Rozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska

Katarína Šipulová, Vít Hloušek

Abstrakt

The paper deals with the issue of transitional justice in selected East-Central European countries. The relation between the mode of democratic transition and the means and pace of transitional judicial processes is discussed. Main attention is paid to the analysis and comparison of transitional justice issues in three Central European countries – the Czech Republic, Poland, and Slovakia. The authors come to the conclusion that the mode of democratic transition is not as important as other political factors such as the presence or absence of leftist parties in government.

Bibliografická citace

Šipulová, K., & Hloušek, V. (2012). Rozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska. Středoevropské politické studie, 14(1), 55-89. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4574

Klíčová slova

Transitional Justice; Czech Republic; Poland; Slovakia; Lustrations

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Primárne pramene
Federální shromáždění ČSFR (1991): Stenografický zápis ze 17. schůze, 4. 10. 1991.
Nález ÚS z dňa 5.12.2001, sp. zn. Pl. ÚS 9/01.
Nález ÚS ČSFR z dňa 26. novembra 1992, sp. zn. Pl. ÚS 1/92.
Zákon č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ze dne 8. března 2002.
Zákon č. 125/1996 Zb., o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, z dňa 27. marca 1997.
Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ze dne 26. dubna 1996.
Zákon č.198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, ze dne 9.7.1993
Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ze dne 1. července 1992
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcií ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ze dne 5. listopadu 1991.
Sekundárne pramene
Balík, S. – Holzer, J. (2007): Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase, Brno, CDK.
Bezák, T. (2011): Posttranzičná spravodlivosť v regióne stredovýchodnej Európy. Analýza lustrácií a ústavov pamäte národa, Sociológia, roč. XLIII, č. 4, s. 420-446, on-line verzia (http://www.sav.sk/journals/uploads/08240912Bezak1%20-%20OK.pdf).
Berend, I. T. (1996): Central and Eastern Europe 1944-1993: Detour from the periphery to the periphery, Cambridge – New York, Cambridge University Press.
Calhoun, N. (2004): Dilemmas of Justice in Eastern Europe´s Democratic Transitions, New York, Palgrave Macmillan.
David, R. (2003): Lustration Laws in Action: The Motives and Evaluation of Lustration Policy in the Czech Republic and Poland (1989-2001), Law & Social Inquiry, roč. XXVIII, č. 2, s. 387-439, on-line verzia (http://www.jstor.org/stable/1215775) .
De Brito, A. B. – Aquilar, P. – González-Enríques C. (2001, eds.): The Politics of Memory – Transitional Justice in Democratizing Societies, Oxford, Oxford University Press.
Dudek, A. (2009): Reglementowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków, Arkana.
Durman, K. (1998): Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha, Karolinum.
Dvořáková, V. – Milardovič, A. (2007): Lustration and consolidation of democracy and the rule of law in Central and Eastern Europe, Zagreb, Political Science Research Centre.
Grodsky, B. (2009): Re-Ordering Justice: Towards A New Methodological Approach to Studying Transitional Justice, Journal of Peace Research, roč. XLVIII, č.5, s.819-868, on-line verzia (http://jpr.sagepub.com/cgi/content/abstract/46/6/819).
Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J. (2011): Politické systémy, Brno, Barrister & Principal.
Huntington, S. P. (1991): The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Vol. IV, Norman, University of Oclahoma Press.
Kitschelt, H. – Mansfeldova, Z. – Markowski, R. – Tóka, G. (1999): Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation, Cambridge – New York, Cambridge University Press.
Kornai, J. – Rose-Ackerman, S. (2004): Building a Trustworthy state in post-socialist transition, New York, Palgrave MacMillan.
Kosař, D. (2008): Lustration and Lapse of Time: Dealing with the Past in the Czech Repubic, Eric Stein Working Paper č. 3/2008, on-line verzia (http://www.ericsteinpapers.eu/dokumenty/ESWP-2008-03-Kosar(ECLR).pdf).
Kunicová, J. – Nalepa, M. (2006): Coming To Terms with the Past: Strategic Institutional Choice in Post-Communist Europe, UCLA Comparative Politics Workshop, 17. december 2006, On-line verzia (http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/cpworkshop/papers/Kunicova.pdf).
Linz, J. J. – Stepan, A. (1996): Problmes of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The John Hopkins University Press, Baltimore.
McAdams, J. A. (1997): Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
Mite, Valentinas (2007): Poland: Tough Lustration Law Divides Society, Radio Free Europe, 23. marec 2007, on-line verzia (http://www.rferl.org/content/article/1075471.html).
Moran, J. P. (1994): The Communist Torturers of Eastern Europe: Prosecute and Punishor Forgive and Forget? Communist and Post-Communist Studies, roč. XXVII, č.1, s. 95-109.
Munck, G. L. (1994): Democratic Transitions in Comparative Perspective, Comparative Politics, roč. XXVI, č. 3, s. 355-375.
Nalepa, M. (2005): The Power of Secret Information: Transitional Justice after Communism, PhD Thesis Disertation, Colubmia University, Department of Political Science.
Nedelsky, N. (2004): Divergent responses to a common past: Transitional justice in the Czech Republic and Slovakia, Theory and Society, roč. XXXIII, č. 1, s. 65-115, on-line verzia (http://www.springerlink.com/content/l24k718236q14158/fulltext.pdf).
Offe, C. (1991): Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe, Social Research, roč. LVIII, č. 4, 1991, s. 865-881.
Orbman, J. (1991): Laying the Ghosts of the Past, Report on Eatern Europe, roč. II, č. 24, s. 4-11.
Pearce, S. C. (2009): The Polish Solidarity Movement in Retrospect: In Search of a Mnemonic Mirror, International Journal of Politics, Culture and Society, roč. XXII, č.. 2, s. 159-182.
Rupnik, J. (2001): Politika vyrovnávání s komunistickou minulostí, Česká zkušenost, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, príspevok na konferencii „Pamět komunismu“, 19-20. október 2001, Praha.
Rupnik J. (2010): Twenty years of Postcommunism. In Search of a New Model. Journal of Democracy, roč.. XXI, č. 1, s. 105-112.
Sadurski, W. (2003): Decommunisation, Lustration and Constitutional Continuity: Dilemmas of Transitional Justice in Central Europe, EUI Working Paper LAW č. 2003/15, december 2003, on-line verzia (http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/1869/law03-15.pdf?sequence=2).
Stan, L. (2009): Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Reckoning with the communist past, New York, Routledge.
Suk, J. (2003): Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990), Praha, Prostor.
Szczerbiak, A. (2002): Dealing with the Communist Past or the Politics of the Present? Lustration in Post-Communist Poland, Europe-Asia Studies, roč. 54, č. 4, s. 553-572.
Tusell, J. (2007): Spain: From Dictatorship to Democracy 1939 to the Present, Malden – Oxford – Victoria, Blackwell Publishing.
Welsh, H. A. (1996): Dealing with the Communist past: Central and East European Experiences after 1990, Europe-Asia Studies roč. ¨XLVIII, č. 3, s. 413-428, on-line verzia (http://www.jost.org/stable/152734).
Williams, K. – Fowler, B. – Szczerbiak, A. (2003): Explaining Lustration in Central Europe: A ‘Post-Communist Politics’ Approach, SEI Working Paper č. 62, 2003, on-line verzia (http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/wp62.pdf).

(elektronické zdroje overené k dňu 11. októbra 2011)Copyright (c) 2012 Katarína Šipulová, Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.