Ceci n‘est pas postsocialisme: Depolitizovaná politika prezidenta Gašparoviče

Petr Kalinič, Jan Paul

Abstrakt

This article attempts to explain the discourse of the Slovakian President, Ivan Gašparovič, by making its seeming banality, superficiality and vacuousness its primary analytical focus. The authors attempt to map and classify the motives present in the discourse of President Gašparovič in order to explore the logic and meaning of his instrumental presentation of the institution of the presidency and of himself as a consensual and civic candidate. The authors attempt to present these traits of the presidential discourse as a specific, not necessarily conscious discursive strategy with a rather adverse depoliticizing/mythologizing effect.

Bibliografická citace

Kalinič, P., & Paul, J. (2011). Ceci n‘est pas postsocialisme: Depolitizovaná politika prezidenta Gašparoviče. Středoevropské politické studie, 13(4), 354-373. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4564

Klíčová slova

Discourse; Ivan Gašparovič; Pre-election campaign; Presidency

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barthes, Roland (2004 [1957]): Mytologie, Praha, Dokořán.
Beneš, Vít (2008): Diskursivní analýza, in: Petr Drulák a kol. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha, Portál.
Berger, L. Peter (1990 [1967]): The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, Anchor Books.
Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol. (2010): Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009, Plzeň, Aleš Čeněk.
Buzan, Barry – Wæver, Ole – de Wilde, Jaap (2005): Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu, Brno, Centrum strategických studií.
Buzan, Barry (2008): Interview with Barry Buzan, professor of International Relations at the London School of Economics, Foreign Affairs and International Trade Canada, on-line text http://www.international.gc.ca/cip-pic/discussions/security-securite/video/buzan.aspx?lang=eng. [cit. 20. 01. 2010]
Clausewitz, Carl von (2008 [1831]): O válce, Praha, Academia.
Ehl, Martin (2010): Třetí dekáda: O životě, politice a lidech mezi Bruselem a Gazpromem, Praha, Nakladatelství 65. pole.
Eriksen, Thomas H. (2007): Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě, Praha, Triton.
Fairclough, Norman (2003): Analysing discourse: Textual analysis for social research, New York, Routledge.
Hall, John A. (1994): After the Fall: An Analysis of Post-communism, The British Journal of Sociology, Vol. XLV, No. 4., pp. 526–547.
Havlík, Vlastimil (2003): Profily významných politických stran, in: Lubomír Kopeček (ed.): Od Mečiara k Dzurindovi: Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti, Brno, Masarykova univerzita.
Holdcroft, David (1991): Saussure: Signs, System and Arbitrariness, Cambridge, Cambridge University Press.
Kavková, Alžběta (2008): O banalite (slovenského) nacionalizmu, in: Ľubomír Lupták – Róbert Ondrejcsák – Tomáš Valášek (eds.): Panoráma: mapping security discourse 2007–2008, Bratislava, CENAA, s. 155–174.
Kopeček, Lubomír (2006): Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury:
Kopeček, Lubomír (2007): Politické strany na Slovensku, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Krčál, Petr – Naxera, Vladimír (2011): Veřejné akce jako divadelní představení, Středoevropské politické studie, Vol XIII, No. 1, s. 1–23.
Lupták, Ľubomír (2008): Slovensko: Postkomunismus a národné mýty, in: Ladislav Cabada a kol. Nové demokracie střední a východní Evropy, Praha, Nakladatelství Oeconomica.
Lupták, Ľubomír (2010): Tvorba Slovenska Maďarskom alebo Ako na seba politické elity cez Dunaj fetišmi mávajú, in: Ladislav Cabada – Petr Jurek a kol. Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí, Plzeň, Aleš Čeněk.
Nekvapil, Jiří – Leudar, Ivan (2006): Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci, Sociologický časopis, Vol. XLII, No. 2, s. 353–377.
Nekvapil, Jiří (2006): Úvodem k monotematickému číslu „Analýza promluv a textů, analýza diskurzu“, Sociologický časopis, Vol. XLII, No. 2, s. 263–268.
Prezident Slovenskej republiky, on-line zdroj http://www.prezident.sk/. [cit. 12. 07. 2010]
Saussure, Ferdinand de (2007 [1916]): Kurz obecné lingvistiky, Praha, Academia.
Schmitt, Carl (2007 [1932]): Pojem politična, Praha, Oikoymenh.
SME.sk (2009): Gašparoviča rozhorčili otázky o autorství jeho knihy, 24. 03. 2009, on-line text http://www.sme.sk/c/4363796/gasparovica-rozhorcili-otazky-o-autorstve-jeho-knihy.html. [cit. 12. 07. 2010]
Smilov, Daniel (2007): Introduction: Party Funding, Campaign Finance and Corruption in Eastern Europe, in: Daniel Smilov – Jurij Toplak (eds.): Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period, Aldershot / Burlingon, Ashgate, pp. 1–31.
Spravy.pravda.sk (2009): Gašparoviča rozhorčili otázky o autorstve jeho prejavov, 24. 03. 2009, on-line text http://spravy.pravda.sk/gasparovica-rozhorcili-otazky-o-autorstve-jeho-prejavov-pmm-/sk_domace.asp?c=A090324_193527_sk_domace_p29. [cit. 12. 07. 2010]
Sun, Mistr (2005): O umění válečném, Praha, Naše vojsko.
Ústava SR (1992), on-line text http://www.pannonwork.sk/dokumenty/ustava.pdf. [cit. 09. 12. 2010]
Wacquant, Loic (2009): Bringing the Penal State Back In, Lecture given at the British Journal of Sociology public debate, London School of Economics 6 October 2009, on-line text http://richmedia.lse.ac.uk/publicLecturesAndEvents/20091006_1830_bringingThePenalStateBackIn.mp3. [cit. 01. 12. 2010]
Wæver, Ole (1995): Securitization and Desecuritization, in: Ronnie D. Lipschutz (ed.): On Security, New York, Columbia University Press, pp. 46–86.
Wæver, Ole (2004): Aberystwyth, Paris, Copenhagen – New 'Schools' in Security Theory and their Origins between Core and Periphery, Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada, on-line text (http://constructivismointegracion.wikispaces.com/file/view/Aberystwyth,+Paris,+Copenhagen+New+%27Schools%27+in+Security.doc) [cit. 27. 03. 2010]
Wareing, Shân (2004): What is language and what does it do?, in: Linda Thomas – Shân Wareing – Ishtla Singh – Jean Stilwell Peccei – Joanna Thornborrow – Jason Jones: Language, Society and Power, London / New York, Routledge.
Williams, C. Michael (2003): Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics, International Studies Quarterly, Vol. XLVII, No. 4, pp. 511–531.

Seznam analyzovaných textů
Extra Plus (2009): Kampaň nemá byť šou, 01. 03. 2009, on-line text http://www.prezident.sk/?rozhovor-pre-mesacnik-extra-plus-1-3-2009. [cit. 14. 07. 2010]
Frankfurter Allgemeine Zeitung (2009): Slowakei und Ungarn streiten weiter, 04. 09. 2009, on-line text http://www.faz.net/IN/INtemplates/faznet/default.asp?tpl=common/zwischenseite.asp&dox={6D412260-451C-7CEF-167F-C40DE9D4CCD1}&rub={DDBDABB9-457A-437B-AA85-A49C26FB23A0}. [cit. 14. 07. 2010]
Hospodárske noviny (2009): Prezident SR Ivan Gašparovič v rozhovore pre Hospodárske noviny, 23. 02. 2009, on-line text http://www.prezident.sk/?prezident-sr-ivan-gasparovic-v-rozhovore-pre-hospodarske-noviny-23-2-2009. [cit. 15. 07. 2010]
Novoročný príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča (2009), on-line text http://www.prezident.sk/?novorocny-prihovor-prezidenta-sr-ivana-gasparovica-1-1-2009. [cit. 16. 07. 2010]
Príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča na slávnosti pri príležitosti 5. výročia vstupu do EÚ, Liptovský Mikuláš (2009a), on-line text http://www.prezident.sk/?prihovor-prezidenta-sr-ivana-gasparovica-na-slavnosti-pri-prilezitosti-5-vyrocia-vstupu-do-eu-liptovsky-mikulas-1-5-2009. [cit. 15. 07. 2010]
Správa prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča o stave republiky, NR SR, Bratislava (2009), on-line text http://www.prezident.sk/?sprava-prezidenta-slovenskej-republiky-ivana-gasparovica-o-stave-republiky-nr-sr-bratislava-17-2-2009. [cit. 12. 07. 2010]
Vystúpenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča na výročnej konferencii zahraničnej politiky „Zahraničná politika SR v piatom roku členstva SR v EÚ a NATO a výzvy, ktoré stoja pred slovenskou zahraničnou politikou,“ SR, Bratislava (2009), on-line text http://www.prezident.sk/?vystupenie-prezidenta-sr-ivana-gasparovica-na-vyrocnej-konferencii-zahranicnej-politiky-zahranicna-politika-sr-v-piatom-roku-clenstva-sr-v-eu-a-nato-a-vyzvy-ktore-stoja-pred-slovenskou-zahranicnou-politikou-sr-bratislava-28-4-2009. [cit. 16. 07. 2010]
Copyright (c) 2011 Petr Kalinič, Jan Paul

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.