Senátní volby 2010 a voličské přesuny mezi prvním a druhým kolem

Roč.13,č.2–3(2011)

Abstrakt
The article concerns elections to the Senate of the Czech Parliament. Primarily, it refers to potential shifts of voter preference between the first and second rounds of the Senate elections. The fundamental tool for determining this trend is the Bayesian ecological inference model, through the use of which the authors attempt to answer the question of how the voters from the first round voted in the second round one week later when the options were reduced to only two candidates. The text analyzes these processes in detail in five electoral districts.

Klíčová slova:
Bayesian ecological inference; Czech politics; Senatorial election;
Biografie autora

Kamil Gregor

Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.

Michal Pink

Kontakt: Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.
Reference

Allport, Floyd H. (1924): The Group Fallacy in Relation to Social Science, American Journal of Sociology, Vol. XXIX, No. 6, pp. 688-703.

Čermák, Daniel (2010): Ekologická inference a ekologické zkreslení, Socioweb, roč. VIII, č. 2, on-line text <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=427&lst=117>. [cit. 06. 05. 2011]

Volební server Českého statistického úřadu, on-line zdroj <http://www.volby.cz/>. [cit. 01. 08. 2011]

Deming, Edwards W. – Stephan, Frederick F. (1940): On a Least Squares Adjustment of a Sampled Frequency Table When Expected Marginal Totals Are Known, Annals of Mathematical Statistics, Vol. XI, No. 4, pp. 427-444.

Duncan, Otis D. – Davis, Baverly (1953): An Alternative to Ecological Correlation, American Sociological Review, Vol. XVIII, No. 6, pp. 665-666.

Elff, Martin – Gschwend, Thomas – Jonhston, Ron J. (2008): Ignoramus, Ignorabimus? On Uncertainty in Ecological Inference, Political Analysis, Vol. XVI, No. 1, pp. 70-92.

Ferree, Karen (1999): Iterative Approaches to R x C Ecological Inference Problems: Where They Can Go Wrong, Working paper, on-line text <http://polmeth.wustl.edu/media/Paper/ferre99.pdf>. [cit. 2001-05-08]

Freedman, David A. – Ostland, Michael – Roberts, Michael R. – Klein, Stephen P. (1999): Response to King’s Comment, Journal of the American Statistical Association, Vol. XCIV, No. 440, pp. 355-357.

Gehlke, C. E. – Biehl, Katherine (1934): Certain Effects of Grouping upon Size of the Correlation Coefficient in Census Tract Material, Journal of the American Statistical Association Supplement, Vol. XXIX, No. 185, pp. 663-664.

Gelman, Andrew – Park, David K. – Ansolabehere, Stephen – Price, Phillip N. – Minnite, Lorraine C. (2001): Models, Assumptions and Model Checking in Ecological Regressions, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. CLXIV, No. 1, pp. 101-108.

Goodman, Leo (1953): Ecological Regressions and the Behavior of Individuals, American Sociological Review, Vol. XVIII, No. 6, pp. 663-666.

Goodman, Leo (1959): Some Alternatives to Ecological Correlation, American Journal of Sociology, Vol. LXIV, No. 6, pp. 610-624.

Glynn, Adam – Wakefield, Jon (2009): Ecological Inference in the Social Science, Statistical Methodology, Vol. VII, No. 3, pp. 307-322.

Graunt, John (1662): Natural And Political Observations Mentioned in a Following Index, And Made upon the Bills of Morality, London, John Martyn and James Allestry; cit. in: King, Gary (1997): A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Princeton, Princeton University Press, p. 4.

Herron, Michael C. – Sekhon, Jasjeet S. (2005): Black Candidates And Black Voters: Assessing the Impact of Candidate Race on Uncounted Vote Rates, The Journal of Politics, Vol. LXVII, No. 1, pp. 154-177.

Cho, Wendy T. (1998): If the Assumption Fits: A Comment on the King Ecological Inference Solution, Political Analysis, Vol. VII, pp. 143-163.

Cho, Wendy T. – Gaines, Brian J. (2004): The Limits of Ecological Inference: The Case of Split-ticket Voting, American Journal of Political Science, Vol. XLVIII, No. 1, pp. 152-171.

Chytilek, Roman (2005a): České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy, in: Břetislav Dančák – Petr Fiala – Vlastimil Havlík (eds.): Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, s. 105-115.

Chytilek, Roman (2005b): Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů, Středoevropské politické studie, roč. VI, č. 1, s. 13-25.

Chytilek, Roman – Šedo, Jakub – Lebeda, Tomáš – Čaloud, Dalibor (2009): Volební systémy, Praha, Portál.

Chytilek, Roman – Eibl, Otto (2011): České politické strany v politickém prostoru, Sociologický časopis, roč. XLVII, č. 1, s. 61-88.

Imai, Kosuke – King, Gary – Lau, Olivia (2007): Zelig: Everyone’s Statistical Software, on-line source <http://gking.harvard.edu/zelig>. [cit. 06. 05. 2011]

Johnston, Ron – Gschwend, Thomas – Pattie, Charles (2004): On Estimates of Split-ticket Voting: EI And Emax, Working paper, on-line text <http://polmeth.wustl.edu/media/Paper/jgp04.pdf>. [cit. 06. 05. 2011]

King, Gary (1997): A Solution to the Ecological Inference Problem. Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Princeton, Princeton University Press.

King, Gary – Rosen, Ori – Tanner, Martin A. (1999): Binomial-Beta Hierarchical Models for Ecological Inference, Sociological Methods and Research, Vol. XXVIII, No. 1, pp. 61-90.

King, Gary – Tanner, Martin A. – Rosen, Ori (2004, eds.): Ecological Inference: New Methodological Strategies, Cambridge, The University of Cambridge.

King, Gary – Rosen, Ori – Tanner, Martin A. – Wagner, Alexander (2008): Ordinary Economic Voting Behavior in the Extraordinary Election of Adolf Hitler, Journal of Economic History, Vol. LXVIII, No. 4, pp. 951-956.

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2003): Who Voted Communist? Reconsidering the Social Bases of Radicalism in Interwar Poland, Slavic Review, Vol. LXII, No. 1, pp. 87-109.

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2004): Ethnic Diversity, Democracy, and Electoral Extremism: Lessons from Interwar Poland and Czechoslovakia, Working paper, on-line text <http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/4734/wittenberg_s05.pdf>. [cit. 06. 05. 2011]

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2009): Does Familiarity Breed Contempt? Inter-ethnic Contact And Support for Illiberal Parties, The Journal of Politics, Vol. LXXI, No. 2, pp. 414-428.

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2010a): Beyond Dictatorship And Democracy: Rethinking National Minority Inclusion and Regime Type in Interwar Eastern Europe, Comparative Political Studies, Vol. XLIII, No. 8-9, pp. 1089-1118.

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2010b): Deadly Communities: Local Political Milieus And the Persecution of Jews in Occupied Poland, Comparative Political Studies, Vol. XLIV, No. 3, pp. 259-283.

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2011a): Between State Loyalty and National Identity. Electoral Behaviour in Inter-war Poland, Working paper, on-line text <http://witty.berkeley.edu/Proofs%20Polin%2024.pdf>. [cit. 06. 05. 2011]

Kopstein, Jeffrey S. – Wittenberg, Jason (2011b): Did Ethnic Balance Matter? Elections in Interwar Poland, Working paper, on-line text <http://individual.utoronto.ca/kopstein/journals/Between_Nationalization_and_Internationalization.pdf>. [cit. 06. 05. 2011]

Lau, Olivia – Moore, Ryan. T. – Kellermann, Michael (2007): EiPack: R x C Ecological Inference And Higher-dimension Data Management, R News, Vol. VII, No. 2, pp. 43-47.

Lebeda, Tomáš – Vlachová, Klára – Řeháková, Blanka (2009): První volby do Senátu: analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996, Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Leemann, Lucas – Leimgruber, Philipp (2009): Ecological Inference and 113 Votes, Conference Swiss Political Science Association, St. Gallen.

Lumpa Janáčkovou volit nebudeme, odmítá ostravská ODS Nečasovu výzvu, 2010, iDNES, on-line text <http://zpravy.idnes.cz/>. [cit. 06. 05. 2011]

Lyons, Pat (2008): Ekologické usuzování: Explorace metody latentní struktury za využití volebních dat z ČR, Data a výzkum – SDA Info, roč. 2, č. 1, s. 49-75.

Malcová, Karolína (2010): Analýza senátních voleb pohledem mikroúrovně vybraných obvodů neúspěšných pro ODS, Politologická revue, roč. V, č. 2, s. 77-101.

Malíř, Jiří – Marek, Pavel (2005, eds.): Politické strany II. 1938–2004, Brno, Doplněk.

Matějů, Petr – Vlachová Klára (1997): Volby do Senátu. Voliči, strany, osobnosti a ideologie, Parlamentní zpravodaj, č. 4-5; cit. in: Tomáš Lebeda – Klára Vlachová – Blanka Řeháková (2009): První volby do Senátu: analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996, Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 12.

Navrátil, Vojtěch (2010): Výsledky druhého kola senátních voleb 1996–2008: Kdo, proti komu, odkud a jak, Středoevropské politické studie, roč. VII, č. 1.

O’Loughlin, John (2002): The Electoral Geography of Weimar Germany: Exploratory Spatial Data Analyses (ESDA) of Protestant Support for the Nazi Party, Political Analysis, Vol. X, No. 3, pp. 217-243.

Ogburn, William – Goltra, Inez (1919): How Women Vote: A Study of an Election in Portland, Oregon, Political Science Quarterly, Vol. XXXIV, No. 3, pp. 413-433.

Park, Won-ho (2004): Estimation of Voter Transition Rates and Ecological Inference, Conference Western Political Science Association, Portland, Oregon.

Park, Won-ho (2008): Ecological Inference and Aggregate Analysis of Elections, Dissertation Thesis, Ann Arbor, University of Michigan.

Petty, William (1690): Political Arithmetic, London, Robert Clavel and Henry Mortlock; cit. in: Gary King (1997): A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Princeton, Princeton University Press, p. 4.

Petty, William (1691): The Political Anatomy of Ireland, London, D. Brown and W. Rogers; cit. in: Gary King (1997): A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Princeton, Princeton University Press, p. 4.

Robinson, William (1950): Ecological Correlation And the Behavior of Individuals, American Sociological Review, Vol. XV, No. 3, pp. 351-357; cit. in: Pat Lyons (2008): Ekologické usuzování: Explorace metody latentní struktury za využití volebních dat z ČR, Data a výzkum – SDA Info, roč. II, č. 1, s. 50.

Rosen, Ori – Jiang, Wenxin – King, Gary – Tanner, Martin A. (2001): Bayesian And Frequentist Inference for Ecological Inference: The R x C Case, Statistica Neerlandica, Vol. LV, No. 2, pp. 134-156.

Schuessler, Alexander A. (1999): Ecological Inference, Proceedings of the National Academy of Science, Vol. No. 96, pp. 10578-10581.

Senátorka prý chtěla na Romy použít dynamit, 2007, iDNES, on-line text <http://zpravy.idnes.cz/>. [cit. 06. 05. 2011]

Mattos, de Silva – Veiga, Álvaro (2002): The Binomial-beta Hierarchical Model for Ecological Inference: Methodological Issues and Fast Implementation via the ECM Algorithm, Working paper, on-line text <http://polmeth.wustl.edu/media/Paper/matto01.pdf>. [cit. 06. 05. 2011]

Simpson, Edward H. (1951): The Interpretation of Interactions in Contingency Tables, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. XIII, pp. 238-241; cit. in: Adam Glynn – Jon Wakefield (2009): Ecological Inference in the Social Sciences, Statistical Methodology, Vol. VII, No. 3, p. 310.

Throndike, E. L. (1939): On the Fallacy of Impution the Correlations Found for Groups to the Individuals or Smaller Groups Composing Them, American Journal of Psychology, Vol. LII, pp. 122-124.

Tomz, Michael – Tucker, Joshua A. – Wittenberg, Jason (2002): An Easy and Accurate Regression Model for Multiparty Electoral Data, Political Analysis, Vol. X, No. 1, pp. 66-83.

Wakefield, Jon (2008): Ecologic Studies Revisited, Annual Review of Public Health, Vol. XXIX, No. 1, pp. 75-90.

Yule, G. Undy – Kendall, Maurice (1950): An Introduction to the Theory of Statistics; cit. in: Gary King (1997): A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Princeton, Princeton University Press, p. 4.

Metriky

404

Views

185

PDF views