Smolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran, ISBN: 978-80-210-5288-8.

Jiří Král

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Král, J. (2011). Smolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran, ISBN: 978-80-210-5288-8.. Středoevropské politické studie, 13(1), 106-109. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4547

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Jiří Král

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.