Stojarová, Věra; Emerson, Peter (eds): Party Politics in the Western Balkans. Oxon: Routledge, 2010, 256 pages, ISBN: 0-415-55099-8.

Robin Kvěš

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Kvěš, R. (2010). Stojarová, Věra; Emerson, Peter (eds): Party Politics in the Western Balkans. Oxon: Routledge, 2010, 256 pages, ISBN: 0-415-55099-8.. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 219-224. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4481

Plný Text:
Copyright (c) 2010 Robin Kvěš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.