Opoziční smlouvy „za kopečky“ II.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998-2002 demokratickou deviací?

Roč.15,č.4(2013)

Abstrakt

This is the second part of a two–part paper, the first one having been published in the previous volume of this journal. After the 1998 general elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic, the largest party, the Social Democratic Party (ČSSD), formed a minority government. The origin and existence of this government was enabled by an agreement with the second largest formation, the Civic Democratic Party (ODS). What was then known as the Opposition Agreement became the subject of considerable debate. The first part of the paper provided analysis of government practice in similar circumstances in Denmark, Sweden, New Zealand, and Italy at the time of the Historic Compromise. Here I focus specifically on the Czech case. The present paper points out not only the Opposition Agreement between the Social Democrats and the Civic Democratic Party and the later Toleration Patent, which even deepened the cooperation between these two parties, but also the frequent ad hoc legislative coalitions which the minority government was able to form.


Klíčová slova:
Minority Governments, Support Party, Opposition Agreement, Czech Republic, Denmark, Sweden, New Zealand, Italy
Biografie autora

Lubomír Kopeček

Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
Reference

Arter, D. (2006): Democracy in Scandinavia. Consensual, Majoritarian or Mixed? Manchester – New York, Manchester University Press.

Čada, K. et al. (2002): Kdo si notoval a kdo na sebe křičel?, Parlamentní zpravodaj, roč. VIII, č. 6, s. 13-15.

ČTK (1998a): Menšinová vláda ČSSD - výsledek Zemanových jednání, 9. 7. 1998, Česká tisková kancelář.

ČTK (1998b): Zeman končí druhé kolo jednání o budoucí vládě, 2. 7. 1998, Česká tisková kancelář.

ČTK (1998c): Zeman ukončil vládní misi a s Klausem obhajoval opoziční smlouvu, 9. 7. 1998, Česká tisková kancelář.

De Winter, L. – Dumont, P. (2008): Uncertainty and Complexity in Cabinet Formation, in: K. Strøm – W. C. Müller – T. Bergman (eds.): Cabinets and Coalition Bargaining: The Democractic Life Cycle in Western Europe, Oxford, Oxford University Press.

Fiala, P. – Hloušek, V. (2003): Stranický systém České republiky, in: P. Fiala – R. Herbut (eds.): Středoevropské systémy politických stran, Brno, Masarykova univerzita.

Fiala, P. – Mikš, F. (2006): ODS a opoziční smlouva, in: S. Balík a kol.: Občanská demokratická strana a česká politika, Brno, CDK.

Havel, V. (2006): Prosím stručně, Praha, Gallery.

Havlík, V. (2011): Česká republika, in: S. Balík – V. Havlík a kol. (eds.): Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010), Brno, Masarykova univerzita.

Hospodářské noviny (1998): Smlouva vyvolala vlnu vášní. 10.7. 1998, s. 3.

Kárník, Z. (2002): České země v éře první republiky. Díl druhý, Československo a české země v krizi a ohrožení (1930-1935). Praha, Libri.

Kasal, J. (2011): Rozhovor autora s Janem Kasalem, 29. 9. 2011, Praha.

Klaus, V. (2001): Co vytvořil Toleranční patent? 26. 1. 2001, on-line verze (www.klaus.cz), [cit. 3. 5. 2013].

Klíma, M. (1999): Skrytá tichá velká koalice, Politologický časopis, roč. VI, č. 2, s. 170-182.

Kopecký, P. (2012): Give Me Trafika. Party Patronage in the Czech Republic, in: P. Kopecký – P. Mair – M. Spirova (eds.): Party Patronage and Party Government in European Democracies, Oxford, Oxford University Press.

Kopeček, L. (2010): Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997, Brno, Barrister a Principal.

Kopeček, L. (2012): Jak se zrodila opoziční smlouva. Analýza vzniku jednoho z nejkontroverznějších paktů české politiky, Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 1, s. 82-102.

Linek, L. – Mansfeldová, Z. (2009): Legislativní proces a činnost v parlamentu, in: L. Linek – Z. Mansfeldová (eds.): Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje, Praha, Sociologický ústav AV.

Mlejnek, J. (2003): Občanská demokratická strana před volbami a po volbách 2002, in: L. Lukáš et al.: Volby do Poslanecké sněmovny 2002, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Možný, I. (1999): Proč tak snadno, Praha, Slon.

Nová volba. Volební program Unie svobody (1998), místo vydání neuvedeno.

Novák, M. (1999): Relevance malých stran v demokracii. Od obecného rámce k české smlouvě o „stabilním prostředí“. Politologická revue, roč. 5, č. 2, s. 44-70.

Novák, M. (2004): Typy vlád a jejich utváření. ČR v komparativní perspektivě, in: M. Novák – T. Lebeda a kol. (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Dobrá Voda, Aleš Čeněk.

Pink, M. (2006): ODS a její opoziční role v systému v letech 1998-2005, in: S. Balík a kol.: Občanská demokratická strana a česká politika, Brno, CDK.

Právo (1996): Buzková podporuje Machovce, 18. 10. 1996, s. 1.

Roberts, A. (2003): Demythologising the Czech Opposition Agreement, Europe-Asia Studies, Vol. DV, No. 8, pp. 1273-1303. https://doi.org/10.1080/0966813032000141114

Ruml, J. (2011): Rozhovor autora s Janem Rumlem, 18. 11. 2011, Praha.

Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí (1998), přetištěno v Politika v ČR, roč. II, č. 4, s. 44-45.

Společné prohlášení delegací ODS a ČSSD ze dne 14. 1. 2000 (2000), přetištěno v Politika v ČR, roč. IV, č. 1, s. 44-45.

Zeman, M. (2005): Jak jsem se mýlil v politice. Praha, Ottovo nakladatelství.

Metriky

0


1343

Views

594

PDF views

1369

HTML views