enforcing and balancing accountability. One world trust, on-line text (http://www.oecd.org/dataoecd/58/17/44251309.pdf).
McGrath, Conor. 2008. “The development and regulation of lobbying in the new member states of the European Union“. Journal of Public Affairs, Vol. 8, pp. 15 -32.
Moore, David. 2006. NGO Self-Regulation. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). PowerPoint presentation, on-line text (www.kakovosten-nvo.si/konf_SelfRegulation_Nov06.ppt).
Müller, Karel B. 2010. „Úvodní slovo editora: Proč lobbing anebo Výzvy svobody v procesu demokratizace a evropeizace“. In: Lobbing v moderních demokraciích. Ed. Müller, Karel B. Praha: GRADA, pp. 7 -16.
Sedlák, Miro; Záborský, Ján. „Lobing: Riešením je zrušiť privilégiá niektorých alebo privilegovať všetkých“. Hospodárske noviny, 09.01.2003. On-line text (http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/lobing-riesenim-je-zrusit-privilegia-niektorych-alebo-privilegovat-vsetkych.html).
TASR. „Zákon o lobingu v tomto volebnom období asi nebude“. Sme. 08.04.2011a. On-line text (http://www.sme.sk/c/5843269/zakon-o-lobingu-v-tomto-volebnom-obdobi-asi-nebude.html#ixzz1JyUHSPda).
TASR. „Paškovi chýba u nás zákon o lobingu“. Hospodárske noviny. 09.04.2011b. On-line text (http://hnonline.sk/slovensko/c1-51510150-paskovi-chyba-u-nas-zakon-o-lobingu).
TASR. „VOĽBY12: KDH chce do volieb schváliť zákon o hmotnej zodpovednosti funkcionárov“. NR SR. 06.02.2012. On-line text (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=51620).
Urbanová, Slavomíra. 2011. „Regulácia lobingu na Slovensku: doterajšie pokusy a analýza súčasných trendov“, diplomová práca – Brno: KMVES FSS MU. On-line text (https://is.muni.cz/auth/th/220036/fss_m/diploma_lobby_v_SR.pdf).
Vymětal, Petr. 2010. “Co je lobbing? Vymezení, tradice, diskurz a praktiky lobbingu”. In: Lobbing v moderních demokraciích. Ed. Müller, Karel B. Praha: GRADA, pp. 17 - 53.
Zetter, Lionel. 2008. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Hampshire: Harriman House Limited.

Metriky

1242

Views

175

PDF views

1073

HTML views