Systémová korupce jako empirický výzkum: případ města Liberec

Ivan Langr

Abstrakt

Systemic corruption is not a failure of individuals, i.e. the result of their deviant behaviour, but a collective phenomenon shared mainly by public institutions as a whole. The phenomenon is based on an effort to establish a new set of corrupt norms inside such institutions affecting policymaking, administrative procedures, public procurements, and the behavior of employees etc. In spite of the fact that impacts of systemic corruption on the areas of government, civil freedoms, social cohesion, and public economy are well known, there is very little practical research involving concrete evidence of systemic corruption in particular cases. This paper attempts to clarify how to generate a set of indicators of systemic corruption and then identify and verify them in a real-life political environment – in our specific case, the administration and policymaking of Liberec City Council between 1998 and 2010. The research was based upon elaborated interviews (with politicians, public servants, prosecuting authorities etc.), document analysis (reports and papers of the city council and municipal government, contracts and invoices etc.), and political and media analysis. The results are significant, as only an understanding of how a corrupt system really works can lead to the implementation of suitable anticorruption measures.

Bibliografická citace

Langr, I. (2014). Systémová korupce jako empirický výzkum: případ města Liberec. Středoevropské politické studie, 16(1), 1–28. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.1.1

Klíčová slova

Systemic Corruption; Systemic Corruption as a Sociological Research; Indicators of Systemic Corruption; Post-Communist Corruption; Clientelism

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baxter, P. – Jack, S. (2008): Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, roč. 13, č. 4, s. 544-559.

Buštíková, L. (1999): Analýza sociálních sítí, Sociologický časopis, roč. 35, č. 2, s. 193-206.

Caiden, G. – Caiden, N. (1977). Administrative Corruption, Public Administration Review, roč. 37, č. 3, s. 301-309. https://doi.org/10.2307/974828

Caiden, G. (1977): Police Revitalization. Lexington, Lexington Books/ D. C. Heath.

Caiden, G. (2002). Enron, Accountancy, and Professional Ethics, Public Integrity, roč. 4, č. 4, s. 321-332. https://doi.org/10.1080/15580989.2002.11770925

Caiden, G. (2003): The burden on our backs; corruption in Latin America. Příspěvek přednesený na VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Panamá, 28 – 31. října 2003, on-line verze (http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0047701.pdf), [cit. 12. 1. 2013].

Civín, J. (2004): Rámcová charakteristika československé tranzice 1989 – 1990, Středoevropské politické studie, roč. 4, č. 1, on line verze (http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=190), [cit. 9. 12. 2012].

Dančák, B. – Hloušek, V. – Šimíček, V. (2006, eds.): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno, Masarykova univerzita.

Della Porta, D. – Vanucci, A. (1997): The Perverse Effects of Political Corruption, Political Studies, roč. 45, s. 516-538. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00094

Dvořáková, V. (2012): Rozkládání státu. Praha, Euromedia Group – Universum.

Frič, P. (2001): Korupce – deviantní chování, nebo sociální dezorganizace? Případ české policie, Sociologický časopis, roč. 37, č. 1, s. 65-72.

Frič, P. (2008): Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti, Sociologický časopis, roč. 44, č. 2, s. 295-319.

Frič, P. (2012): Political Consumerism on the Political Market: A systemic solution for systemic corruption. Příspěvek přednesený na International Conference on Corruption: Causes, Consequences and Control – Perspectives from Transitioning and Transitioned States. Karáčí, 20. – 21. října 2012.

Frič, P. et al. (1999): Korupce na český způsob. Praha, G plus G.

Heidenheimer, A. – Johnston, M. – LeVine, V. (1989, eds.): Political Corruption. A Handbook. New Brunswick, Transaction Publishers.

Heidenheimer, A. – Johnston, M. (2002, eds.): Political Corruption: concepts and contexts. New Brunswick, Transaction Publishers.

Heidenheimer, A. (1970): Perspectives on the Perception of Corruption, in: A. Heidenheimer – M. Johnston (2002, eds.): Political Corruption: concepts and contexts. New Brunswick, Transaction Publishers.

Hellmann, J. – Jones, G. – Kaufmann, D. (2000): Seize the state, seize the day: State capture, Corruption and Influence in Transition, World Bank Policy Research Working Paper 2444, on-line verze (http://ssrn.com/abstract=240555), [cit. 15. 3. 2013].

Chmelík, J. – Tomica, Z. (2011): Korupce a úplatkářství. Praha, Linde.

Jakovlev, A. (2006): The Evolution of Business – State Interaction in Russia: From State Capture to Business Capture?, Europe-Asia Studies, roč. 58, č. 7, s. 1033 – 1056. https://doi.org/10.1080/09668130600926256

Johnston, M. (1986): The Political Consequences of Corruption. A Reassessment, Comparative Politics, roč. 18, č. 4, s. 459-477. https://doi.org/10.2307/421694

Jowitt, K. (1983): Soviet Neotraditionalism: The Political Corruption of a Leninist Regime, Soviet Studies, roč. 35, č. 3, s. 275-297. https://doi.org/10.1080/09668138308411481

Jowitt, K. (1992): Neotraditionalism, in: New World Disorder: the Leninist extinction, Los Angeles, University of California Press, s. 121-138, on-line verze (http://books.google.cz/books?id=Qip-UTnpvh8C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false), [cit. 8. 1. 2013].

Karklins, R. (2002): Typology of Post-Communist Corruption, Problems of Post-Communism, roč. 49, č. 4, s. 22-32. https://doi.org/10.1080/10758216.2002.11655993

Karklins, R. (2005): The Typology of Post-Communist Corruption, in The system made me do it: corruption in post-communist societies, New York, M. E. Sharpe, Inc., s. 19-38, on-line verze (http://www.google.com/books?hl=cs&lr=&id=JBYf43IkmDwC&oi=fnd&pg=PR7&dq=rasma+karklins&ots=l43spoCZmU&sig=k7pbm6JSElplHBZjXD7oHGy8yNs#v=onepage&q&f=false), [cit. 2. 12. 2011].

Klíma, M. (2006): Stranictví a klientelismus v Česku, in B. Dančák – V. Hloušek – V. Šimíček (eds.): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno, Masarykova univerzita.

Klitgaard, R. – MacLean-Abaroa, R. – Parris, L. (2000): Corrupt Cities: a Pratical Guide to Cure and Prevention. Washington, World Bank Institute.

Klitgaard, R. (1988): Controlling Corruption. London, University of California Press.

Langr, I. (2013): Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit? Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Rigorózní práce.

Ledeneva, A. (2009): Corruption in Postcommunist Societies in Europe: A Re-examination, Perspectives on European Politics and Society, roč. 10, č. 1, s. 69-86. https://doi.org/10.1080/15705850802700017

Lopourová, V. (2004): Koncept korupce v českém transformačním kontextu, Czech Journal of Political Science, č. 4, s. 354-369.

Mungiu-Pippidi, A. (2006): Corruption: Diagnosis and Treatment, Journal of Democracy, roč. 17, č. 3, s. 86-99. https://doi.org/10.1353/jod.2006.0050

Mungiu-Pippidi, A. (2011, eds.): Contextual Choices in Fighting Corruption: Lessons Learned. Berlin, HSOG. https://doi.org/10.1353/jod.2006.0050

Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec. (2013), on line verze (http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/kancelar-primatorky/ostatni/30-navrh-protikorupcni-strategie-mml.pdf), [cit. 6. 8. 2013].

Naxera, V. (2012): Korupce a postkomunismus, Středoevropské politické studie, roč. 14, č. 2-3, s. 248-271, on line verze (http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=524), [cit. 8. 2. 2014].

Otáhal, T. (2014): Mises, Hayek and Corruption, Journal of Business Ethics, roč. 119, č. 3, s. 399-404. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1646-x

Pachmann, A. (2006): Korupce v České republice, Veřejná správa, č. 14.

Persson, A. – Rothstein, B. – Teorell, J. (2013): Why Anticorruption Reforms Fail – Systemic Corruption as a Collective Action Problem, Governance: An Institutional Journal of Policy, Administration and Institutions, roč. 26, č. 3, s. 449-471. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x

Potůček, M. (1997): Nejen trh. Praha, SLON.

Prchal, P. (2006): Vyšetřování trestných činů volených politických představitelů, in: Transparentní procesy v politickém rozhodování. Sborník textů k problému korupce politických představitelů, Praha, Transparency International Česká republika.

Rose-Ackerman, S. (1996): Redesigning the State to Fight Corruption. Transparency, competition, and privatization, Public Policy for the Private Sector, č. 75, s. 1-4.

Rothstein, B. (2007): Anti-Corruption – A Big Bang Theory, QoG Working Paper Series, č. 3, s. 1-27.

Sajó, A. (2002): Clientelism and Extortion: Corruption in Transition, in: S. Kotkin – A. Sajó (eds.): Political Corruption in Transition. A Skeptic’s Handbook. Budapest, Central European University Press, on-line verze (http://books.google.cz/books?id=iBCjNt4xiR8C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false), [cit. 1. 2. 2013].

Sajó, A. (2003): From corruption to extortion: Conceptualization of post-communist corruption, Crime, Law & Social Change, č. 40, s. 171-194. https://doi.org/10.1023/A:1025736621543

Sandholtz, W. – Taagepera, R. (2005): Corruption, Culture and Communism, International Review of Sociology, roč. 15, č. 1, s. 109-131. https://doi.org/10.1080/03906700500038678

Shleifer, A. – Vishny, R. W. (1993): Corruption, The Quarterly Journal of Economics, roč. 108, č. 3, s. 599-617.

Sičáková-Beblavá, E. – Beblavý, M. (2004): Prístupy k definovaniu korupcie, Sociológia, roč. 39, č. 4, s. 316-336.

Stefes, C. (2004): Systemic Corruption in Armenia and Georgia, Conference Papers – Western Political Science Association., s. 1-3.

Stefes, C. (2007): Measuring, Conceptualizing, and Fighting Systemic Corruption: Evidence from Post-Soviet Countries, Perspectives on Global Issues, roč. 2, č. 1, s. 1-16.

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 – 2014. (2013), on-line verze (http//:www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/Strategie-2013-a-2014---aktualni-verze.pdf), [cit. 10. 8. 2013].

Teorell, J. (2007): Corruption as an Institution: Rethinking the Nature and Origins of the Grabbing Hand, QoG Working Paper Series, č. 5, s. 1-24.

Transparency International Česká republika. (2005): Klientelistická mapa stavebních zakázek, Praha, Transparency International Česká republika, on-line verze (http://old.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2778), [cit. 3. 12. 2012].

Transparency International. (2010): Regulating the Revolving Door, Working Paper 6, Berlin, Transparency International.

Uslaner, E. – Rothstein, B. (2012): Mass Education, State Building and Equality - Searching for the Roots of Corruption, QoG Working Paper Series, č. 5, s. 1-41.

Vanucci, A. (2009): The Controversial Legacy of „Mani Pulite“: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption Policies, Bulletin of Italian Politics, roč. 1, č. 2, s. 233-264.

Wallis, J. J. (2006): The Concept of Systematic Corruption in American History, in: E. Glaeser – C. Goldin (eds.): Corruption and Reform: Lessons from America's Economic History, A National Bureau of Economic Research Conference Report. Chicago and London, University of Chicago Press, on-line verze (http://www.nber.org/chapters/c9977), [cit. 12. 1. 2013].

Yin, R. (2003): Case study research: design and methods. Thousand Oaks, Sage Publications.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.1.1


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The Nagygate Scandal Between Corruption and Organized Crime: Corruption Networks and Their Possible Influence on the Quality of Democracy in the Czech Republic
Petr Kupka, Michal Mochťak
Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review  ročník: 16,  číslo: 4,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.237

2. Party Patronage and Its Relation to Corruption and Clientelism: The Theoretical Concept and Outline of Its Application in the Post-Communist Setting
Vladimír Naxera
Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review  ročník: 16,  číslo: 4,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.264Copyright (c) 2014 Ivan Langr

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.