Lyons, Pat: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Prague: Institute of Sociology. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 374 pages, ISBN: 978-80-7330-174-3.

Viktória Babicová

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Babicová, V. (2011). Lyons, Pat: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Prague: Institute of Sociology. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, 374 pages, ISBN: 978-80-7330-174-3.. Středoevropské politické studie, 13(2–3), 260-263. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4554

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Viktória Babicová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.