Makariusová, Radana: Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN: 978-80-7380-295-0.

Ondřej Lánský

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Lánský, O. (2011). Makariusová, Radana: Transformace světového řádu. Aktéři a globální vládnutí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN: 978-80-7380-295-0.. Středoevropské politické studie, 13(4), 453-456. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4569

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Ondřej Lánský

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.