Postavení politických stran v Lukašenkově režimu

Roč.14,č.2–3(2012)

Abstrakt
The text focuses on one specific aspect of Lukashenko´s nondemocratic regime – the position and function of political parties. These variables are analysed, among others, by the application of classical terms such as competition, competitiveness, and party system. On the one hand, political parties (including anti-system ones) officially exist and, as such, can participate in elections. On the other hand, there is only a minimal chance for (opposition) political parties to win a mandate by means of participating in elections or to gain a share of real political power. The text tries to find the answers to several interrelated questions: What are the consequences of the above mentioned facts in the Belarusian context, in terms of a theory of political parties? Why does the regime tolerate the existence of political parties? Why do political parties themselves participate in this system? Seeking answers to these questions, the article focuses mainly on the period from1995 to 2008, during which four parliamentary elections took place. However previous and current developments are also taken into account.

Klíčová slova:
Belarusian political parties; Lukashenko; nondemocratic regime; party system; competitiveness;
Biografie autora

Petr Hlaváček

Student doktorského studijního programu Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Reference

Albin, B. – Baluk, W. (2004, eds.): Białoruś, Wrocław, Wydział Nauk Społecznych U. Wr. – Wydawnictwo Arboretum.
Balík, S. (2000): Komunistické strany v Bělorusku, in: J. Holzer (ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách, Brno, MPÚ, s. 87-107.
Belaja Rus (2011), webová prezentace, on-line verze (http://www.belayarus.by/ru/), [cit. 1. 12. 2011].
Belta (2011): "Belaja Rus" gotova stať partijej, on-line verze (http://www.belta.by/ru/person/opinions/Anatolij-Rubinov_i_512200.html), [cit. 1. 12. 2011].
CKRB (2012): Izbiratělnyj kodex Respubliki Belarus, Centralnaja Komissija Respubliki Belarus, on-line verze (http://www.rec.gov.by/zakonodatelstvo), [cit. 3. 4. 2012].
CKRB (2011): Zprávy o výsledcích jednotlivých voleb, Centralnaja Komissija Respubliki Belarus, on-line verze (http://www.rec.gov.by/), [cit. 1. 12. 2011].
Čudakov, M. (2005, a kol.): Političeskije partii – Belarus i sovremennyj mir, Minsk, TĚSEJ.
Hlaváček, P. (2007): Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu, Politologický časopis, roč. 14, č. 1, s. 15-32.
Hlaváček, P. (2010): Političeskije partii i obščestvo v sovremennoj Belarusi, Polis: političeskije issledovanija: naučnyj i kul'turno-prosvetitel'skij žurnal, -, č. 2, s. 64-74.
Holzer, J. – Balík, S. (2007): Postkomunistické nedemokratické režimy – Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase, Brno, CDK.
Holzer, J. – Novák, M. (2002): Republika Bělorusko, in: P. Fiala – J. Holzer – M. Strmiska a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, MPÚ, s. 43-64.
Kłysiński, K. (2011): Systemic crisis in Alexander Lukashenko's regime, Centre for Eastern Studies, on-line verze (http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2011-10-28/systemic-crisis-alexander-lukashenkos-regime), [cit. 1. 12. 2011].
Konończuk, W. (2005): Towards Unity – Belarusian Opposition Before the Presidential Election 2006, Varšava, Stefan Batory Foundation.
Kotljarov, I. (2006): Političeskije partii Belarusi – teorija, istorija, sovremennosť, Minsk, MIU.
Minjust (2011): Sveděnija o političeskich partijach, zaregistrirovannych v Respublike Belarus, Ministerstvo justicii Respubliki Belarus, on-line verze (http://minjust.by/ru/site_menu/about/struktura/obschestv/registr/politpart), [cit. 1. 12. 2011].
NISEPI (2011, září): Nacionalnyj opros 2-12 senťabrja 2011, Nězavisimyj institut socialno-ekonomičeskich i političeskich issledovanij, on-line verze (http://www.iiseps.org/data.html), [cit. 1. 12. 2011].
NISEPI (2008, září): Nacionalnyj opros 2-12 senťabrja 2008, Nězavisimyj institut socialno-ekonomičeskich i političeskich issledovanij, on-line verze (http://www.iiseps.org/data08-039.html), [cit. 1. 12. 2011].
NISEPI (2008, prosinec): Nacionalnyj opros 2-12 děkabrja 2008, Nězavisimyj institut socialno-ekonomičeskich i političeskich issledovanij, on-line verze (http://www.iiseps.org/data08-043.html#), [cit. 1. 12. 2011].
NISEPI (2005, březen): Nacionalnyj opros v martě 2005, Nězavisimyj institut socialno-ekonomičeskich i političeskich issledovanij, on-line verze (http://www.iiseps.org/data05-01-3.html), [cit. 1. 12. 2011].
Novák, M. (1997): Systémy politických stran, Praha, SLON.
ODIHR (2004): Republic of Belarus – Parliamentary Elections – 17 October 2004, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, on-line verze (http://www.osce.org/odihr/elections/belarus), [cit. 1. 12. 2011].
ODIHR (2008): Belarus – Parliamentary Elections – 28 September 2008, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, on-line verze (http://www.osce.org/odihr/elections/belarus), [cit. 1. 12. 2011].
Sartori, G. (2005): Strany a stranické systémy – Schéma pro analýzu, Brno, CDK.
Žilinskaja, I. (2006): Političeskije partii i obščestvennye objediněnija, Minsk, Akademija upravlenija pri Prezidentě Respubliki Belarus.

Metriky

474

Views

143

PDF views

590

HTML views