Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí

Vladimír Naxera

Abstrakt

This article examines the patterns of party patronage in both communist and post-communist regimes in Central Eastern Europe. Firstly, the text outlines the theoretical concept of patronage and explains in more detail the linkage between patronage and other related phenomena – i.e. corruption and clientelism. This part focuses on both the differences and similarities between them. In the second part, the article sketches out the principles of the working of patterns of patronage (so-called nomenclature) in communist regimes. In the last part, the paper discusses changes in the patterns of party patronage after the fall of communism and provides an explanation for the varying practices of patronage among post-communist parties, stressing the institutional legacy of the past. The paper thus generally aims to provide theoretical background for further research on party patronage in post-communist countries and also in more specific (i.e. local or regional) contexts

Bibliografická citace

Naxera, V. (2014). Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí. Středoevropské politické studie, 16(4), 264–287. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.264

Klíčová slova

Party Patronage; Corruption; Clientelism; Nomenclature; Post-Communism; Exploitation of State; Cartel Party

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Benson, Bruce L. a John Baden (1985): „The Political Economy of Governmental Corruption: The Logic of Underground Government.“ Journal of Legal Studies 14(2): 391–410. https://doi.org/10.1086/467777

Beyme, Karl von (1982): Parteien in westlichen Demokratie. München: R. Piper & Co. Verlag.

Beyme, Karl von (1997): „Funktionenwandel der Parteien in der Entwicklung von der Massenmitgliederpartei zur Partei der Berufspolitiker.“ In: O. W. Gabriel, O. Niedermayer a R. Stöss (eds.), Parteiendemokratie in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 359–387.

Bolleyer, Nicole (2008): „Inside the Cartel Party: Party Organisation in Government and Opposition.“ Political Studies 57(3): 3–21. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00741.x

Bourdieu, Pierre (1977): Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre (1986): „The Forms of Capital.“ In: J. E. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, 15–29.

Bureš, Jan (2012): „Volby 2010 v České republice: fenomén nových stran TOP09 a VV.“ Politics in Central Europe 8(2): 141–151.

Caiden, Gerald E. a Naomi J. Caiden (1977): „Administrative Corruption.“ Public Administration Revue 37(3): 301–309. https://doi.org/10.2307/974828

Císař, Ondřej a Tomáš Petr (2007):„Party funding in the Czech Republic.“ In: Smilov, Daniel a Jurij Tiplal (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period. Aldershot a Burlingon: Asghate, 71–89.

Cviklová, Lucie (2008a): „Lokální nomenklaturní elity v posledních desetiletích reálného socialismu a strategie jejich adaptace v nových poměrech.“ In: Ivo T. Budil a Tereza Zíková (eds.), Totalitarismus 4. Plzeň: FF ZČU, 123–131.

Cviklová, Lucie (2008b): Politické a společenské postavení bývalých československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace. Okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Čech, Milan Kryštof (2013): „Klientelismus v ozbrojených silách jako faktor významně zvyšující riziko jiných druhů korupce a ohrožující obranyschopnost státu.“ In: Karel Schelle a Jaromír Tauchen (eds.), Korupce – včera a dnes. Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law. Ostrava: KEY Publishing, 14–25.

Djilas, Milovan (1977): Nová třída – kritika soudobého kapitalismu. Curych: Demos.

Dvořáková, Vladimíra (2012): Systémová korupce a jak ji řešit (seminář na ZČU v Plzni dne 5. 12. 2012). Plzeň: Mezioborové aktivity ZČU.

Fiala, Petr a Maxmilián Strmiska (1998): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal.

Flinders, Matthew a Felicity Matthews (2012): „Party Patronage in the United Kingdom: A Pendulum of Public Choices.“ In: Petr Kopecký, Peter Mair a Maria Spirova (eds.), Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press, 335–354.

Frič, Pavol (2008): „Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti.“ Sociologický časopis 44(2): 295–319.

Frič, Pavol a Jiří Kabele (1999): „Korupce jako sociální fenomén.“ In: Pavol Frič a kol., Korupce na český způsob. Praha: G plus G, 9–47.

Grzymala-Busse, Anna (2007): Rebuilding Leviathan. Party Competition and State Exploation in Post-Communist Democracies. Cambridge: Cambridge University press.

Hloušek, Vít (2012): „Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy.“ Politologický časopis 19(4): 322–340. https://doi.org/10.5817/PC2012-4-322

Holmes, Leslie (2003): „Political Corruption in Central and Eastern Europe.“ In: M. J. Bull a J. L. Newell (eds.), Corruption in Contemporary Politics. New York: Palgrave Macmillan, 193–206.

Holý, Ladislav (2010): Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství.

Holzer, Jan a Stanislav Balík (2007): Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Hopkin, Jonathan a Caterina Paolucci (1999): „The business firm party model of party organisation: Cases form Spain and Italy.“ European Journal of Political Research 35(3): 307–339. https://doi.org/10.1023/A:1006903925012

Jarmara, Tomáš (2002): „Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v České republice.“ Politologická revue 8(1): 175–185.

Jarmara, Tomáš (2011): „Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu.“ Slovak Journal of Political Sciences 11(2): 136–155.

Kabele, Jiří a Martin Hájek (2002): „Sociální hierarchie a ekvity.“ In: Martin Hájek et al., Svět hierarchií a reálný socialismus. Dědictví komunistické vlády II: sborník příspěvků ke zkoumání sociálních hierarchií. Praha: Sociologický ústav Akademie věd, 11–27.

Kabele, Jiří a Martin Hájek (2008): Jak vládli? Průvodce hierarchiemi reálného socialismu. Brno: Doplněk.

Katz, Richard S. a Peter Mair (1995): „Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party.“ Party Politics 1(1): 5–28. https://doi.org/10.1177/1354068895001001001

Katz, Richard S. a Peter Mair (2009): „The Cartel Party Thesis: A Restatement.“ Perspectives on Politics 7(4): 753–766. https://doi.org/10.1017/S1537592709991782

Kaufmann, Daniel (2005): „Corruption, Governance and Security: Challenges for the Rich Countries and the World.“ In: Global Competitiveness Report 2004/2005, 83–102.

Keller, Jan (2010): Sociologie organizace a byrokracie. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství.

Keller, Jan (2013): „Kupte si svůj úřad!“ Právo (příloha Salon), 1. 8. 2013, s. 5 a 7.

Keman, Hans a André Krouwel (2006): The Rise of a New Political Class? Emerging New Parties and the Populist Challenge in Western Europe (Working Paper 2/2006). Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Kitschelt, Herbert et al. (1999): Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press.

Klíma, Michal (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix.

Klíma, Michal (2013): „Koncept klientelistické strany. Případová studie – Česká republika.“ Politologický časopis 20(3): 215–235. DOI https://doi.org/10.5817/PC2013-3-215

Kopecký, Petr (2012): „Give Me Trafika: Party Patronage in the Czech Republic.“ In: Petr Kopecký, Peter Mair a Maria Spirova (eds.), Party Patronage and Party Politics in European Democracies. Oxford: Oxford University Press, 74–91.

Kopecký, Petr a Gerardo Scherlis (2008): „Party Patronage in Contemporary Europe.“ European Review 16(3): 355–371. https://doi.org/10.1017/S1062798708000306

Kopecký, Petr a Maria Spirova (2011): „‘Jobs for the Boys‘? Patterns of Party Patronage in Post-Communist Europe.“ West European Politics 34(5): 897–921. https://doi.org/10.1080/01402382.2011.591072

Kopecký, Petr a Peter Mair (2011): Party Patronage in Contemporary Europe. European University Institute Working Paper RSCAS 2011/41.

Kopecký, Petr a Peter Mair (2012): „Party Patronage as an organizational Resource.“ In: Petr Kopecký, Peter Mair a Maria Spirova (eds.), Party Patronage and Party Politics in European Democracies. Oxford: Oxford University Press, 3–16. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199599370.001.0001

Kopecký, Petr, Gerardo Scherlis a Maria Spirova (2008): Conceptualizing and Measuring Party Patronage. Comittee on Concepts and Methods Working Paper Series, č. 25/2008.

Kopecký, Petr, Peter Mair a Maria Spirova (eds.) (2012): Party Patronage and Party Government in European Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Kopeček, Lubomír (2013): „Opoziční smlouvy „za kopečky“ II.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998–2002 demokratickou deviací?“ Středoevropské politické studie 15(4): 284–299. https://doi.org/10.5817/CEPSR.2013.4.284

Krouwel, André (2006): „Party Models.“ In: Richard S. Katz a W. Crotty (eds.), Handbook of Party Politics. Londýn, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 249–269.

Kubát, Michal (2003): Postkomunismus a demokracie. Praha: Dokořán.

Lachmann, Filip (2014): „Úvod ke studiu postkomunismu.“ Sociální teorie, on-line (http://socialniteorie.cz/uvod-ke-studiu-postkomunismu/), [ověřeno ke dni 24. 4. 2014].

Langr, Ivan (2014): „Systémová korupce jako empirický výzkum: případ města Liberec.“ Central European Political Studies Review 16(1): 1–28. https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.1.1

Linek, Lukáš (2002): „Co ne/dělat s teorií kartelové strany?“ Politologická revue 11(2): 117–133.

Linek, Lukáš (2010): Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Linek, Lukáš a Jan Outlý (2008):„Czech Republic: Is It Possible To Buy Political Stability?“ In: Roper, Steven D. a Janis Ikstens (eds.), Public Finance and Post-Communist Party Development. Aldershot, Hampshire: Asghate, 77–94.

Linz, Juan J. a Alfred C. Stepan (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Lupták, Lubomír (2009): „Štát.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4(3): 199–214.

Mair, Peter (1994): „Party Organizations: From Civil Society to the State.“ In: Richard S. Katz a Peter Mair (eds.), How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies. Londýn: Sage.

Marada, Radim (2003): Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Melich, Jiří S. (2005): „Breaking the Postcommunist Liminality: The Transformation Process in Eastern Europe.“ Demokratizatsiya 13(1): 117–139. https://doi.org/10.3200/DEMO.13.1.117-140

Meyer-Sahling, Jan-Hinrik a Krisztina Jáger: 2012. „Party Patronage in Hungary. Capturing the State.“ In: Petr Kopecký, Peter Mair a Maria Spirova (eds.), Party Patronage and Party Politics in European Democracies. Oxford: Oxford University Press, 163–185. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199599370.001.0001

Možný, Ivo (2009): Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej. 3. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství.

Müller, Karel B. (2012): „Kmotři, dárky a moderní byrokracie: dílčí shrnutí a dvě kritické poznámky k sociálním studiím lobbingu.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 8(3), 81–101.

Novák, Miroslav (1997): Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické nakladatelství.

Nye, Joseph S. (1989): „Corruption and Political Development. A Cost-Benefit Analysis.“ In: Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston a Victor T. LeVine (eds.), Political Corruption: A Handbook. New Brunswick: Transition Publishers, 963–984.

Offe, Claus (1991). „Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe.“ Social Research 58(4): 893–902.

Pšeja, Pavel (2005): Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989–1998. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Reed, Quentin (1999): „Korupce v privatizaci českou cestou.“ In: Pavol Frič a kol., Korupce na český způsob. Praha: G plus G, 159–204.

Roeder, Philip G. (1999): „The Revolution of 1989: Postcommunism and the Social Sciences.“ Slavic Review 58(4): 743–755.

Růžička, Martin a Petr Vašát (2011): „Základní koncepty Pierra Bourdieu: Pole–Kapitál–Habitus.“ AntropoWebzin 7(2): 129–133.

Sacher, Tomáš (2013): „Rozděl a panuj.“ Respekt 26/2013, 23–25.

Sajó, András (2003): „From corruption to extortion: Conteptualization of post-communist corruption.“Crime, Law and Social Change 40(2–3): 171–194. https://doi.org/10.1023/A:1025736621543

Scott, James C. (1972): Comparative Political Corruption. Engelwood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Schefter, Martin (1994): Political Parties and the State: The American Historical Experience. Princeton: Princeton University Press.

Schultze, R. O. (1995): „Partei.“ In: D. Nohlen (ed.), Wörterbuch Staat und Politik. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 503–507.

Skovajsa, Marek (2009): „Stát: téma-opozdilec ve výzkumu postkomunistické politiky.“ In: Ladislav Cabada a Helena Hricová (eds.), IV. Kongres českých politologů. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 193–210.

Smilov, Daniel (2007): „Introduction: Party Funding, Campaign Finance and Corruption in Eastern Europe.“ In: Daniel Smilov a Jurij Toplak (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period. Aldershot a Burlingon: Asghate, 1–31.

Spirova, Maria (2012): „‘A Tradition We Don’t Mess With‘: Party Patronage in Bulgaria.“ In: Petr Kopecký, Peter Mair a Maria Spirova (eds.), Party Patronage and Party Politics in European Democracies. Oxford: Oxford University Press, 54–73. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199599370.003.0004

Spurný, Jaroslav (2013):„Náš člověk Miloslav Kala. Nejvyšší kontrolní úřad má konečně šéfa, volba byla zvláštní.“ Respekt 13/2013, s. 14.

Staniszkis, Jadwiga (1989): „The Dynamics of a Breakthrough in the Socialist System: An Outline of Problems.“ Soviet Studies 41(4): 560–573. https://doi.org/10.1080/09668138908411837

Szelényi, Iván a Donald J. Treiman (1991): „Vývoj sociální struktury a rekrutace elit ve východní Evropě po roce 1989.“ Sociologický časopis 27(2): 276–298.

Tabery, Erik (2008): Vládneme, nerušit: opoziční smlouva a její dědictví. Praha: Respekt Publishing.

Verdery, Katherine (2002): „Whither postsocialism?“ In: Chris Hann (ed.), Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. Londýn a New York: Routledge, 15–21.

Vymětal, Petr (2006): „Typologie korupce.“ In: Břetislav Dančák, Vít Hloušek a Vojtěch Šimíček (eds.), Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 13–30.

Weber, Max (1998): „Politika jako povolání.“ In: Weber, Max a Miloš Havelka: Metodologie, sociologie, politika. Praha: OIKOYMENH, 246–296

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2014.4.264


Copyright (c) 2014 Vladimír Naxera

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.