Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran, ISBN: 978-80-7380-294-3.

Jakub Šedo

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Šedo, J. (2011). Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran, ISBN: 978-80-7380-294-3.. Středoevropské politické studie, 13(1), 96-100. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4545

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Jakub Šedo

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.