Smolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran, ISBN: 978-80-210-5288-8.

Roč.13,č.1(2011)

Abstrakt
Knižní recenze / Book review.
Biografie autora

Jiří Král

Kontakt: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia; e-mail: jiri.kral@cbss.cz.
Metriky

512

Views

565

PDF views