Stojarová, Věra – Hrabálek, Martin – Springerová, Pavlína: Security in the Andean Community of Nation: The Member States in the 21st-Century (2009)

Robin Kvěš

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Kvěš, R. (2011). Stojarová, Věra – Hrabálek, Martin – Springerová, Pavlína: Security in the Andean Community of Nation: The Member States in the 21st-Century (2009). Středoevropské politické studie, 13(1), 85-90. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4543

Plný Text:
Copyright (c) 2011 Robin Kvěš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.