Ekonomický personalismus a politika KDU-ČSL

Ondřej Stulík

Abstrakt

This article deals with the phenomenon of economics in the doctrine of personalism and its consequences in the sphere of politics. Within this analysis, some economic distinctions between personalism, on the one hand, and libertarianism and neomarxism, on the other, are identified through a focus on the hermeneutics of personalism and its logical ideological results. These results have the form of testable propositions such as a pregnant definition of dignity, support for the concept of workfare, the family as the “core”, and the belief in the social market, which leads to progressive taxation and interventions in the labor market. These propositions are contained in KDU-ČSL policies, explicitly declared in the manifestos “Volební program 2010–2014”, “Volební program 2013–2017”, and other documents, as well as speeches of KDU-ČSL representatives, mainly of the chairman Pavel Bělobrádek. The connection between personalism and KDU-ČSL policies is then tested by metaphor analysis and the outcomes provide answers to two questions – first, whether the theory of personalism is present in KDU-ČSL policies; second, whether the KDU-ČSL could be subsumed under the socio-economic cleavage in the Czech context, and if so, then to which particular space.

Bibliografická citace

Stulík, O. (2013). Ekonomický personalismus a politika KDU-ČSL. Středoevropské politické studie, 15(2–3), 196–217. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2013.23.196

Klíčová slova

Personalism; Ideology; KDU-ČSL; Metaphors; Economy

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Acevedo, A. (2012): Personalist Business Ethics and Humanistic Management: Insights from Jacques Maritain, Business Ethics, č. 105, s. 197–219. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0959-x

Adorno, T., Horkheimer, M. (2010): Dialektika osvícenství, Praha, Oikoymenh.

Almond, G. (1948): The Political Ideas of Christian Democracy, The Journal of Politics, roč. X, č. 4, s. 734–763. https://doi.org/10.2307/2126252

Augustinus, A. (1950): O boží obci. XXII, Praha, Vyšehrad.

Bělobrádek, P. (2010): in: Lidovce povede krajský tajemník Bělobrádek, vyhrál hned v první volbě, iDnes, 20. 11. 2010, on-line verze (http://zpravy.idnes.cz/lidovce-nove-povede-krajsky-tajemnik-belobradek-vyhral-hned-v-prvni-volbe-1r7-/domaci.aspx?c=A101120_105735_domaci_taj), [cit. 20. 8. 2013].

Bělobrádek, P. (2012a): in: Hostem předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, ČRo Rádio Česko, 18. 9. 2012.

Bělobrádek, P. (2012b): in: KDU-ČSL opatrně opouští pravici a míří do středu. Najde tam voliče?, DeníkReferendum.cz, 25. 1. 2012, on-line verze (http://denikreferendum.cz/clanek/12383-kdu-csl-opatrne-opousti-pravici-a-miri-do-stredu-najde-tam-volice), [cit. 20. 8. 2013].

Bělobrádek, P. (2012c): in: Bělobrádek (KDU-ČSL): Vize 2020 – Česká republika jako slušný stát pro slušné lidi, Kdu.cz, 17. 9. 2012, on-line verze již nedostupná, [cit. 20. 7. 2013].

Bělobrádek, P. (2012d): in: Bělobrádek (KDU-ČSL): Kde je tma a špína, tam se drží krysy, Kdu.cz, 1. 12. 2012, on-line verze již nedostupná, [cit. 20. 7. 2013].

Bělobrádek, P. (2012e): in: Interview s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem, ČT 24, 25. 4. 2012.

Bělobrádek, P. (2013a): in: Radši než jazýčkem na vahách, tak ve vládě nebudeme vůbec, říká Bělobrádek, Právo, 6. 6. 2013.

Bělobrádek, P. (2013b): in: Sjezd lidovců: Posty obhájili Bělobrádek a Jurečka. Ve vedení také Roithová, DeníkReferendum.cz, 8. 6. 2013, on-line verze (http://denikreferendum.cz/clanek/15711-sjezd-lidovcu-posty-obhajili-belobradek-a-jurecka-ve-vedeni-take-roithova), [cit. 20. 8. 2013].

Bělobrádek, P. (2013c): in: Rozhovor s Pavlem Bělobrádkem, předsedou KDÚ-ČSL, Frekvence 1, 30. 3. 2013.

Bengtsson, J. O. (2006): The Worldview of Personalism. Origins and Early Development, Oxford and New York, Oxford University Press.

Binder, D. A. (2004): Rescuing the Christian Occident and Europe in US: The Peoples´s Party in Austria, in: M. Gehler – W. Kaiser (eds.): Christian Democracy in Europe Since 1945, London, Routledge.

Bobbio, N. (1996): Left and Right. The Significance of a Political Distinction, Chicago, The University of Chicago Press.

Bornschier, S. (2009): Cleavage Politics in Old and New Democracies. Living Reviews in Democracy, Democracy.livingreviews.org.

Brenner, Ch. (2004): A Missed Opportunity to Oppose State Socialism? The People´s Party in Czechoslovakia, in: M. Gehler – W. Kaiser (eds.): Christian Democracy in Europe Since 1945, London, Routledge.

Casal, P., Van Parijs, P. (2009): Mill, Rawls, Cohen and the Egalitarian Trilemma, Cohen Conference in Oxford, on-line verze http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Casal02Feb2010.pdf, [cit k 1. 7. 1013].

CDU/CSU (2007): Freedom and Security. Principles for Germany, Hanover, Konrad Adenauer Stiftung.

Coy, P. G. (2001): An Experiment in Personalist Politics: The Catholic Worker Movement and Nonviolent Action, Peace and Change, roč. XXVI, č. 1, s. 78–94.

Cupitt, D. (1999): The New Labour Project: Modernization and Personalism, Political Theology, č. 2, s. 19–27.

Danner, P. L., O´Boyle, E. J. (1999): Personalist Economics is Human Economics Because it Puts the Human Person at the Center of Economic Affairs, Forum for Social Economics, roč. XXIX, č. 1, s. 47–61.

De Gruchy, J. W. (1995): Christianity and Democracy. A theology for a just world order, New York, Melbourne, Cambridge University Press.

Eagleton, T. (1991): Ideology. An Introduction, Verso, London.

EPP (2012a): Party Platform, EPP Statutory Congress, Bucharest, on-line verze (http://www.epp.eu/documents-library), [cit. 19. 10. 2013].

EPP (2012b): Manifesto, EPP Statutory Congress, Bucharest, on-line verze (http://www.epp.eu/documents-library), [cit. 19. 10. 2013].

Erhard, L. (1958): Prosperity Through Competition, Praeger, New York.

Fiala, P. (1995): Katolicismus a politika, CDK, Brno.

Finn, D. R. (2003): The Foundation of Economic Personalism: Promise and Peril, Journal of markets and morality, roč. VI, č. 2, s. 599–615.

Fleckenstein, T. (2011): The Politics of Ideas in Welfare State Transformation: Christian Democracy and the Reform of Family Policy in Germany, roč. XVIII, č. 4, s. 543–571.

Forrester, D. B. (1997): Christian Justice and Public Policy, New York, Melbourne, Cambridge University Press.

Heidegger, M. (2008): Bytí a čas, Praha, Oikoymenh.

Hovorka, L. (2012). In: KDU-ČSL opatrně opouští pravici a míří do středu. Najde tam voliče?, DeníkReferendum.cz, 25. 1. 2012, on-line verze (http://denikreferendum.cz/clanek/12383-kdu-csl-opatrne-opousti-pravici-a-miri-do-stredu-najde-tam-volice), [cit. 20. 8. 2013].

Huber, E., Ragin, Ch., Stephens, J. D. (1993): Social Democracy, Christian Democracy, Constitutional Structure, and the Welfare State, American Journal of Sociology, roč. IC, č. 3, s. 711–749. https://doi.org/10.1086/230321

Huntington N., Bale, T. (2002): New Labor: New Christian Democracy?, The Political Quarterly, roč. LXXIII, č. 1, s. 44–50.

Jan Pavel II. (1996a [1987]): Sollicitudo Rei Socialis, in: Sociální encykliky, Praha, Zvon.

Jan Pavel II. (1996b [1991]): Centesimus Annus, in: Sociální encykliky, Praha, Zvon.

Jan Pavel II. (1996c [1991]): Laborem Exercens, in: Sociální encykliky, Praha, Zvon.

Kaiser, W. (2007): Christian Democracy and the Origins of European Union, New York, Melbourne, Cambridge University Press.

KDU-ČSL (2010): Volební program 2010–2014, on-line verze (http://kdu.ecpaper.cz/#page=1), [cit. 20. 8. 2013].

KDU-ČSL (2011): Odkud a kam lidovci jdou?, on-line verze (http://www.kdu.cz/Dokumenty/Argumentar/Argumentar-k----.aspx), [cit. 19. 10. 2013].

KDU-ČSL (2013): Volební program 2013–2017, on-line verze (http://volby.kdu.cz/volebni-program/ekonomika.aspx#.Ul_fq9K8DzU), [cit. 17. 10. 2013].

Kersberger, K. (1995): Social Capitalism. A study of Christian Democracy and the Welfare State, London and New York, Routledge.

Kol. (2000): Pokoj a dobro. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskuzi, Praha, Sekretariát České biskupské konference.

Lev XIII. (1996 [1891]): Rerum novarum, in: Sociální encykliky, Praha, Zvon.

Lie, J. (1997): Sociology of Markets, Annual Review of Sociology, č. 23, s. 341–360. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.341

Lotze, H. (1887a): Metaphysic. Ontology, Cosmology, and Psychology. Vol. I., Oxford, Clarendon.

Lotze, H. (1887b): Metaphysic. Ontology, Cosmology, and Psychology. Vol. II., Oxford, Clarendon.

Lotze, H. (1896): Mikrokosmos, Leipzig, Hirzel.

Maclean, D. A. (1927): Christian Industrial Democracy: Its Moral Basis, International Journal of Ethics, roč. XXXVII, č. 4, s. 377–389. https://doi.org/10.1086/intejethi.37.4.2377887

Maritain, J. (2007): Člověk a stát, Praha, Triáda.

Melé, D. (2009): Integrating Personalism into Virtue-Based Bussiness Ethics: The Personalist and the Common Good Principles, Journal of Business Ethics, č. 88, s. 227–244. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0108-y

Mlčoch, L. (2003): Etika hospodářství, in: Křesťanské hodnoty v české politice, Praha, Klub senátorů KDU-ČSL.

Mounier, E. (1948): Místo pro člověka. Manifest personalismu, Praha, Vyšehrad.

Novak, M. (1992): Duch demokratického kapitalismu, Praha, Občanský institut.

O´Boyle, E. J. (2003): Comments on the Foundation of Economic Personalism Series, Journal of Markets and Morality, roč. VI, č. 2, s. 617–662.

Pius IX. (1846): Qui Pluribus, Papežská encyklika, on-line verze http://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9quiplu.htm, [cit k 1. 7. 2013].Rotter, H. (1999): Důstojnost lidského života, Praha, Vyšehrad.

Roithová, Z. (2012a): in: Prezidentský speciál – Zuzana Roithová, Hyde Park ČT 24, 7. 12. 2012.

Roithová, Z. (2012b): in: Žena ví, jak udržet rodinu pohromadě, MF Dnes, 6. 11. 2012, on-line verze již nedostupná, [cit. 19. 7. 2013].

Sartori, G. (2005): Strany a stranické systémy, Brno, CDK.

Scheler, M. (1968): Místo člověka v kosmu, Praha, Academia.

Smith, Ch. (2010): What is a Person? Rethinking Humanity, Social Life, and the Moral Good from the Person Up, Chicago and London, The University of Chicago Press.

Stützel W., Watrin, Ch., Willgerodt, H., Hohmann, K. (eds). (1982): Standard Texts on Social Market Economy. Two Centurie sof Discussion, Stutgard and New York, Gustav Fischer.

Svoboda, C. (2003). Programová strategie KDU-ČSL a Evropské lidové strany v budoucí Evropě, in: Křesťanské hodnoty v české politice, Praha, Klub senátorů KDU-ČSL.

Voegelin, E. (2000): Nová věda o politice, Brno, CDK.

Vrána, K. (1996): Dialogický personalismus, Praha, Zvon.

Zúńiga, G. L. (2001): What is Economic Personalism? A Phenomenological Analysis, Journal of Markets and Morality, roč. IV, č. 2, s. 151–175.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2013.23.196


Copyright (c) 2013 Ondřej Stulík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.