Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 stran, ISBN: 978-80-247-3192-6.

Vlastimil Havlík, Josef Smolík

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Havlík, V., & Smolík, J. (2011). Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 stran, ISBN: 978-80-247-3192-6.. Středoevropské politické studie, 13(1), 101-105. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4546

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Vlastimil Havlík, Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.