Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír – Šedo, Jakub: Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 stran, ISBN: 978-80-87474-23-5.

Vladimíra Dvořáková

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Dvořáková, V. (2011). Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír – Šedo, Jakub: Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 stran, ISBN: 978-80-87474-23-5.. Středoevropské politické studie, 13(4), 450-452. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4568

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Vladimíra Dvořáková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.