Tomáš Zahradníček: Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968-1981. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, 183 s. ISBN: 978-80-7285-134-8.

Petr Hušek

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Hušek, P. (2012). Tomáš Zahradníček: Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968-1981. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, 183 s. ISBN: 978-80-7285-134-8.. Středoevropské politické studie, 14(1), 157-162. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4577

Plný Text:

HTMLCopyright (c) 2012 Petr Hušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.