Personální (ne)stabilita komunálních zastupitelstev v Plzni a Ostravě

Roč.13,č.4(2011)

Abstrakt
The submitted text deals with the problem of party switching in the environment of elected community bodies. The basic sample consists of the community councils of Ostrava and Plzen, two large statutory cities with city councils, and smaller councils of individual city wards, which were, or have been in existence during the last two decades. The basic question to which the text seeks an answer is to what extent individual council members were repeatedly elected in the period under study, and whether they were elected on the same platforms or whether their political party affiliations changed.

Klíčová slova:
Municipal assembly; Municipal policy; Ostrava; Plzeň; Party – switching;
Biografie autora

Michal Pink

Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.

Jiří Seidl

Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.

Michaela Skibová

Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.

Jaromír Vojtaj

Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.
Reference

Budge, I. (2002): Great Britain and Ireland, in: J. M. Colomer (ed.): Political Institutions in Europe, London – New York, Routledge.
Bureš, J. (2007): Občanské fórum, Plzeň, Aleš Čeněk.
Cabada, L. – Šanc, D. (2005): Český stranický systém ve 20. století, Plzeň: Aleš Čeněk.
Carey, J. M. – Shugart, M. S. (1995): Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas, Electoral Studies, Vol. XIV, No. 4, pp. 417–439.
Český statistický úřad, on-line zdroj (http://www.czso.cz). [cit. 01. 11. 2011]
Heller, W. B. – Mershon, C. (2005): Party Switching in the Italian Chamber of Deputies, The Journal of Politics, Vol. LXVII, No. 2, pp. 536–559.
Honajzer, J. (1996): Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, Praha, Orbis.
Kyloušek, J. (2008): Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994–2006, Evropská volební studia, roč. III, č. 2, pp. 202–217.
Laver, M. – Schofield, N. (1990): Multiparty Government: the Politics of Coalition in Europe, Oxford, Oxford University Press.
Mayhew, D. R. (1975): Congress: The Electoral Connection, Yale, Yale University Press.
Oficiální informační server města Ostravy, on-line zdroj (http://ostrava.cz/cs). [cit. 01. 11. 2011]
Oficiální informační server města Plzně, on-line zdroj (http://www.plzen.eu/). [cit. 01. 11. 2011]
Pšeja, P. (2005): Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989–1998, Brno, CDK.
Ranney, A. (2004): Politics in the United States, in: G. A. Almond – G. Bingham Powell, Jr. – K. Stroem – R. J. Dalton (eds.): Comparative Politics Today. A World View, New York, Pearson Longman.
Volební server ČSÚ, on-line zdroj (http://volby.cz/). [cit. 01. 11. 2011]

Metriky

362

Views

178

PDF views