Kaniok, Petr: České předsednictví Rady EU – most přes minulost. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 240 stran, ISBN: 978-80-210-5348-9.

Mats Braun

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Braun, M. (2011). Kaniok, Petr: České předsednictví Rady EU – most přes minulost. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 240 stran, ISBN: 978-80-210-5348-9.. Středoevropské politické studie, 13(2–3), 270-273. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4556

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Mats Braun

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.