Jak zkoumat českou krajskou paradiplomacii? Koncepty, modely a aplikace na případ Jihomoravského kraje

Vít Dostál, Vít Hloušek

Abstrakt

The article centres on research into paradiplomacy, the international involvement of sub-national units. It aims at finding appropriate concepts for use in research into the paradiplomacy of Czech regions. The main international scholarship on paradiplomacy is reviewed and the most popular concepts and typologies are introduced. Subsequently, several contradictions and deficiencies are revealed. Then, contemporary research into paradiplomacy in the Czech Republic is summarized. The article argues that Czech research has already identified genuine regional paradiplomacy, but lacks definition with respect to its specifics. The main argument is that, although it was appropriate to apply some concepts from research into federal states for the identification of paradiplomacy, extensive use of these concepts and typologies cannot bring results in research into the content of Czech paradiplomacy. Thus, a step back is suggested. Brian Hocking’s approach, which perceives non-central governments as genuine actors of international politics, is suggested. Keating’s typology seems the most appropriate for empirical research. In addition, it is argued that further research should focus mainly on the content of the paradiplomacy of Czech regions. The final part of the article proposes the application of such a research strategy on the example of the South Moravian Region. Its expected merits and benefits are then summed up in the conclusion.

Bibliografická citace

Dostál, V., & Hloušek, V. (2014). Jak zkoumat českou krajskou paradiplomacii? Koncepty, modely a aplikace na případ Jihomoravského kraje. Středoevropské politické studie, 16(4), 312–325. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.312

Klíčová slova

Paradiplomacy; South Moravian Region; Regional Policy; Decentralization

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

(Poznámka: Všechny elektronické zdroje ověřeny ke dni 7. 1. 2014)

Bodnárová, B. (2007): „Regionálni aktéri českej zahraničnej politiky.“ In: M. Kořan – M. Hrabálek. (eds.): Česká zahraniční politika. Aktéři, struktura, proces. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 137–152

Bursens, P. – Deforche, J. (2010): Going Beyond Paradiplomacy? Adding Historical Institutionalism to Account for Regional Foreign Policy Competences, The Hague Journal of Diplomacy 5(1–2): 151–171. https://doi.org/10.1163/1871191x-05010107

Cornago, N. (2000): Exploring the Global Dimensions of Paradiplomacy. Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in International Affairs, on-line (http://www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-int-cornago.pdf).

Dočkal, V. (2004): „Regionální rozvojové agentury. Aktér transnacionálních vazeb regionálního dopadu.“ In: P. Fiala – O. Císař. (eds.): Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 77–103

Dočkal, V. (2006): Regionální politika jako EU jako kolektivní aréna. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita.

Dostál, V. – Kořan, M. (2013): „Paradiplomacie: teoretické uchopení v mezinárodních vztazích, politologii, evropských studiích a regionálním rozvoji.“ Regionální studia 5(2): 29–38.

Dostál, V. (2011): Víceúrovňové vládnutí v zahraniční politice? Urovnání česko-lichtenštejnských vztahů a role Jihomoravského kraje. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Drulák, P. – Königová, L. – Kratochvíl, P. (2004): „Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice.“ Zpráva z výzkumného projektu, on-line (http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/30729/ipublicationdocument_singledocument/d268faed-a52f-4481-8394-13fdead57b38/cs/2004-Pod%C3%ADl+obecn%C3%ADch+a+krajsk%C3%BDch+samospr%C3%A1v.pdf).

Duchacek, I. (1984): „The International Dimension of Subnational Self-Government.“ Publius 14(4):
5–31.

Duchacek, I. (1990): „Perforated Sovereignties. Towards a Typology of New Actors in International Relations.“ In: H. Michelmann a P. Soldatos. (eds.): Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units. New York: Oxford University Press, 1–33

Feldman, E. J. – Feldman, L. G. (1990): „Canada.“ In. H. Michelmann – P. Soldatos. (eds.): Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units. New York: Oxford University Press, 176–210

Havlík, V. (2013): Česká a německá města ve víceúrovňovém vládnutí regionální politiky EU. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita.

Hocking, B. (1993): Localizing Foreign Policy: Non-central Governments and Multilayered Diplomacy. New York, N.Y.: St. Martin's Press.

Hocking, B. (1999): „Patrolling the 'Frontier'. Globalization, Localization and the 'Actorness' of Non-Central Governments.“ In: F. Aldecoa – M. Keating. (eds.): Paradiplomacy in Action. the Foreign Relations of Subnational Governments. Portland, OR.: Frank Cass, 17–39

Chlumský, M. (2013): Analýza činnosti Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Janoušek, A. (2013): „Velvyslanec KLDR zavítal do Ústí, vítal ho komunistický hejtman.“ Idnes.cz, on-line (http://zpravy.idnes.cz/hejman-bubenicek-prijal-velvyslance-kldr-fpt-/domaci.aspx?c=A130904_194446_usti-zpravy_cen).

Jihomoravský kraj (2012): Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Strategická část, on-line (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=182101&TypeID=7).

Keating, M. (1999): „Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies.“ In: F. Aldecoa – M. Keating. (eds.): Paradiplomacy in Action. the Foreign Relations of Subnational Governments. Portland, OR: Frank Cass, 1–16

Kincaid, J. (2010): „Comparative Observations on the International Activities of Constituent Governments.“ In: F, Requejo. (eds.): Foreign Policy of Constituents Unites at the Beginning of the 21st Century. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, 15–28

Kořan, M. (2009): „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice.“ In: M. Kořan (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2008. Analýza ÚMV, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 101–140

Kučerová, T. (2009): Modely zastoupení mezi českými regiony a jejich zástupci v Bruselu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Lecours, A. (2002): „Paradiplomacy. Reflections on the Foreign Policy and International Relations of Regions.“ International Negotiation 7(1): 91–114. https://doi.org/10.1163/157180602401262456

Macková, E. (2013): Paradiplomacie Kraje Vysočina – kraj jako aktér mezinárodních vztahů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Michelmann, H. (2009): „Conclusion.“ In: H. Michelmann. (eds.): Foreign Relations in Federal Countries. London: McGill-Queens’s University Press, 323–352

Rowe, C. (2004): Regional Represnations in the EU: Between Diplomacy and Interest Mediation. New York: Palgrave Macmillan.

Rozhovor (2011): Rozhovor Mgr. Víta Dostála s pracovníkem Odboru vnějších vztahů Jihomoravského kraje 29. dubna 2011.

Řehák, V. (2013): „Paradiplomacie a hlavní město Praha.“ Politologický časopis 18(1): 69–92. https://doi.org/10.5817/PC2013-1-69

Soldatos, P. (1990): „An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors.“ In: H. Michelmann – P. Soldatos. (eds.): Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units. New York: Oxford University Press, 34–53

Tatham, M. (2008): „Going Solo: Direct Regional Represntation in the European Union, Regional and Federal Studies.“ 18(5): 493–515. https://doi.org/10.1080/13597560802351523

TOP 09 (2014): „Hudeček: Praha odmítá návštěv u Janukovyče a nechce s ní mít nic společného,“ on-line (http://www.top09.cz/regiony/praha/tiskove-zpravy-a-medialni-vystupy/hudecek-praha-odmita-navstevu-janukovyce-a-nechce-s-ni-mit-nic-spolecneho-14987.html).

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.312


Copyright (c) 2014 Vít Dostál, Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.