Slovenské parlamentné voľby 2010: nacionálna agenda na ústupe?

Olga Gyarfášová

Abstrakt

In the Slovak parliamentary elections of 2010, the reformist centre-right parties defeated the left-nationalist coalition government led by Robert Fico. The election results brought some other surprises – the Movement for a Democratic Slovakia and its leader, three-times Prime Minister Vladimír Mečiar, as well as the Party of Hungarian Coalition were eliminated from the national parliament. Moreover, the election outcome of the radical right-wing Slovak National Party declined significantly. On the other hand, two new parties entered parliament. All in all, the election outcomes show the weakening of the nationalist agenda and the nationalist vote. The paper examines why this has happened and raises the question of to what extent it is sustainable.

Bibliografická citace

Gyarfášová, O. (2011). Slovenské parlamentné voľby 2010: nacionálna agenda na ústupe?. Středoevropské politické studie, 13(1), 65-84. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4542

Klíčová slova

Ethnic based/nationalist party/agenda/vote; Parliamentary elections; Structure of the electorates; Volatility; Voting behavior;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. (2006): Trendy vo verejnej mienke a volebnom správaní, in: G. Mesežnikov – O. Gyárfášová – M. Kollár (eds): Slovenské voľby ‘06. Výsledky, príčiny, súvislosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 111-141.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. (2010): Verejná mienka, in: M. Kollár – G. Mesežnikov – M. Bútora (eds): Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. (2011): Slovakia Votes: Public Opinion and Electoral Behavior, in: O. Gyárfášová – G. Mesežnikov (eds): Visegrad Elections 2010. Domestic Impact and European Consequences, Bratislava, Institute for Public Affairs, pp. 129-166.

Deegan-Krause, K. (2000): Public Opinion and the Party Choice in Slovakia and in the Czech Republic, Party Politics, Vol. VI, No. 1, pp. 23-46.

Deegan-Krause, K. (2010): 2010 Slovak Parliamentary Elections: Post-Election Report, July 13, 2010, The Monkey Cage, on-line text <http://www.themonkeycage.org/2010/07/2010_slovak_parliamentary_elec.html>. [cit. 15. 01. 2011]

Gyárfášová, O. (2010): Voľby a voliči, in: M. Bútora – G. Mesežnikov – M. Kollár – Z. Bútorová (eds): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska, Bratislava, Kalligram/Inštitút pre verejné otázky.

Hloušek, V. – Kopeček, L. (2008): Cleavages in the Contemporary Czech and Slovak Politics Between Persistence and Change, East European Politics and Societies, Vol. XXII, No. 3, pp. 518-552, on-line text <http://eep.sagepub.com/content/22/3/518>. [cit. 15. 01. 2011]

Kopeček, L. (2007): Politické strany na Slovensku 1989 až 2006, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.

Krivý, V. (2005): Politické orientácie obyvateľov a hlavné deliace línie, in: S. Szomolányi (ed.): Spoločnosť a politika na Slovensku. Cesty k stabilite 1989–2004, Bratislava. Univerzita Komenského, s. 84-107.

Krivý, V. (2011): Voliči v parlamentných voľbách 2010 – analýza volebných výsledkov, in: Z. Bútorová – O. Gyárfášová – G. Mesežnikov (eds): Slovenské voľby 2010, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky (in print).

Kusý, M. (2006): Národnostné menšiny, in: G. Mesežnikov – O. Gyárfášová – M. Kollár (eds): Slovenské voľby ‘06. Výsledky, príčiny, súvislosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 213-218.

Mesežnikov, G. (2010a): Analýza volebných programov – slovensko-maďarské vzťahy. Čo navrhujú vládne/opozičné strany, písané pre www.infovolby.sk, on-line text <http://www.ivo.sk/6062/sk/publicistika/analyza-volebnych-programov-%E2%80%93-slovensko-madarske-vztahy-co-navrhuju-vladne-strany>. [cit. 11. 03. 2011]

Mesežnikov, G. (2010b): Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, in: M. Kollár – G. Mesežnikov – M. Bútora (eds): Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 17-107.

Most-Híd (2009): Aké sú piliere MOSTu?, on-line text <http://www.most-hid.sk/sk/content/ake-su-piliere-mostu>. [cit. 10. 03. 2011]

Mudde, C. (2007): Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge, Cambridge University Press.

Orogváni, A. (2006): Strana Smer – pokus o novú definíciu ľavice, in: G. Mesežnikov – O. Gyárfášová – M. Kollár (eds): Slovenské voľby ’06. Výsledky, príčiny, súvislosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 95-109.

Plecitá-Vlachová, K. (2003): Volby do Poslanecké sněmovny 2002 – voličské profily stran podle názorových štěpení, in: L. Linek – L. Mrklas – A. Seidlová – P. Sokol (eds): Volby do Poslanecké sněmovny, Praha, Sociologický ústav AV ČR, s. 127-133.

Pravda (2010): Ministri za SNS sa cítia ako psy, ale zostávajú s Ficom, Pravda, 11. 03. 2010.

Rybář, M. (2005): Premeny straníckej politiky, in: S. Szomolányi (ed.): Spoločnosť a politika na Slovensku. Cesty k stabilite 1989–2004, Bratislava, Univerzita Komenského, s. 132-153.

SDKÚ-DS (2010): Pre silnejšiu strednú vrstvu, pre moderné Slovensko. Program SDKÚ-DS pre parlamentné voľby 2010, on-line text <http://www.sdku-ds.sk/data/MediaLibrary/625/2010-04-12_SDKU-DS_program.pdf>. [cit. 15. 03. 2011]

Smer (2010): Pre ľudí, za Slovensko. SMER – sociálna demokracia. Stabilita a istota v ťažkých časoch. Politické posolstvo k Programovému zameraniu strany SMER – sociálna demokracia pre volebné obdobie 2010–2014, on-line text <http://www.strana-smer.sk/1350/politicke-posolstvo-k-programovemu-zameraniu-strany-smer-socialna-demokracia-pre-volebne>. [cit. 15. 03. 2011]

SNS (2010): Volebný program 2010, on-line text <http://www.sns.sk/dokumenty/parlamentne-volby/>. [cit. 15. 03. 2011]

SNS (2006): Program Slovenskej Národnej Strany 2006, on-line text <http://www.sns.sk/dokumenty/program-strany/>. [cit. 15. 01. 2011]

Szomolányi, S. (2006): Parlamentné voľby 2006 a stabilita demokracie na Slovensku, in: G. Mesežnikov – O. Gyárfášová – M. Kollár (eds): Slovenské voľby ‘06. Výsledky, príčiny, súvislosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 31-48.

Štatistický úrad SR, on-line zdroj <www.statistics.sk>. [cit. 15. 01. 2011]

Tóka, G. (2009): Expressive vs. Instrumental Motivation of Turnout, Partisanship and Political Learning, in: H.-D. Klingemann (ed.): The Comparative Study of Electoral Systems, Oxford, Oxford University Press.

Učeň, P. (2009): Ako pristupovať k národnému populizmu, in: K. Petöcz (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy 2006–2009, Bratislava, Fórum inštitút pre výskum menšín.

Učeň, P. (2011): Competitive Lines in the Slovak Parliamentary Elections 2010, in: O. Gyárfášová – G. Mesežnikov (eds): Visegrad Elections 2010. Domestic Impact and European Consequences, Bratislava, Institute for Public Affairs, pp. 79-98.

Vašečka, M. (2010): O vzťahu k iným a k sebe: Diverzita v krajine pod Tatrami, in: M. Bútora – G. Mesežnikov – M. Kollár – Z. Bútorová (eds): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska, Bratislava, Kalligram/Inštitút pre verejné otázky.

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, 12. jún 2010, Bratislava, Štatistický úrad SR 2010, on-line zdroj <www.statistics.sk>. [cit. 15. 01. 2011]

Výsledky hlasovania, Voľby do orgánov samosprávy obcí, november 2010. Bratislava, Štatistický úrad SR 2010, on-line zdroj <www.statistics.sk>. [cit. 15. 01. 2011]
Copyright (c) 2011 Olga Gyarfášová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.