Neprispôsobiví Rómovia a slušná väčšina? Spravodajský diskurz po násilných udalostiach na severe Českej republiky 2011

Alena Kluknavská, Lenka Zagibová

Abstrakt

The paper analyses the news discourse on Roma minority during the violent incidents and the following anti-Roma protests in the north part of the Czech Republic in 2011. It focuses on news reports relating to the Roma in three most-read Czech newspapers between August 8, 2011 and September 8, 2011. The study adheres to the discourse analysis and is undertaken in three stages. In first step we introduce a general characterization of the news and the context of the unrests as presented by the media. This is followed by the analysis of the extent to which the media emphasize the ethnicity and generalize the “Roma” criminality. In third step a dichotomy in relation to the majority and the Roma minority (us vs. them) is analysed. The analysis points to systematic „othering“ and stereotyping of Roma minority in the selected newspapers. Results show that the media emphasized the ethnicity of Roma actors involved in the attacks and generalized given incidents as continuing „Roma“ criminality. Moreover, the newspapers tended to present the situation either as „the last drop“ of the tensions between two groups (majority population and Roma minority) or as a consequence of the problems with the criminality of „unadaptable“ citizens, meaning the Roma. These discursive practices can lead to deepening of racial stereotypes in the society, but they can also contribute to the formation of favourable discoursive opportunity structure, hence favourable context for parties of the far right, which are characteristic of their nationalistic, racist and xenophobic rhetoric and actions.

Bibliografická citace

Kluknavská, A., & Zagibová, L. (2013). Neprispôsobiví Rómovia a slušná väčšina? Spravodajský diskurz po násilných udalostiach na severe Českej republiky 2011. Středoevropské politické studie, 15(4), 300–323. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2013.4.300

Klíčová slova

Ethnic Minorities; Roma; News Discourse; Discourse Analysis; Media; Newspapers

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABC ČR – Kancelář ověrování nákladu tisku (2011). Ověřovaná data – Deníky [online]. Dostupné z: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2011&filterMonth=8, [cit. 10. 6. 2013].

Alba-Juez, L (2009). Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practise. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Albert, G. (2012). Anti-Gypsyism and the Extreme-Right in the Czech Republic. In: Stewart, M. (Ed.). The Gypsy ‘Menace’: Populism and the New Anti-Gypsy Politics, s. 137-166. C Hurst & Co Publishers Ltd.

Auers, D. – Kasekamp, A. (2009). Explaining the Electoral Failure of Extreme-Right Parties in Estonia and Latvia. Journal of Contemporary European Studies, roč. 17, č. 2, s. 241-254. https://doi.org/10.1080/14782800903108718

Badáňová, A (2010). Proměny mediální reprezentace Romů v českém tisku. Magisterská diplomová práce. Masarykova universita v Brně, Fakulta sociálních studií.

Bennett, L. W. – Entman, R. W. (2001). Mediated Politics: Communication in the future of democracy. Cambridge: Cambridge University Press Cambridge.

Blanche, T. M. – Durrheim, K. (1999, eds.). Research in practice: Applied methods for the social sciences. Cape Town: UCT Press.

Bobo, L. D (1997). Race, public opinion, and the social sphere. Public Opinion Quarterly, 1997, roč. 61, č. 1, s. 1-15. https://doi.org/10.1086/297784

Borgis. Právo: nezávislé noviny, roč. 21, č. 187-214. Praha: Borgis, a.s.

Čada, K. (2012). Social Exclusion of the Roma and Czech Society. In: Stewart, M. (Ed.). The Gypsy ‘Menace’: Populism and the New Anti-Gypsy Politics, s. 67-80. C Hurst & Co Publishers Ltd.

Český statiscký úřad (2011). Konečné výsledky sčítania ľudu 2011 [online]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30715&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void, [cit. 15. 4. 2013].

Centrum pro výzkum verejného mínení AV ČR (2013). Romové a soužití s nimi očima české verejnosti – duben 2013 [online]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7017/f3/ov130521.pdf, [cit. 22. 3. 2013].

Chiricos, T. – Eschholz, S. (2002). The Racial and Ethnic Typification of Crime and The Criminal Typification of Race and Ethnicity in Local Television News. Journal of Research in Crime and Delinquency, roč. 39, č. 4, s. 400-420. https://doi.org/10.1177/002242702237286

Dělnická strana Sociální Spravedlnosti (2011). DSSS se chystá do Nového Boru [online]. Dostupné z: http://www.dsss.cz/dsss-se-chysta-do-noveho-boru, [cit. 10. 7. 2013].

Dělnická strana Sociální Spravedlnosti (2013a). DUCHCOV: Problém sociálně nepřizpůsobivých parazitů není tento režim schopen vyřešit [online]. Dostupné z: http://www.dsss.cz/problem-socialne-neprizpusobivych-obcanu-neni-tento-rezim-schopen-vyresit, [cit. 24. 8. 2013].

Dělnická strana Sociální Spravedlnosti (2013b). Strategie proti nepřizpůsobivému stylu života [online]. Dostupné z: http://neprizpusobivi.dsss.cz/,[cit. 24. 8. 2013]

Gamson, W. A. (1992). Talking Politics. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge.

Hall, S. (1997). The Work of Representation. In Hall, S. (Ed.). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Open University Press, s. 13–75.

Horváthová, J. (2002). Kapitoly z dějin Romů. Člověk v tísni: Lidové Noviny.

iDnes.cz. (2011). Horký pátek spustil zlobu a frustraci, Rumburští se nechali vést radikály [online]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/pochod-a-demonstrace-v-rumburku-dne-/domaci.aspx?c=A110826_225545_domaci_jj, [cit. 16. 6. 2013].

Kim, S. (2012). Racism in the global era: Analysis of Korean media discourse around migrants, 1990-2009. Discourse & Society, roč. 23, č. 6, s. 657-678.

Kitschelt, H. (1995). The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis. Univesity of Michigan Press.

Kluknavská, A. (2013). Od Štúra k parazitom: Tematická adaptácia krajnej pravice v parlamentných voľbách na Slovensku. Politologický časopis, roč. 2013, č. 3, s. 258-281. https://doi.org/10.5817/PC2013-3-258

Klváčová, P. – Bitrich, T. (2003). Jak se (ne)píše o cizincích [online]. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/bacca6403f52f8f0f60667687afefbf5/Jak_se__ne_pise_o_cizincich_2003.pdf, [cit. 16. 4. 2013].

Klvaňová, R. (2007). Uprchlíci v zahraničí na stránkách českého tisku [online]. Dostupné z: http://www.mkc.cz/uploaded/download/Cizinci_nasinci_a_media.pdf, [cit. 27. 3. 2013].

Koncept Rómskej integrácie pre 2010-2013, ČR (2009). Roma Integration Concept for 2010–2013, december 2009 [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_czech_republic_strategy_en.pdf, [cit. 5.1. 2014].

Koopmans, R. – Muis, J. (2009). The rise of right-wing populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A discursive opportunity approach. European Journal of Political Research, roč. 48, č. 5, s. 642-664. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.00846.x

Koopmans, R. – Statham, P. (1999). Ethnic and Civic Conceptions of Nationhood and the Differential Success of the Extreme Right in Germany and Italy. In Giugni, M. – McAdam, D. – Tilly, Ch. (eds.) How Social Movements Matter. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 225-251.

Koopmans, R. – Olzak, S. (2004). Discursive Opportunities and the Evolution of Right-Wing Violence in Germany. American Journal of Sociology, roč. 110, č. 1, s. 198-230. https://doi.org/10.1086/386271

Křížková, M. (2007). Dynamika obrazu uprchlíků v médiích [online]. Multikulturní centrum Praha, Cizinci, našinci a media. Dostupné z: http://www.mkc.cz/uploaded/download/Cizinci_nasinci_a_media.pdf, [cit. 27. 3. 2013].

Křížková, M. (2012). Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od začátku července 2011 do konce května 2012 [online]. Dostupné z: www.romea.cz/dokumenty/med_an_FINAL.doc, [cit. 19. 4. 2013].

Larson, G. S. (2005). Media & Minorities: The Politics of race in news and Entertainment. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Liégeois, J. P. (2008). Roma in Europe. Stationary Office Books: Council of Europe.

Mafra. MF Dnes. 2011, roč. 22, č. 187-214. Praha: MaFra, a.s.

Nekvapil, J. –Leudar, I. (2003). Diskuse o migračním zákonu v českých masmédiích na počátku roku 1993. In: Homoláč, J. – Karhanová, K. – Nekvapil, J. (eds.). Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Praha, s. 6-34.

Pietikaeinen, S. (2003). Indigenous Identity in Print: Representations of the Sami in News Discourse. Discourse & Society, roč 14, č. 5, s. 581-609. https://doi.org/10.1177/01634437030252007

Pietikaeinen, S. – Hujanen J. (2003). At the crossroads of ethnicity, place and identitiy: Representations of northern people and regions in Finnish news discourse. Media, Culture & Society, roč. 25, č. 2, s. 251-268.

Rada Európy (2012). Estimates on Roma population in European Countries. [online]. Dostupné z: http://hub.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=3f6c4a82-0ca7-4b80-93c1-fef14f56fdf8&groupId=10227, [cit. 5. 1. 2014].

Richardson, J. E. (2004). (Mis)representing Islam: the Racism and Rhetorics of British Broadsheet Newspapers. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Ringier. Blesk, roč. 20, č. 187-214. Praha: Ringier.

Samková, K. A. (2012). Dopis pro prezidenta PČR, plk. Mgr. Petr Lessyho. Stížnost na způsob vyšetřování tzv. „mačetového útoku“ v Novém Boru a související úvahy [online]. Dostupné z: http://www.macetovyutok.cz/index.php?r=post/view&id=71, [cit. 11. 8. 2013].

Snow, D. A. – Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization. International Social Movement Research, roč. 1, č. 1, s. 197-217.

Tejkalová, A. –Láb F. (2009, et al.). Analýza mediálního spracování vybraných kauz týkajících se etnických menšin [online]. Dostupné z: http://minority.fsv.cuni.cz/uploads/MENSINY_ANALYZA.pdf, [cit. 12. 6. 2013].

Teo, P. (2000). Racism in the news: A Critical Discourse Analysis of news reporting in two Australian Newspapers. Discourse & Society, roč. 11, č. 1, s. 7-49.

Unie Vydavatelů (2011). Media Projekt 2011 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí [online]. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/Upload/978.pdf, [cit. 14. 4. 2013].

Van Dijk, T. A. (1991) Racism and the Press. London: Routledge.

Van Dijk, T. A. (1992). Discourse and the Denial of Racism. Discourse & Society, roč. 3, č. 1, s. 87-118.

Van Dijk, T. A. (2006). Racism and the press in Spain. In: Blas, José, L. – Casanova, M. – Velando, M. –Vellón J. (eds.). Discurso y Sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en un contexto social. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, s. 59-99.

Van Dijk, T. A. (2007). The study of discourse: an introduction. In: Van Dijk, T. A. (Ed.). Discourse Studies (Sage Benchmarks in Discourse Studies). London: Sage, s. xix-xii.

Vaňo, B. –Haviarová, E. (2002). Demografické trendy rómskej populácie. In: Vašečka, M. (Ed.) ČAČIPEN PAL O ROMA. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, s. 475-502. [online]. Dostupné z: http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/suhrnna_sprava_o_romoch_na_slovensku.pdf, [cit. 5. 1. 2014].

Vláda České republiky (20120. Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2011 [online]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/III_Zprava_2011_def.doc, [cit. 20. 6. 2013].

Wodak R. (2008). Introduction: Discourse Studies – Important Concepts and Terms. In: Wodak, R. – Krzyzanovski, M. Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences.. London: Palgrave Macmillan, s. 1-29.

Wodak, R., Pelinka, A. (2002). The Haider Phenomenon in Austria. New Jersey: Transaction Publishers.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2013.4.300


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Obchod s chudobou: obsahová analýza českých zpravodajských médií v období 2006–2017
Petr Kupka, Alica Brendzová, Václav Walach, Ondřej Plachý, Laco Toušek, Ľubomír Lupták, Kateřina Tvrdá, Klára Vanková
Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review  ročník: 20,  číslo: 2,  první strana: 124,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CEPSR.2018.2.124Copyright (c) 2013 Alena Kluknavská, Lenka Zagibová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.