Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů

Pavel Dufek

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Dufek, P. (2010). Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Středoevropské politické studie, 12(2–3), 209-214. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4479

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Sartori, Giovanni (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků, Praha, Sociologické nakladatelství
Spruyt, Hendrik (1994): The Sovereign State and Its Competitors, Princeton, Princeton UP
Copyright (c) 2010 Pavel Dufek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.