Veřejné akce jako divadelní představení

Petr Krčál, Vladimír Naxera

Abstrakt

In the following article we will utilize dramaturgical analysis to analyse two selected state-organized public events in Slovakia. We contend that public events serve political elites as a tool to manifest their superiority and perform sovereignty, legitimate social hierarchy by constructing an ideological “false consciousness”, and produce social cohesion and solidarity by invoking culturally significant symbols. As the objects of our analysis we selected the commemoration of the Slovak national uprising and the ceremonial unveiling of the sculptures of St. Constantine and Methodius. Both of these events can be defined as celebrations of the Slovak state as well as of the Slovak nation.

Bibliografická citace

Krčál, P., & Naxera, V. (2011). Veřejné akce jako divadelní představení. Středoevropské politické studie, 13(1), 1-23. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4539

Klíčová slova

Communal celebration; Dramaturgical analysis; Public events; Robert Fico; Slovak national uprising; St. Constantine and Methodius;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, B. (2008): Představy společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha, Karolinum.
Bauman, Z. (2004): Individualizovaná společnost, Praha, Mladá Fronta.
Bell, C. (1997): Ritual. Perspectives and Dimensions, Oxford & New York, Oxford University Press.
Berger, P. L. (1990 [1967]): The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, Anchor Books.
Branaman, A. (1997): Goffman’s Social Theory, in: A. Branaman – C. Lemert: The Goffman Reader, Oxford, Blackwell Publishers.
Burzová, P. (2010): Slovak Nation, Nationalism and Nationing: Beyond Groupism with Groups. Disertační práce. Fakulta filosofická ZČU v Plzni, nepublikováno.
Durkheim, É. (1998): Sociologie a filosofie: Sociologie a sociální vědy, Praha, SLON.
Durkheim, É. (2002 [1912]): Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii, Praha, OIKOYMENH.
Eriksen, T. H. (2007): Antropologie multikulturních společností: Rozumět identitě, Praha, Triton.
Foucault, M. (2000): Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha, Dauphin.
Goffman, E. (1966): Behavior in Public Places, New York, The Free Press.
Goffman, E. (1974): Frame Analysis: An Essay in the Organization of Experience, London, Harper and Row.
Goffman, E. (1997): The Nature of Social Life, in: A. Branaman – C. Lemert: The Goffman Reader, Oxford, Blackwell Publishers.
Goffman, E. (1999): Všichni hrajeme divadlo, Praha, Ypsilon.
Handelman, D. (2004): Nationalism and the Israeli State. Bureaucratic Logic in Public Events, Oxford & New York, Berg.
Hobbes, T. (1941 [1651]): Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského, Praha, Melantrich.
Keller, J. (2003): Nedomyšlená společnost, 4. vydání, Brno, Doplněk.
Keller, J. (2007): Sociologie organizace a byrokracie, Praha, SLON.
Lupták, Ľ. (2010): Tvorba Slovenska Maďarskom, alebo ako na seba politické elity cez Dunaj fetišmi mávajú, in: L. Cabada (eds): Mentální mapy a Evropa, Plzeň, Aleš Čeněk, s. 155-174.
Mills, C. W. (2008 [1959]): Sociologická imaginace, 2. vydání, Praha, SLON.
Schmitt, C. (2007 [1932]): Pojem politična, Brno, CDK, OIKOYMENH.
Tilly, Ch. (2006): Politika kolektivního násilí, Praha, SLON.

Internetové zdroje
Banskabystrica.sk (2010): Oslavy 66. výročia Slovenského národného povstania (program), Banskabystrica.sk, 24. 08. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Bystricoviny.sk (2010a): Premiérka pred vystúpením na oslavách SNP uprednostnila gagy, Bystricoviny.sk, 29. 08. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Bystricoviny.sk (2010b): Video: Dnes sa konajú centrálne oslavy SNP, Bystricoviny.sk, 29. 08. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Dokumentace k článku, ulož.to, on-line zdroj . [cit. 05. 10. 2010]
Prezident.sk (2010): Príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča pri príležitosti osláv 66. výročia SNP, Prezident.sk, on-line text . [cit. 13. 10. 2010]
Sme.sk (2010a): Fica ako premiéra asi naposledy vypískali, Sme.sk, 05. 07. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Sme.sk (2010b): Ficov dar Komárnu stál desaťtisíce, Sme.sk, 17. 09. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Sme.sk (2010c): Na oslavách SNP rečnili Gašparovič a Fico, Radičová nie, Sme.sk, 29. 08. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Sme.sk (2010d): Proti soche, ktorú v nedeľu odhalí Fico v Komárne, protestovali, Sme.sk, 03. 07. 2010, on-line text . [cit. 05. 10. 2010]
Copyright (c) 2011 Petr Krčál, Vladimír Naxera

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.