Cabada, Ladislav – Jurek, Petr a kol.: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 203 strany, ISBN: 978-80-7380-300-1.

Vít Beneš

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Beneš, V. (2011). Cabada, Ladislav – Jurek, Petr a kol.: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 203 strany, ISBN: 978-80-7380-300-1.. Středoevropské politické studie, 13(2–3), 264-269. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4555

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, V. (2011): Setkání teorie her s politickou psychologií: Rozhovor s Robertem Jervisem, Mezinárodní vztahy, roč. XLVI, č. 2, s. 96-106.
Coudenhove-Kalergi, R. N. (1993): Pan-Evropa, Praha, Panevropa.
Drulák, P. (2006): Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought, Geopolitics, Vol. XI, No. 3, pp. 420-438.
Holubec, S. (2010): Eurocentrismus – příběh jednoho konceptu, in: L. Cabada – P. Jurek. (eds.): Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí, Plzeň, Aleš Čeněk.
Kopeček, M. (2003): Střední Evropa v českém politickém myšlení. In: J. Vykoukal (ed.): Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce, Praha, Dokořán, s. 13-45.
Copyright (c) 2011 Vít Beneš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.