Československo 1945–1948: Případ hybridního režimu?

Jaroslav Bílek, Ľubomír Lupták

Abstrakt

This article presents an interpretative case study utilizing the concept of hybrid regimes as presented by Leah Gilbert and Payam Mohseni to analyse the political regime of Czechoslovakia between the years 1945–1948. Our aim is to demonstrate that rather than a mere transitional phase on the road from democracy to authoritarianism or an episode of final tremors of the pre-war (democratic) regime, the 1945–1945 regime represents a full-fledged hybrid, rooted in the specific conditions of the post-war period. One of the major problems in contemporary discussions about hybrid regimes is the blurred and somewhat unstable boundary between democratic and authoritarian regimes, especially when viewed only as a function of the electoral processes and mechanics. Gilbert and Mohseni’s classification of hybrid regimes attempts to overcome this problem by including two additional analytic dimensions, allowing to point at the dynamic development of the political regime in post-war Czechoslovakia and its rather lively movement on the scale between authoritarianism and democracy.

Bibliografická citace

Bílek, J., & Lupták, Ľ. (2014). Československo 1945–1948: Případ hybridního režimu?. Středoevropské politické studie, 16(2–3), 188–213. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.23.188

Klíčová slova

Hybrid Regimes; Tutelary Institutions; Postwar Czechoslovakia; Electoral Regimes; Authoritarianism; Democracy

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, Stanislav (2002): „Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945 – 1948.“ Rexter 0(1), on-line (http://www.rexter.cz/tri-roky-svobody-pretotalitni-rezim-v-ceskoslovensku-v-letech-1945-1948/2002/11/01/ ) [cit. 17. 11. 2013].

Balík, Stanislav, Vít Hloušek, Jan Holzer a Jakub Šedo (2004): Politický systém českých zemí 1948–1989: Brno: MUNI, Mezinárodní politologický ústav.

Balík, Stanislav a Jan Holzer (2006): „Debata o hybridních režimech: Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu.“ Politologická revue 12(2), 5–29.

Balík, Stanislav a Jan Holzer (2007): Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické praxe v posttranzitivním čase. Brno: Centrum pro studium demokracie.

Balík, Stanislav a Michal Kubát (2012): Teorie a praxe nedemokratických režimů. Praha: Dokořán.

Bogaards, M. (2009): „How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism.“ Democratization 16(2), 399–423. https://doi.org/10.1080/13510340902777800

Bonelli, Laurent (2008): „‘Hidden in plain sight’: intelligence, exception and suspicion after 11 September 2001.“ In: Didier Bigo a Anastassia Tsoukala, A. (eds.): Terror, Insecurity and Liberty. Illiberal practices of liberal regimes after 9/11. London and New York: Routledge, 100–120.

Brandes, Detlef (2002): Cesta k vyhnání: 1938–1945. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a Polska. Praha: Prostor.

Brown, Archie (2009): The Rise and Fall of Communism. London: HarperCollins Publishers.

Cabada, Ladislav (2003): „Politický systém první Československé republiky.“ In: Karel Vodička a Ladislav Cabada (eds.), Politický systém České republiky, historie a současnost. Praha: Portál, 15–44.

Cabada, Ladislav (2006): „Koaliční vládnutí v České republice – teoretická východiska v porovnání s praktickým naplněním.“ In: Ladislav Cabada a kol. Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. Plzeň: Aleš Čeněk, 9–26.

Cabada, Ladislav (2005): „Systém Národní fronty – od limitovaného pluralismu k vládě jedné strany.“ In: Ladislav Cabada a David Šanc, Český stranický systém ve 20. století, Plzeň: Aleš Čeněk, 99–108.

Cassani, Andrea (2012): „Hybrid what? The contemporary debate on hybrid regimes and the identity question.“ XXVI Convegno SISP, 13.–15. 10. 2012, Řím., on-line (http://www.sisp.it/files/papers/2012/andrea-cassani-1445.pdf), [cit. 13. 12. 2013].

Collier, David a Steven Levitsky (1997): „Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research.“ World Politics 49(3), 430–451. https://doi.org/10.1353/wp.1997.0009

Diamond, Larry (1997): „Introduction: In Search of Consolidation.“ In: Larry Diamond. a Marc F. Plattner (eds.). Consolidating the Third Wave Democracies. Regional Challenges, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, xiii–xlvii.

Diamond, Larry (2002): „Thinking about hybrid regimes.“ Journal of Democracy 13(2), 21–35. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0025

Dvořáková, Zora (1998): Smrt pro tři ministry. Český Těšín: Opavsko s.r.o.

Frammer, Benjamin (2010): Národní očista: retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia.

Gilbertová, Leah a Payam Mohseni (2011): „Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes.“ Studies in Comparative International Development, 46(3), 270–297. https://doi.org/10.1007/s12116–011–9088–x

Gronský, Ján (1999): Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa II. (1945–1968). Praha: Karolinum.

Hanzlík, František (1997): Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu. Praha: Prewon.

Hanzlík, František a Jaroslav Pospíšil (2000): Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice: Lípa.

Hanzlík, František a Václav Vondrášek (2006): Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945–1948. Praha: Ministerstvo obrany ČR – AVIS.

Hloušek, Vít a Lubomír Kopeček (2007): „Hybridní demokracie.“ In: Vít Hloušek a Lubomír Kopeček. (eds.), Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky a perspektivy demokracie. Brno: MUNI, 285–294.

Kaplan, Karel (1987): The Short March: The Communist Takeover in Czechoslovakia, 1945–1948. Londýn: C. Hurst & Co. Publishers.

Kaplan, Karel (1990): Pravda o Československu 1945–1948. Praha: Panorama.

Kaplan, Karel (1991): Československo v letech 1945–1948. Praha: SPN.

Kaplan, Karel (1993): Nekrvavá revoluce. Praha: Archiv.

Kaplan, Karel (1996): Pět kapitol o únoru. Brno: Doplněk.

Kocian, Jiří (1998): „Parlamentní volby v českých zemích v roce 1946.“ In: Michal, Barnovský, Edita Ivaničková (eds.), Prvé povojnové volby v strednej a juhovýchodnej Európe. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 111–127.

Kuklík, Jan (1999): Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945. Právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci. Praha: Karolinum.

Morlino, Leonardo (2009): „Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion?“ European Political Science Review 1(2), 273–296. https://doi.org/10.1017/S1755773909000198

Odell, John S. (2001): „Case Study Methods in International Political Economy.“ International Studies Perspectives 2(2), 163–176. https://doi.org/10.1111/1528–3577.00047

O‘Donnell, Guillermo (1994): „Delegative Democracy.“ Journal of Democracy 5(1), 55–69. https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010

Olcott, Martha B. a Marina Ottaway (1999): „Challenge of Semi-Authoritarianism.“ Carnegie Paper, No. 7.

Orzoff, Andrea (2009): Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe, 1914–1948. New York: Oxford University Press.

Levitsky, Steven a Lucan Way (2002): „The Rise of Competitive Authoritarianism.“ Journal of Democracy, 13(2), 51–65. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026

Levitsky, Steven a Lucan Way (2010): Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.

Medvecký, Matej (2011): Za červené Slovensko. Štátná bezpečnost a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945–1948. Bratislava: Ústav pamati národa.

Merkel, Wolfgang (1999): „Defective Democracies.“ Working Paper of Juan March Institute, No. 1999/132.

Merkel, Wolfgang (2004): „Embedded and defective democracies.“ Democratization 11(5), 33–58. https://doi.org/10.1080/13510340412331304598

Pacner, Karel (2001): Osudové okamžiky Československa. Praha: Albatros.

Peroutka, Ferdinand (1996): Byl Edvard Beneš vinen? Praha: Eva.

PSPČR (2013): „Historie parlamentarismu a české ústavnosti.“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, on-line (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=697), [cit. 23. 11. 2013].

Rupnik, Jacques (2002): Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci. Praha, Academia.

Schedler, Andreas (2006): „The Logic of Electoral Authoritarianism.“ In: Andreas Schedler (ed.), Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition. London: Lynne Rienner Publishers, 1–22.

Skilling, H. Gordon (1951): „Peoples Democracy, the Proletarian Dictatorship and the Czechoslovak Path to Socialism.“ American Slavic and East European Review 10(2): 100–116. https://doi.org/10.2307/2491546

Skilling, H. Gordon (1960): „The Break-Up of the Czechoslovak Coalition, 1947–48.“ The Canadian Journal of Economic and Political Science 26(3), 396–412.

Veber, Václav (2008): Osudové únorové dny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Vodička, Karel (2003): „Politický systém komunistického Československa.“ In: Karel Vodička, Ladislav Cabada (eds.), Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál, 45–94.

Wigell, Mikael (2008): „Mapping „hybrid regimes“. Regime types and concepts in comparative politics.“ Democratization 15(2), 230–250. https://doi.org/10.1080/13510340701846319

Vondrášek, Václav (1998): „Přesun sovětských vojsk a československé parlamentní volby v roce 1946.“ In: Michal, Barnovský, Edita Ivaničková (eds.), Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 128–138.

Ženíšek, Marek (2006): Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk.

Zakaria, Fareed (1997): „The Rise of Illiberal Democracy.“ Foreign Affairs 76(6), 22–43. https://doi.org/10.2307/20048274

Právní prameny:

Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa č. 12/1945 Sb.

Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech č. 18/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské č. 33/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků č. 100/ 1945 Sb.

Dekret prezidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti č. 138/1945 Sb.

Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění č. 67/1946 Sb.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.23.188


Copyright (c) 2014 Jaroslav Bílek, Ľubomír Lupták

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.